Carbapenemase-producerende bakterier (CPO) (Dyrkning) Epic Order ID: 10118, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
 
1) Princip

Selektiv dyrkning med efterfølgende identifikation af carbapenemase producerende organismer (CPO).


 
2) Indikation

Alle patienter, der indlægges på hospital, skal undersøges for CPO og isoleres efter de retningslinjer, der er angivet i dokument 518382 (Isolation af patienter med carbapenemase producerende organismer (CPO)).


Med-patienter til CPO-positive patienter skal undersøges ved PCR (se Screening for multiresistente bakterier efter udlandsophold).


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Fæces eller podning fra rectum (med synlig fæces på podepind), evt. fra stomi, sår, indstikssteder for fremmedlegemer og tidligere positive lokalisationer. Ved KAD-brugere undersøges urin. Ved intuberede patienter undersøges luftvejssekret.

 

Utensilier:

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, anvendes eSwab (se Utensilier).

 

UTM medium kan IKKE anvendes.

 

 

 

Sygehuse bestiller utensilier via Nasa/Oracle.

Praksis bestiller utensilier via depotet i Nykøbing F. (se Bestillingsseddel bilag 1).

 

Rekvisition:

Der rekvireres undersøgelsen ”Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Undersøgelse for" (Epic order er 10118).

Rekvisitionen udfyldes med: Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Prøven sendes til KMA via transportordning mellem sygehusene eller via prøveafhentningsordning fra praksis.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Negative prøver besvares efter 2-3 døgn med: "INGEN vækst af carbapenemaseproducerende organismer (CPO)".

 

Positive prøver: ”Vækst af (navn på bakterie) med resistensbestemmelse og eventuelt mængdeangivelse afhængig af prøvekategori.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Anmeldelse:

CPO er anmeldelsespligtigt.


 
17.10.2021