Nødprocedure ved nedbrud af elektronisk rekvirering (sygehusprøver), KMA

 

 

 

 

Ved nedbrud af elektronisk rekvirering:

 

Prøveglas mærkes tydeligt med navn og CPR-nummer.

Nødblanketten udfyldes (alle rubrikker skal udfyldes).

 

Prøveglas og udfyldt nødblanket sendes samlet til Klinisk Mikrobiologisk afdeling.

I tilfælde af manglende overførsel af svar fra MADS til SP, kan svar tilgås via CCOW Link (MiBa) i SP. I SP vælges Parakliniske systemer, Mikrobiologi, Link til MiBa.


 

Bilag:
Nødblanket KMA sygehuse
13.02.2019