Rekvisitioner til Patologi: Obduktioner samt histologi, cytologi og knoglemarv ved nødprocedure, SP

 

Histologi, cytologi og knoglemarv med eller uden flowcytometriundersøgelse

 

Der anvendes som udgangspunkt altid elektronisk rekvisition:
Sygeshusafdelinger, se:

Praksis, se:

 

Papirrekvisition anvendes primært som nødrekvisition/nødblanket når elektronisk rekvirering ikke kan tilgås, f.eks. ved længerevarende edb-nedbrud.

 

 

Obduktioner

 

Der anvendes papirrekvisition:

 

  • Voksensektion / begæring af hospitalsobduktion: Rekvisition fra DPAS (Dansk PAtologi Selskab) version 2013. Vejledning findes på side 2

Bemærk at formalia skal være i orden inden obduktion kan udføres. Se Obduktioner Patologiafdelingen Region Sjælland.
Obduktioner udføres kun i Roskilde

 

Undersøgelser af foster og placenta udføres på afsnit Næstved

 

Specialrekvisitioner - Undersøgelse for andre regioner

 


 
26.11.2017