Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) DNA, Epic order ID: 12111, KMA

 

 

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Identifikation af Enterococcus-relaterede vanA og vanB gener.

Påvisning er baseret på undersøgelse for specifikke gensekvenser opformeret ved PCR.
 
2) Indikation

Formodning om vancomycin-resistente E. faecium og E. faecalis (VRE).


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Fæces eller podning fra rektum (med synlig fæces på podepind), evt. fra stomi, sår og indstikssteder for fremmedlegemer og ved KAD-brugere undersøges urin og tidligere positive lokalisationer. Ved intuberede patienter undersøges luftvejssekret.

 

Utensilier:

Podningssæt består af en podepind med stor overflade og transportmedium (eSwab) (se Utensilier).

UTM kan ikke anvendes.

 

 

Sygehuse: Kan bestilles via NASA/Oracle.

 

Prøvetagning:

Ved formodning om VRE.

Podning fra rektum eller stomi i eSwab tages med den medfølgende podepind.

Podepind skal forblive i transportmediet ved fremsendelse.

 

Rekvisition:

Der rekvireres undersøgelsen "Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) DNA/RNA" (Epic order er 12111).

Rekvisitionen udfyldes med: Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning.

 

Opbevaring og forsendelse:

Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8° C) indtil forsendelse.

Sendes til den Regionale Kliniske Mikrobiologiske Afdeling (Slagelse eller Nykøbing F) hurtigst muligt efter prøvetagning.


 
4) Udføres på
Den Regionale Kliniske Mikrobiologiske Afdeling i Slagelse og Nykøbing F.
 
5) Svar og tolkning

Svar

VRE Påvist/Ikke påvist

Inkonklusiv (prøven indeholder hæmmende stoffer og kan derfor ikke bestemmes)

 

Analysen udføres alle dage. Svar afgives samme dag, hvis prøven er modtaget inden:

Slagelse Sygehus: Kl. 19.30 på hverdage, kl. 14.30 i weekender/helligdage.

Nykøbing F Sygehus: Kl. 15.30 på hverdage, kl. 11.00 i weekender/helligdage.

 

Positive svar afgives både telefonisk af læge og elektronisk. Negative svar afgives kun elektronisk.

 

Svar afgives elektronisk til Sundshedsplatformen og Sundhed.dk.

 

Tolkning

Positivt resultat for VRE er tegn på bærertilstand med VRE.

Negativt svar udelukker ikke bærertilstand.
 
6) Bemærkninger
Afdelingen deltager hvert år i eksterne kvalitetsprøver fra QCMD.
 
16.06.2020