Screening for multiresistente bakterier efter udlandsophold DNA/RNA, EPIC order ID: O2550770, KMA

 

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Screening for MRSA (Methicillin resistente S. aureus), VRE (vancomycin-resistente enterokokker), CPO (carbapenemase-producerende organismer og MR-GNS (Multiresistente Gram-negative stave).

 

Prøverne dyrkes i forskellige opformeringsmedier og efterfølgende på selektive screeningsplader.

 

Desuden udføres der hurtigtest (PCR) for MRSA og VRE, og ved indlæggelse på udenlandsk hospital udenfor Norden indenfor de sidste 7 dage også for CPO.


 
2) Indikation

Patienter som har været indlagt på hospital udenfor Norden indenfor de sidste 6 måneder. Afgrænsningen følger Sundhedsstyrelsens rekommandationer vedr. screening for MRSA, se MRSA, screening for.


Med-patienter til CPO-positive patienter undersøges ligeledes ved PCR, og IKKE ved dyrkning.


Patienter, som har opholdt sig uden for Norden indenfor de sidste 6 måneder og fået behandling med antibiotika under opholdet, screenes kun for CPO - se carbapenemase-producerende bakterier (CPO) (Dyrkning).


Ved screening for CPO uden udlandsophold - se carbapenemase-producerende bakterier (CPO) (Dyrkning).


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Podning fra næse, svælg og 2 podninger fra rektum (eller stomi) (synlig fæces på podepind).


Hvis patienten har sår eller eksem skal der også podes herfra. Disse podninger skal have særskilte rekvisitioner, se MRSA, screening for og se carbapenemase-producerende bakterier (CPO) (Dyrkning).


Hvis patienten har KAD, sendes en urinprøve. Denne prøve skal have særskilt rekvisition, se carbapenemase-producerende bakterier (CPO) (Dyrkning).


Hvis patienten er intuberet sendes et trachealsekret. Denne prøve skal have særskilt rekvisition, se carbapenemase-producerende bakterier (CPO) (Dyrkning).

 

Utensilier

Til podninger anvendes eSwab.

 

 

Urin sendes i Monovette urindyrkningsglas.

 

 

Trachealsekret sendes i spidsglas.

 

    

 

 

Rekvisition

Undersøgelsen rekvireres som ”Screening for multiresistente bakterier i forbindelse med udlandsophold, EPIC Order ID 10050”.


Undersøgelsen udbydes ikke til praksis.

 

Opbevaring og forsendelse

Opbevares i køleskab indtil forsendelse.

 

Fremsendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus, med transportordning mellem sygehusene eller med intern transport.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus.


 
5) Svar og tolkning

Analysen udføres alle dage. Der afgives svar på PCR prøver samme dag, hvis prøven er modtaget inden kl. 20 på hverdage og inden kl. 14 i weekender/helligdage.


PCR prøver besvares:

 

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv


Positive prøver besvares telefonisk af læge og elektronisk i Sundhedsplatformen, negative prøver besvares elektronisk.


PCR positive og PCR inkonklusive prøver dyrkes konfirmatorisk og svares ud efter 2-4 døgn.


PCR negative prøver for CPO dyrkes også, da enkelte CPO ikke detekteres i undersøgelsen.


 
6) Bemærkninger

Patienter med PCR negative prøver for MRSA, VRE og CPO kan afisoleres.

 

Patienter med PCR positive prøver for MRSA, VRE eller CPO skal isoleres eller forblive isoleret.

 

PCR undersøgelsen har generelt høj negativ prædiktiv værdi, men i sjældne tilfælde kan genisolering af patienten være nødvendig ved positivt dyrkningssvar for CPO.

 

Patienter, der har fået antibiotisk behandling indenfor den sidste uge inden prøvetagning, kan udkomme med falsk negativt dyrkningssvar.


 
05.10.2021