Herpes simplex og Varicella Zoster antistof-index (spinalvæske i forhold til serum) - DNK 35281 - NPU19811, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og Tolkning
7) NPU/DNK-svarkoder
 
1) Princip
Måling af intrathekal antistofsyntese rettet mod Herpes simplex (HSV) og Varicella Zoster virus (VZV).

De specifikke antistoffer måles i spinalvæsken og en samtidig blodprøve sammenholdt med total IgG og albumin. Der bestemmes et index. Et forhøjet index er udtryk for intrathekal antistofsyntese. IgG og albumin bruges til korrektion for brist på blodhjerne barrieren.

 


 
2) Indikation
Ved mistanke om encefalitis med HSV eller VZV  bestilles direkte undersøgelse for virus DNA med PCR (Herpesvirus PCR). PCR forventes positiv i de første 10 dage af sygdomsforløbet.
Der udføres som udgangspunkt PCR hvis der er ikke er angivet sygdomslængde. 
 
Antistofreaktivitet udvikles efter 8-10 dage med klinisk sygdom.
Indikation for index bestemmelse er derfor negativ PCR og klinisk sygdom over 8 dage hvor der ikke er fundet en diagnose eller patienten er blevet klinisk bedre. Antistof test er måske mest relevant for VZV infektion.
 
Analysen udføres kun i samråd med læge fra Mikrobiologisk Afdeling.

 
3) Fremgangsmåde
Prøvemateriale:

5 ml serum, gelglas
1 ml cerebrospinalvæske.


Utensilier - glastype:
Gelglas til serum.
Spidsglas til spinalvæske

 
Opbevaring og forsendelse:
I køleskab til forsendelse.
Transportkasser mellem sygehuse.

 
4) Udføres på
Klinisk mikrobiologisk afdeling i samarbejde med biokemisk afdeling i Slagelse


 
5) Svar og Tolkning

Forhøjet index er et specifikt udtryk for intrathekal syntese af specifikke antistoffer mod Herpes simplex og Varicella Zoster virus. Der er ikke fundet litteratur om specificitet.

 

Svar ved modtagelse af prøver:

Leukocytter <=3: Index udføres ikke. Materialet gemmes i 7 dage efter prøvetagning Leukocytter >3: Index er modtaget, udføres kun ifølge aftale med afdelingens læger. Materiale gemmes i 14 dage efter prøvetagning.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
7) NPU/DNK-svarkoder

DNK 35281 Csv-Herpes simplexvirus- og Human herpesvirus 3-antistof (IgG/tot. IgG); rel.stoffr. (liste; Csv/P; proc.) HSV+VZV-IgG gruppe;Csv/P

NPU19811 Csv-Immunglobulin G/Albumin; rel.masseratio(Csv/P) = ?


 
30.11.2018