Coronavirus SARS-CoV-2 og Influenzavirus A+B DNA/RNA, PCR, EPC kode 52055, KMA

 


 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svarafgivelse
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Påvisning af Coronavirus SARS-CoV-2 og influenzavirus med PCR.

 

Det er en kvalitativ analyse, som undersøger for Coronavirus SARS-CoV-2 samt influenzavirus A og B i et kombineret assay.


 
2) Indikation

Klinisk mistanke om SARS-CoV-2 og/eller influenza hos indlagte patienter. 

OBS: For patienter hvor RSV er relevant, skal der udføres en særskilt podning og bestilles analysen Influenza (A+B) og RS virus DNA/RNA, PCR, EPC kode 52050.
 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

 

Materiale fra nedre eller øvre luftveje, alt efter hvorfra patienten har symptomer.

 

Fra øvre luftvej:

  • Nasopharynx podning eller svælgpodning.
  • Nasopharynx aspirat/vask.


Fra nedre luftvej:

  • Trakealsekret, trakealsug, bronkealalveolær lavage (BAL), ekspektorat.

 

Ved mistanke om nedre luftvejsinfektion bør der altid sendes materiale, der er repræsentativt for nedre luftveje.

 

Virus findes intracellulært i luftvejenes celler. Materiale skal således indeholde celler. Spyt og mundskyllevand er ikke velegnet.

 

Utensilier:

Prøverør fra Meditec (hvidt låg) eller alternativt eSwab med 2 ml.

 

OBS: Anvend podepind, som kan knækkes ved podehoved (se billede), undtaget børn.


 
   

 

BAL, trakeal- og nasopharynxsekret indsendes i spidsglas uden tilsætning eller i ekspektoratdåse.

 

           

 

Prøvetagning:


Podning fra nasopharynx:

Podepind føres langs bunden af næsehulen i en længde på ca. 7 cm hos en voksen således, at den berører bagvæggen af nasopharynx. Pres podepinden mod siden og rotér den to gange. Placer podepinden i røret fra Meditec eller i eSwab, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.
 
Podning fra svælget:

Podepind indføres i den bageste del af pharynx (bag ganebåndet). Herefter presses podepinden mod slimhinden langs bagsiden af tonsil-lejet og føres op og ned 2 gange. Placer podepinden i røret fra Meditec eller i eSwab, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.
 
Nasopharynx aspirat:

Sugekateter indføres til nasopharynx og sekretet opsamles i et sterilt spidsglas. Aspiratet overføres til røret fra Meditec eller i eSwab.
 
Sekret fra nedre luftveje:

Ekspektorat, trakealsekret, eller BAL-væske opsamles i ekspektoratdåse eller spidsglas.

 

Klik på billedet og se, hvordan svælgpodning skal foretages:

 

 

Rekvisition:

Prøver rekvireres i SP: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID 19) og influenzavirus DNA/RNA, PCR, EPC kode 52055.

 

Kan kun rekvireres af sygehusafdelinger. 

 

Forsendelse:

Prøver opbevares i køleskab indtil forsendelse.

Prøver sendes med almindelig transportordning.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.


 
5) Svarafgivelse

Undersøgelsen bevares med:

 

Coronavirus SARS-CoV-2: PÅVIST/IKKE PÅVIST.

Influenza A: PÅVIST/IKKE PÅVIST.

Influenza B: PÅVIST/IKKE PÅVIST.

 

I tilfælde af hæmning bliver prøven besvaret som ”Inkonklusiv” og ny prøve udbedes.

 

Alle svar afgives elektronisk til Sundhedsplatformen og MIBA.


 
6) Bemærkninger

Actioncard for håndtering af COVID-19 findes i D4:
http://d4.regsj.intern/D4Doc/book/RSJDdokument.asp?DokID=367055

 

Infektionshygiejnisk retningslinje for influenza hos indlagte findes i D4: Isolation af patienter med smitsomme sygdomme.

 
 
01.11.2021