Nødblanketter til Webreq Mikrobiologi (praksisprøver), KMA

 

 

Nødblanketter til Praksis KMA

 

Vejledning til brug af Nødblanket:

 

1. Gå i WebReq

2. Vælg Ny Rekvisition

3. Indtast det viste erstatnings-CPR-nummer:

    1810701QW9 (dette benyttes altid til nødblanketter)

4. Søg

5. Listevisning

6. Klinisk Mikrobiologi

7. Vælg Nødblanket i Laboratorieprofiler (i midten under prøvetagingstid)

8. I Reiterering (gentagelser) skriv 5 (max 12) i antal 0 i dage

9. I kalenderen vælges "prøvetagningsdato" til den 31/12 (brug pilen til at komme til december)

10. Tryk " Næste"

11. Skriv …………………………. i promptsvar om prøvetagningssted.

12. Tryk "Send og udskriv"

 

Så kommer der det ønskede antal nød-PTB’er ud, som kan anvendes, hvis man skulle få brug for det.

 

 

Der skal udskrives nye nødblanketter hvert nytår, så årstallet på PTB'erne passer med det indeværende år.

 

Når PTB’en skal bruges, udfyldes den med dato for prøvetagning, patientens navn og CPR-nummer.

Etiketterne sættes, som de plejer, på prøverørene.

De små numre forneden på PTB’en må ikke bruges eller tages af til anden brug. KBA skal bruge dem for at kunne rekvirere de ønskede prøver.

 

På nødblanketten kan der rekvireres:

 -Dyrkning og resistens podning eller urin

- Chlamydia trachomatis/Gonokokker DNA/RNA

(Påfør efterfølgende materiale og anatomisk lokalisation,og ret undersøgelse på nødblanketten, hvis andet ønskes.)

Dato:

2020-01-14 


 

 

 


 
14.01.2020