Vancomycin Resistente Enterokokker (VRE) (undersøgelse for bærertilstand) Epic order ID: 10117, KMD

Slettet dokument

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Selektiv dyrkning med efterfølgende identifikation af Vancomycin resistente Enterokokker (VRE).


 
2) Indikation

Stilles af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling til udbrudshåndtering eller opfølgning af kendte VRE-bærere.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Podning fra rektum (med synlig fæces på podepind). Podepinden kommes i transportmedium. Hos patienter med stomi skal der også podes i stomien.

 

Utensilier:

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Slagelse, anvendes eSwab.

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Nykøbing F., anvendes kulpodepind og Stuarts transportmedium.

UTM medium kan IKKE anvendes.

 

 

Sygehuse bestiller utensilier via Nasa/Oracle.

Praksis bestiller utensilier via depotet i Nykøbing F. (Se Bestillingsseddel bilag 1).

 

Rekvisitionen udfyldes med:

Grundsygdom
Aktuel infektionsdiagnose (mærkes med indikation: "OBS VRE").
Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning

 

Sygehusafdelinger sender PTB sammen med prøven/prøverne til Mikrobiologisk afdeling.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.

Podninger i transportmedium kan forsendes med post


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Negative prøver besvares efter 2-3 døgn med "Ingen vækst af Vancomycin resistente Enterokokker (VRE) ".

 

Positive prøver besvares efter 2-3 døgn med ”Vækst af Vancomycin resistente Enterokokker (VRE)” uden mængdeangivelse eller resistensbestemmelse.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 


 
6) Bemærkninger
Foretages undersøgelse for bærertilstand i forbindelse med udbrud, registreres prøver i Klinisk Mikrobiologisk afd. og samlet rapport fremsendes til rekvirerende afdeling.
 
03.12.2018