Difteri Epic order ID: 10135 , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
 
1) Princip
Dyrkning på specialmedie til undersøgelse for difteri-bakterier (Corynebacterium diphteriae).
 
2) Indikation

Mistanke om difteri-sygdom (belægninger i fauces og larynx) evt. rejseanamnese.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Podning fra tonsiller og evt. andre områder i pharynx med belægninger. Undgå kontamination fra mundhule og tungeryg.

 

Utensilier:

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Slagelse og Nykøbing, anvendes eSwab.


UTM-medie kan IKKE anvendes.
Sygehuse bestiller utensilier via Nasa/Oracle.

Alle praktiserende læger og speciallæger bestiller utensilier via depotet i Nykøbing F. 

 

Prøvetagning:

Prøven tages før antibiotisk behandling.

 

Rekvisitionen udfyldes med:

Grundsygdom
Aktuel infektionsdiagnose, OBS difteri.
Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning

 

Sygehusafdelinger sender PTB sammen med prøven/prøverne til Mikrobiologisk Afdeling.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing Falster Sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Negative prøver besvares skriftligt efter 2 døgn.

Positive prøver besvares skriftligt efter 2-4 døgn.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
05.11.2021