Analyser - PAT Patologi
Her kan du søge efter analysenavn, analysenummer eller IPAC.
 

 

 A

 
Adresser, tlf. nr., åbningstid og henvendelse - Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen, SP

 C

 
Cytologisk undersøgelse - Andet. Patologi, PAT
 
Cytologisk undersøgelse - Cervix. Patologi, PAT

 F

 
Forsendelse af prøvemateriale Patologi, SP
 
Frysesnits undersøgelse (peroperativt) - Patologi, PAT

 H

 
Histologisk undersøgelse - Patologi, PAT
 
Hæmatologisk us./problemstilling - Patologi, PAT

 K

 
Kapel og indlevering af afdøde - Patologi, SP
 
Knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse - Patologi, PAT

 M

 
Molekylærbiologisk undersøgelse Klinisk Patologi Næstved - Slagelse
 
Mærkning af prøver og rekvisition til patologius., samt prioritering (rutine, pakke og haste) og betaling, SP

 O

 
Obduktioner - Patologi, PAT
 
Opbevaring af patient oplysninger og væv samt biobank - Patologi, SP
 
Oversigt over Laboratorie medicinsk vejledning - Patologi, SP

 R

 
Rekvirering af patologiundersøgelse i WEBREQ, SP
 
Rekvirering af patologiundersøgelser i OPUS, SP
 
Rekvirering af patologius. på pt., som ikke er oprettet i et forløb i OPUS (fx rtg. afd.), SP
 
Rekvirering af patologius. på resektater med tyk- og endetarmskræft, SP
 
Rekvirering af patologius. på tarmpolypper der indgår i screeningsprogram, SP
 
Rekvisitioner til Patologi: Obduktioner samt histologi, cytologi og knoglemarv ved nødprocedure, SP

 S

 
Svarmodtagere, tlf.svar og samtykke Patologi, SP
 
Svaroversigt i OPUS - Patologi, SP
 
Svartider Patologi, SP