Pneumoni-udredning (atypisk pneumonipakke) Epic-order: 52010, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip
Pakken består af følgende analyser: Legionella pneumophila PCR, Mycoplasma pneumoniae PCR, Chlamydophila pneumoniae PCR og Chlamydophila psittaci PCR.

Påvisning er baseret på undersøgelse for specifikke gensekvenser opformeret ved PCR.


 
2) Indikation
Formodning om nedre luftvejsinfektion som trakeobronkitis eller pneumoni forårsaget af L. pneumophila, M. pneumoniae, C. pneumoniae eller C. psittaci.
 
3) Fremgangsmåde
Prøvemateriale

Øvre luftveje: Podninger i UTM

Nedre luftveje: Ekspektorat, trakealsekret, BAL-væske

Podninger fra øvre luftveje: Kun analyse for M. pneumoniae, C. pneumoniae og Chlamydophila psittaci udføres.

Prøver, hvor der ønskes undersøgt for L. pneumophila SKAL tages fra nedre luftveje. Prøvemateriale fra øvre luftveje er IKKE velegnet til diagnostik for L. pneumophila.

Materiale fra nedre luftveje er ofte mere velegnet end prøvemateriale fra svælg for C. psittaci.

   

Utensilier

 

Spidsglas:

 

 

Ekspektoratdåse og transporthylster med gult låg:

 

 

Podningssættet består af en podepind med stor overflade og virustransportmedium (Universal transport medium; UTM). eSwab kan anvendes, men der er ikke nok til evt. omkørsel, hvorfor UTM medium er at foretrække. Kulpodepind i Stuarts transportmedium kan IKKE anvendes.

 

 

 

Praksis: Kan bestille sættet vederlagsfrit på Depotet Nykøbing F Sygehus, varenummer 785000.

Sygehuse: Kan bestille via NASA/Oracle.

 

Beskyttelsesrør.

 

Se Utensilier til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 

Prøvetagning

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

 

Podning fra svælg i UTM (Universal Transport Medium) taget med den medfølgende podepind. Podepind skal blive i transportmediet ved fremsendelse. God kontakt mellem podepind og slimhinde i svælget, optimalt i nasopharynx, er vigtigt, da M. pneumoniae, C. pneumoniae og C. psittaci findes inde i epithelcellerne.

Kulpodepind/vatpind og Stuarts medium/saltvand kan IKKE anvendes, da de kan hæmme PCR.

 

Mindst 1 ml ekspektorat, trakealsekret eller BAL-væske opsamles i ekspektoratdåse eller spidsglas uden yderligere tilsætning.

 

Opbevaring og forsendelse

Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8 °C) til forsendelse.

Sendes umiddelbart efter prøvetagningen i beskyttelsesrør eller ekspektoratdåse med post eller intern transport til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.

 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svar

 

L. pneumophila påvist/ikke påvist.

M. pneumoniae påvist/ikke påvist.

C. pneumoniae påvist/ikke påvist.

C. psittaci påvist/ikke påvist.

 

Inkonklusiv (prøven indeholder hæmmende stoffer og kan derfor ikke bedømmes).

 

Analysen udføres alle dage. Svar afgives samme dag, hvis prøve modtages inden kl. 16 på hverdage og kl 13 i weekender/helligdage.

 

For L. pneumophila og C. psittaci afgives positivt svar både telefonisk af læge og elektronisk; negativt svar afgives kun elektronisk.

 

For M. pneumoniae og C. pneumoniae afgives svar kun elektronisk.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

 

Tolkning

 

Positivt resultat for L. pneumophila, M. pneumoniae, C. pneumoniae eller C. psittaci er tegn på igangværende eller nylig overstået infektion. Et positivt resultat for L. pneumophila bør dog tolkes på baggrund af, at Legionella er en almindelig forekommende bakterie i ferskvand (også drikkevand).

 

Negativt resultat udelukker ikke infektion.


 
6) Bemærkninger
Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Få procent af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR.

 

Afdelingen deltager hvert år i eksterne kvalitetsprøver fra QCMD.
 
28.11.2018