Analyser - PAT Patologi
Her kan du søge efter analysenavn, analysenummer eller IPAC.
 

 

 K

 
Knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse - Patologi, PAT