Tarmpatogene virus (undersøgelse for) PCR Epic order ID: 59100 , KMA

Slettet dokument

 

 

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Påvisning af norovirus, rotavirus, adenovirus, astrovirus og sapovirus ved PCR.

Ønskes undersøgelse for Clostridium difficile, tarmpatogene bakterier eller tarmpatogene parasitter, skal der fremsendes særskilte fæcesprøver og rekvisitioner til dette.


 
2) Indikation

Formodning om viral gastroenteritis.

 

Norovirus:

 

Akut opstået gastroenteritis med eksplosive opkastninger og evt. diarré. Udbrud af gastroenteritis på sygehuse og institutioner samt ved mistanke om levnedsmiddelbåren infektion.

 

NB!! Ved udbrud er det ikke nødvendigt at tage prøver fra alle patienter, se bemærkning (punkt 6).


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Valideret prøvemateriale: Vandig eller flydende fæces, i fæcesrør uden tilsætning.

 

Ikke-valideret prøvemateriale: Opkast; prøven vil blive undersøgt, men svar er med forbehold, da analysen ikke er valideret til prøvematerialet.

 

Utensilier
Fæcesrør og beskyttelsesrør:

 

 

Prøvetagning

Fæcesrøret må højst fyldes 1/3 op.

For at undgå smitte til andre personer må prøverøret ikke forurenes på ydersiden, og efter påfyldningen skal skruelåget skrues hårdt til, så lækage under transport undgås.

 

Opbevaring og forsendelse

Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8 °C) indtil forsendelse.

Sendes i beskyttelsesrør hurtigst muligt efter prøvetagningen med post eller intern transport il Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.Prøven sendes i beskyttelsesrør hurtigst muligt efter prøvetagningen til KMA via transportordning mellem sygehusene eller via prøveafhentningsordning fra praksis.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.


 
5) Svar og tolkning

Svar

Norovirus påvist/ikke påvist.

Rotavirus påvist/ikke påvist.

Adenovirus påvist/ikke påvist.

Astrovirus påvist/ikke påvist.

Sapovirus påvist/ikke påvist.

Inkonklusiv (prøven indeholder hæmmende stoffer og kan derfor ikke bedømmes).

 

Analysen udføres dagligt og besvares samme dag.

 

Indlagte patienter: Svar afgives samme dag, hvis prøven er modtaget i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus, inden kl. 16.00, og inden kl. 12 i weekender/helligdage.

 

Positivt norovirus svar afgives telefonisk af læge og elektronisk; negative svar afgives kun elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning

Påvisning af norovirus hos patienter med gastroenteritis sandsynliggør ætiologien. Undersøgelsens følsomhed er størst inden for de første sygdomsdøgn.

 

Rotavirus i fæces ses ved akut infektion, men kan også påvises i lav mængde i den efterfølgende periode samt ved asymptomatiske reinfektioner.

 

Adenovirus i fæces ses ved akut infektion, men kan også påvises i lav mængde i den efterfølgende periode og ved asymptomatiske reinfektioner.


 
6) Bemærkninger

Ved ophobning af diarrétilfælde forårsaget af norovirus, hvor det påtænkes at undersøge et større antal personer, skal Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus underrettes telefonisk i forvejen og aftale træffes om indsendelse af prøverne. Som indledning vil det ofte være hensigtsmæssigt kun at indsende fæcesprøver samtidigt fra 1-2 af de syge personer, fortrinsvis patienter med udtalte symptomer. Diagnosen kan oftest stilles klinisk. Der er ingen kurativ behandling.

Afdelingen deltager hvert år i eksterne kvalitetsprøver fra QCMD.


 
06.11.2019