Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID 19) DNA/RNA, PCR, EPC kode 32076, KMA

 

 

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svarafgivelse
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Påvisning af Coronavirus SARS-CoV-2 med PCR.


 
2) Indikation

Klinisk mistanke om SARS-CoV-2 i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus ”COVID-19”.

 


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

 

Materiale fra nedre eller øvre luftveje, alt efter hvorfra patienten har symptomer.

 

Fra øvre luftvej:

  • Nasopharynx podning eller svælgpodning.
  • Nasopharynx aspirat/vask.


Fra nedre luftvej:

  • Trakealsekret, trakealsug, bronkealalveolær lavage (BAL), ekspektorat.

 

Ved mistanke om nedre luftvejsinfektion bør der altid sendes materiale, der er repræsentativt for nedre luftveje.

 

Virus findes intracellulært i luftvejenes celler. Materiale skal således indeholde celler. Spyt og mundskyllevand er ikke velegnet.

 

 

Utensilier:


Podningssæt består af en podepind og virustransportmedium (Universal transport medium; UTM).
OBS! Når 3 ml UTM ikke er tilgængelige, kan eSwab anvendes.

 

 

 

BAL, trakeal- og nasopharynxsekret indsendes i spidsglas uden tilsætning.

 

 

 

 

Prøvetagning:

 

Podning fra nasopharynx:

Podepind føres langs bunden af næsehulen i en længde på ca. 7 cm hos en voksen således, at den berører bagvæggen af nasopharynx. Pres podepinden mod siden og rotér den to gange. Placer podepinden i røret med UTM, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.
 
Podning fra svælget:

Podepind indføres i den bageste del af pharynx (bag ganebåndet). Herefter presses podepinden mod slimhinden langs bagsiden af tonsil-lejet og føres op og ned 2 gange. Placer podepinden i røret med UTM, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.
 
Nasopharynx aspirat:

Sugekateter indføres til nasopharynx og sekretet opsamles i et sterilt spidsglas. Aspiratet overføres til UTM.
 
Sekret fra nedre luftveje:

Ekspektorat, trakealsekret, eller BAL-væske opsamles i ekspektoratdåse eller spidsglas.

 

Klik på billedet og se, hvordan svælgpodning skal foretages:

 

 

Rekvisition:

Prøver rekvireres i SP: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID 19) DNA/RNA, PCR, EPC kode 32076.

 

Forsendelse:

Prøver opbevares i køleskab indtil forsendelse.

 

Prøver sendes med almindelig transportordning.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.


 
5) Svarafgivelse

Undersøgelsen bevares med: Coronavirus SARS-CoV-2: PÅVIST/IKKE PÅVIST.

 

I tilfælde af hæmning bliver prøven besvaret som ”Inkonklusiv” og ny prøve udbedes.

 

Alle svar afgives elektronisk til Sundhedsplatformen og MIBA.


 
6) Bemærkninger

Actioncard for håndtering af COVID-19 findes i D4:
http://d4.regsj.intern/D4Doc/book/RSJDdokument.asp?DokID=367055

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus ”COVID-19”:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19


 
29.05.2020