HIV-1 RNA kvantitativ - Order ID: 32202, NPU: 16132 , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Prøvetagning
4) Udføres på
5) Svarafgivelse og tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-kode EDTA-Plasma
 
1) Princip

Viral load bestemmelse af Human Immundefekt Virus type 1 (HIV-1) ved PCR.


 
2) Indikation
Analysen anvendes til monitorering af patienter med kendt HIV-1 status.
 
3) Prøvetagning

Prøvemateriale

Valideret prøvemateriale: Plasma fra EDTA-blod.

Serum kan anvendes, men viral load er lavere i serum end plasma.

 

Prøvemateriale fremsendes uafpipetteret.

 

Utensilier

EDTA-glas:

 

 

 

Prøvetagning
7-10 ml blod i EDTA-glas. Fra børn kan der tages, hvad der er muligt.

 

Opbevaring og forsendelse

Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8 °C) indtil forsendelse.

Sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus, hurtigst muligt efter prøvetagning, da plasma skal separeres fra blod inden for 24 timer efter prøvetagning.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.
 
5) Svarafgivelse og tolkning

Svar
HIV-1 Påvist, antal IU/ml
HIV-1 Påvist, <33,3 IU/ml (nedre detektionsgrænse)
HIV-1 Påvist, >1,67 x107 IU/ml (øvre detektionsgrænse)
HIV-1 Ikke påvist
Inkonklusiv (prøven indeholder hæmmende stoffer og kan derfor ikke bestemmes)

 

Svar afgives i IU/ml, omregningsfaktor: 0,6 kopier/IU.

 

Analysen udføres en gang om ugen.
 
Alle prøvesvar afgives elektronisk til Sundhedsplatformen eller lægesystem i almen praksis.
 
Tolkning
Analysen kan ikke anvendes til at afkræfte mistanke om HIV-1 infektion.
Det er en kvantitativ analyse til monitorering af kendte HIV-1 positive patienter.

 

Monitorering af HIV-1 viral load er en infektionsmedicinsk specialistopgave.


 
6) Bemærkninger
Afdelingen deltager hvert år i eksterne kvalitetsprøver fra QCMD.

 
7) NPU-kode EDTA-Plasma

NPU 16132.


 
18.09.2020