Aspergillus IgG antistof - NPU28756 , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og Tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-kode
 
1) Princip
Bestemmelse af specifikke Aspergillus IgG antistoffer. ELISA assay baseret på oprensede antigener fra Aspergillus fumigatus.
 
2) Indikation
Aspergillus antistof undersøgelse er et diagnostisk hjælpemiddel hos ikke neutropene patienter
med kronisk Aspergillus infektion. Aspergillus antistoffer har især værdi ved mistanke om allergisk aspergillose.
Aspergillus er alle stedsnærværende og der kan findes antistoffer hos raske mennesker uden Aspergillus sygdom. Dette er almindelig baggrunds immunitet.

 
3) Fremgangsmåde
Prøvemateriale:
4 ml blod eller 2 ml serum 2 ml citrat- eller heparin-plasma.
 
Utensilier:
Gelglas eller citrat-, heparin-glas
 
Opbevaring og forsendelse:
I køleskab til forsendelse.
Prøven sendes til Klinisk mikrobiologisk afdeling via transportordning mellem sygehusene eller via prøveafhentningsordning fra praksis.

 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus
 
5) Svar og Tolkning

Cutoff er foreslået til 10 units eller højere for et positivt resultat, men skal forventes højere hvis der er aktuel antigen stimulation. Der antages at være høj sensitivitet, men specificiteten er nok ringe, uanset den kliniske problemstilling.

 

Skal tolkes i den kliniske sammenhæng og kan ikke anvendes som et entydigt og selvstændigt diagnostisk mål for sygdom.
 
Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 
6) Bemærkninger

 
7) NPU-kode
NPU28756 P—Aspergillus-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
 
22.01.2021