Epstein-Barr virus (EBV), DNA, kvantitativ - EDTA-plasma NPU14471 - Andre materialer EPIC order-ID: 32042, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-kode
 
1) Princip
Kommercielt kvantitativt real-time PCR assay.
 
2) Indikation

Mistanke om akut EBV infektion (mononucleose) eller reaktiveret EBV infektion.

Konfirmation af EBV infektion ved et positivt eller inkonklusivt serologisk resultat.

Mistanke om EBV-associeret lymfom.

Monitorering af EBV (viral load) ved immunsuppression.

Monitorering af transplanterede patienter i risiko for udvikling af PTLD (Post-Transplant-lymphoproliferative-Disease) eller i behandling for PTLD.
 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Valideret prøvemateriale: 5 ml EDTA-stabiliseret fuldblod (plasma anvendes til analysen).

Ønskes andet prøvemateriale undersøgt skal klinisk mikrobiolog kontaktes.

 

Utensilier

Blodglas med EDTA (lilla låg).

Beskyttelsesrør.

 

 

 

 

Opbevaring og forsendelse

Prøvematerialet bør sendes med det samme. Hvis det ikke er muligt, opbevares prøven i køleskab (2-8 °C) indtil forsendelse og sendes hurtigst muligt – prøven må IKKE fryses.

Sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svar

EBV Påvist, antal IU/ml

EBV Påvist, <400 IU/ml

EBV Ikke påvist

Inkonklusiv (prøven indeholder hæmmende stoffer og kan derfor ikke bedømmes).

 

Analysen udføres 3 gange om ugen.

Ved behov for akut analyse, skal klinisk mikrobiolog kontaktes.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning

Påvisning af EBV DNA i blod viser, at patienten er inficeret med EBV.

Positivt resultat ved akut infektion støtter eller konfirmerer et serologisk resultat. 

Påvisning af EBV DNA i blod har høj sensitivitet for diagnosen PTLD, og høj virus mængde øger sandsynligheden yderligere.


 
6) Bemærkninger

Validiteten af resultatet sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Få procent af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR.

 

Sensitivitet og specificitet: 

Kvantiteringsgrænse: 400 IU/ml-2.000.000 IU/ml

 

Afdelingen deltager hvert år i eksterne kvalitetsprøver fra QCMD.
 
7) NPU-kode
EDTA-plasma: NPU14471 P—Epstein-Bar virus(DNA);arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
 
28.11.2018