Hæmolytiske streptokokker gr. B (GBS) DNA/RNA - Holbæk PoCT, PCR, Slagelse Epic order ID 12455, KMA

 

 

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svarafgivelse
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Påvisning af hæmolytiske streptokokker gruppe B (GBS) med PCR ved podning fra vagina og rectum (Epic order ID 12455) i kombination med podning fra vagina og rectum til GBS Dyrkning (Epic order ID 10132).

 

Der skal altid udføres prøvetagning til dyrkning i forbindelse med prøvetagning til PCR.

 

Dyrkning og PCR rekvireres særskilt i SP. Bemærk at rekvisition til dyrkning SKAL påføres ”GBS POCT” i feltet "Kliniske oplysninger".


 
2) Indikation

At målrette intrapartum antibiotisk behandling (IAP) til kvinder der er koloniseret med GBS på fødselstidspunktet. Formål er at reducere unødvendig behandling med antibiotika til den fødende kvinde og nyfødte barn, samt reducere perinatal transmission af GBS til barnet og derved forebygge forekomst af tidlig neonatal infektion med GBS.


Ved at anvende PCR test hos udvalgte grupper af fødende kvinder, når de møder på fødegang, vil kun positiv GBS bærere blive behandlet - jævnfør Sandbjerg Guidelines  foretages  intrapartum PCR GBS test til:

  • GBS bakteriuri i nuværende graviditet. Testen udføres når kvinden møder på fødeafdelingen.
  • Fødende i gestationsalder 35+0 til 36+6. Testen udføres når kvinden møder på fødeafdelingen.
  • Fødende med langvarig vandafgang (test udføres 14-17 timer efter vandafgang, således at prøvesvaret foreligger inden der har været vandafgang i 18 timer).
  • Ved feber > 38 °C og/eller mistanke om klinisk intrauterin infektion (klinisk chorioamnionitis).

 

Ved positivt svar med påvisning af GBS eller invalidt svar, anbefales intrapartum antibiotika profylakse.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:
Podning fra vagina + rektum.

 

Utensilier:
Til PCR: Cepheid Collection Device (Dobbelt podepind med transportrør)


 

 

 

Til dyrkning: ESwab podepind med transportmedium

 

 

Bestillinger:
Cepheid Collection Device, Triolab varenr. 900-0370
ESwab sæt kan bestilles på depotet, Nykøbing Falster Sygehus.


Prøvetagning:
Foretages af jordemødre på fødegangen.
For begge podepinde (Cepheid Collection Device og ESwab) anvendes samme fremgangsmåde med retrovaginal podning.

  • Tør overskydende sekret eller gel væk fra podningsområde.

 

  • Indfør den dobbelte Cepheid podepind i nederste tredjedel af vaginal. Roter tre gange, for at sikre materiale på begge podepinde. Prøven skal ikke tages fra cervix.

 

  • Med samme podepinde tages prøve fra rectum. Den indføres rectalt 2,5 cm over den anale sfinkter og roteres 3 gange.

 

  • Placer podepinde i transportrøret. Begge i samme rør. Podepinde skal ikke knækkes af. Røret lukkes, ved at den røde hætte på podepind skubbes ned i transportrør.

 

  • Podepinde skal blive i transportrør ved fremsendelse.

 

Derefter foretages podning på tilsvarende måde podning med ESwab podepind som placeres i ESwab transportrør.


Opbevaring og forsendelse:


Holbæk

Cepheid Collection Device til PCR bringes straks efter prøvetagning til Klinisk Biokemisk afd. (KBA), Holbæk, hvor prøve afleveres i hånden til bioanalytiker. I dagtid fra kl. 07.30-15.00 afleveres prøve i hånden til bioanalytiker i Prøvemodtagelsen. I aften- og nattevagten dvs. fra kl. 15.00-07.30 skal man ringe først på 8 4386 og aftale aflevering med vagtpersonalet, da personalet kan være ude af KBA og KBA er aflåst.


ESwab til dyrkning sendes fra Fødegangen med alm. transport til Klinisk Mikrobiologisk afd. (KMA), Slagelse Sygehus.

 

Slagelse

Hverdage kl. 07.00 - 21.00 og i weekend og helligdage kl. 07.00 - 15.00.

Cepheid Collection Device (PCR test) og ESwab til dyrkning bringes straks efter prøvetagning samlet til analyse på KMA.

Kald portør, som afleverer prøver i hånden til bioanalytiker på KMA.

Jordemoderen ringer til KMA på telefon 58559404 og adviserer om, at der kommer en POCT til GBS, som afleveres hånd til hånd. Det sikrer, at den bliver udført med det samme.

 

Hverdage kl. 21.00 - 07.00 og i weekend og helligdage kl. 15.00 - 07.00.

Cepheid Collection Device og ESwab til dyrkning lægges med PTB’er i Fødemodtagelsens køleskab til prøver. Portør afhenter på morgenrunde prøver fra vagten og bringer dem til KMA til analyse. Afleveres hånd til hånd, så svar fås hurtigst muligt.


 
4) Udføres på

Holbæk

POCT PCR: KBA, Holbæk Sygehus. Analysen foretages hele døgnet.
Dyrkning: KMA, Slagelse Sygehus.

Slagelse

PCR og dyrkning: KMA, Slagelse Sygehus.


 
5) Svarafgivelse

PCR analyse bevares som GBS: Påvist/ikke påvist.

Svartid: Indenfor 2 timer i laboratoriets åbningstid.

 

Dyrkning besvares som Vækst/Ingen vækst af hæmolytiske streptokokker Gruppe B.

Svartid: 1 døgn efter modtagelse af prøve.
 
Svar afgives i begge tilfælde elektronisk til Sundhedsplatform. 
6) Bemærkninger

Prøvetagning til PCR må under ingen omstændigheder udføres på andre typer af prøvetagningssæt end Cepheid Collection Device.

 

I sjældne tilfælde kan der i prøvetagningsmaterialet være inhiberende stoffer for PCR analyse og prøve svargives Inkonklusiv.

 

Analysen er en akut undersøgelse. Teknisk kan prøve dog opbevares ved stuetemperatur i 24 timer eller ved 2-8 °C i 6 dage og stadig anvendes til PCR test.


 
15.03.2021