Knoglebanksmateriale (dyrkning) Epic order ID: 10011, KMA

 

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Dyrkning af knoglevæv eller podninger fra knogledonorer.


 
2) Indikation
Udtaget knogle til knoglebanken (knogle, som fjernes i forbindelse med indsættelse af ny hofte, formodet anvendt til transplantation.)
 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Vævsprøver/podninger udtaget fra ledhoveder, udtaget ved total hofteledsalloplastik.

Der tages biopsi - alternativt podning fra det udtagne knoglestykke, inden knoglen placeres i knoglecontainer.

 

Utensilier 


Sterile prøverør.


 

eSwab kan evt. anvendes.

 


 

Tidspunkt for prøvetagning

I forbindelse med operationen.

 

Prøvetagning

Der anvendes aseptisk teknik. Den optimale prøvestørrelse er 3-4 mm, større biopsier bør deles i forbindelse med prøvetagningen.

 

Prøvetagningsrør mærkes med rekvisitionsnummer fra PTB. Label påsættes på langs ad røret.


Opbevaring og forsendelse

Opbevaring i køleskab (4ºC) indtil hurtig forsendelse.


Kort transporttid er ønskelig. Forsendelse bør om muligt ske i kølekasse.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Slagelse og Nykøbing F.


 
5) Svar og tolkning

Svar

Negative prøver besvares skriftligt efter 2 døgn med "Ingen vækst efter 2 døgn i tilsendte prøve fra knogle. Dyrkning fortsætter ialt 6 døgn".

Ved senere vækst udgives nyt svar.

Ved vækst af mikroorganismer svares disse ud summarisk uden resistensbestemmelse.

 

Svar afgives elektronisk til Sundhedsplatform.

 

Tolkning

Ved korrekt prøvetagning er ethvert bakteriefund signifikant.


 
6) Bemærkninger

Ingen.


 
15.11.2021