Udskriv
 

Carbapenemase-producerende bakterier (undersøgelse for) - CPO, KMD

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
 
1) Princip

Selektiv dyrkning med efterfølgende identifikation af carbapenemase producerende organismer (CPO).


 
2) Indikation

Alle patienter, der indlægges på hospital, skal undersøges for CPO og isoleres efter de retningslinjer, der er angivet i dokument 518382 (Isolation af patienter med carbapenemase producerende organismer (CPO)).


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Ved undersøgelse for CPO bærertilstand tages rektalpodning, fæces eller evt. podning fra stomi. Desuden podes fra sår og fremmedlegemer og ved KAD-brugere undersøges urin. Ved intuberede patienter undersøges luftvejssekret. Ved kendt CPO bærertilstand undersøges prøver fra tidligere lokalisationer, hvis muligt.

 

Utensilier:

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Slagelse, anvendes eSwab (se Utensilier).

 

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Nykøbing F., anvendes kulpodepind og Stuarts transportmedium.

 

UTM medium kan IKKE anvendes.

 

 

Sygehuse bestiller utensilier via Nasa/Oracle.

Praksis bestiller utensilier via depotet i Nykøbing F. (se Bestillingsseddel bilag 1).

 

Rekvisitionen udfyldes med:

Grundsygdom
Aktuel infektionsdiagnose (mærkes med indikation: "OBS CPO").
Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning

 

Sygehusafdelinger sender PTB sammen med prøven/prøverne til Mikrobiologisk afdeling.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.

Podninger i transportmedium kan forsendes med post


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Negative prøver besvares efter 2-3 døgn med: "INGEN vækst af carbapenemaseproducerende organismer (CPO)".

 

Positive prøver: ”Vækst af (navn på bakterie) med resistensbestemmelse og eventuelt mængdeangivelse afhængig af prøvekategori.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.
 
 
26.11.2017