Aspergillus galactomannan antigen - NPU22155 - andre materialer: Epic order-ID: 23051, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og Tolkning
6) Bemærkning
7) NPU/DNK-bestillingskode
 
1) Princip

Påvisning af Aspergillus galactomannan antigen ved anvendelse af ELISA, primært i BAL-væske.


 
2) Indikation
Mistanke om Aspergillus infektion især hos immunsupprimerede
 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

BAL-væske (fra bronkoalveolær lavage). Serum 


Utensilier

Sterile prøverør, sterilt saltvand. 4 ml blod eller 2 ml serum (fx. gelglas)

 

Opbevaring og forsendelse

I køleskab til forsendelse.

Transportkasser mellem sygehuse eller almindelig post fra dag til dag.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk afdeling i Slagelse
 
5) Svar og Tolkning

Svarafgivelse:

Analysen udføres 2 gange per uge.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning:

Besvares med en indexværdi i forhold til cutoff calibratoren

Serum eller BAL:

Index < 0,5 besvares negativt

Index 0,5-1,5 besvares svagt positivt

Index > 1,5 besvares positivt

 

Falsk positive og negative kan forekomme.

 

Angående BAL væske: 

I et systematisk review af 24 studier er fundet en poolet sensitivitet på 87%(79-92) og en specificitet på 89%(85-92) ved index > 0.5. Men i 21 studier hvor Cutoff er sat til index 1.0 stiger specificiteten til 95% uden ændring i sensitivitet. Dette giver en betydeligt bedre Diagnostic odds ratio. Men der var ikke højere nøjagtighed ved at øge cutoff yderligere. Men ved aktiv infektion vil der kunne findes ganske høje måleværdier i BAL væsken.

    
Angående serum:

Performance er fundet ringere med sensitivitet på 72%(65-80) og specificiteten 81%(72-90). Der fandtes høj heterogenitet og en specificitet på 81% giver en særdeles ringe diagnostisk værdi. Det anbefales at undgå målinger på serum. Obs hos neutropene hæmatologiske patienter kan der være behandlings-indikation ved de svagt positive.


Aspergillus er allerstedsnærværende i miljøet og forurening kan forekomme. Årsager til falsk høje målinger hos patienten kan være behandling med Tazocin/piperacillin. Visse fødevarer kan indeholde aspergillus antigener.

 

Aspergillus antigen målinger skal derfor tolkes med passende forsigtighed i forhold til den kliniske problemstilling.

 

Det er også brugt at følge samme patient. Her må tolkningen af ændringer foretages af rekvirenten. Som en generel regel for ELISA metoder ligger ændringer på en faktor 3 udover måleusikkerhed. Men hvis begge absolutte måleværdier er meget lave <0,2 bør altid tolkes negativt.
 


 
6) Bemærkning
Litteratur
Denning DW et al. Chronic pulmonary aspergillosis: rationale and clinical guidelines for diagnosis and management. ESCMID/ERS guideline. Eur Respir J 2016; 47: 45–68.
Leeflang MM et al. Galactomannan detection for invasive aspergillosis in immunocompromised patients (Review). The Cochrane Library 2015, Issue 12. (This review is only in serum).
Zou M et al. Systematic Review and Meta-Analysis of Detecting Galactomannan in Bronchoalveolar Lavage Fluid for Diagnosing Invasive Aspergillosis. PLOS ONE, August 2012,7(8).


 
7) NPU/DNK-bestillingskode

NPU22155 P—Aspergillus(galactomannan ag); arb.k.(proc.) = ?

 

Nationalt kortnavn

Aspergillus (galactomannan Ag);P (Aut.: DSKM)

 

 
 
30.11.2018