Herpes Simplexvirus type 1 og 2 IgG antistof - NPU12186, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-kode
 
1) Princip

Måling af IgG antistoffer mod Herpes Simplexvirus type 1 og 2 ved en immunologisk assay.


 
2) Indikation
Indikation
  • Bestemmelse af herpes simplex type 1 og 2 immunstatus.
  • Mistanke om primær infektion (herpesudbrud hos en patient uden herpes simplex virus antistof).


Dette er en special undersøgelse. Ved mistanke om akut herpes infektion anbefales Herpesvirus PCR på vævsmateriale med podningssæt


Kvinder, der mistænkes for primærinfektion under svangerskab og specielt op mod fødslen, bør undersøges fra evt. læsioner med PCR, samt serologi for både Herpes simplex type 1 og type 2. 


Vær opmærksom på at naturlig IgG immunitet findes hos en stor del af befolkningen. Derfor har prøven sjældent diagnostisk værdi ved mistanke om HSV infektion.

Istedet kan i relevante tilfælde udføres Herpesvirus PCR på vævsmateriale


Antistoffer kan først påvises 2-3 uger efter den primære infektion og holder sig livsvarigt. Serokonversion er udtryk for primær infektion.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

4 ml blod eller 2 ml serum eller 2 ml citrat-, heparin- eller EDTA-plasma.

 

Utensilier:

Gelglas eller citrat-, heparin- eller EDTA-glas.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Transportkasser mellem sygehuse eller almindelig post fra dag til dag.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus.

 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Analysen udføres 1 gang om ugen, svar kan forventes samme eller næste dag.

Se Oversigt over analysedage for antistof undersøgelser.

Besvares som:
- Negativ
- Positiv, efterfulgt af en arbitrær titer >1.1

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis

 

Tolkning:

Ved primær infektion indtræder serokonversion (skift fra negativt til positivt resultat).  En signifikant stigning i antistof titeren kan være udtryk for viral reaktivering, men klinisk reaktivering medfører kun sjældent en signifikant titerstigning. Ved sammenligning af prøver fra samme patient skal forskellen mellem antistoftitrene være mindst en faktor 3 for at ændringen er betydende.


 
6) Bemærkninger

IgM analyse udbydes ikke til Herpes simplex diagnostik. IgM tests er ikke type specifikke og generelt uspecifikke. IgM kan også måles ved reaktivering og dermed ikke bruges til at fastlå om det er en primærepisode.

 

Figuren viser fordeling af arbitrære titre og aldersfordeling af prøver undersøgt i Region Sjælland. Baggrunds immuniteten stiger med alderen til 80%.

 


 
7) NPU-kode

NPU12186: P-Herpes simplexvirus-antistog(IgG):arb.stofk.(proc.) =?(p.d.e.) 

 


 
20.08.2018