Udskriv
 

Nødprocedure ved nedbrud af elektronisk rekvirering, KMD

 

 

 

 

Ved nedbrud af elektronisk rekvirering:

 

Brug en blank PTB og noter alle relevante oplysninger for prøvetagning: CPR-nummer, navn, rekvirent, prøvetagningstidspunkt, prøve-materiale, anatomisk lokalisation, ønsket undersøgelse, antibiotikabehandling og andre relevante oplysninger for prøvebehandling. Desuden mærkes prøveglas med CPR-nummer og navn.

 

Prøveglas og udfyldt PTB sendes samlet til Klinisk Mikrobiologisk afdeling.

 

I tilfælde af manglende overførsel af svar fra MADS til SP, kan svar tilgås via CCOW Link (MiBa) i SP. I SP vælges Parakliniske systemer, Mikrobiologi, Link til MiBa

 


 
21.11.2017