Histologisk undersøgelse - Patologi, PAT

 
top
 
1) Generelt om histologiske undersøgelser
1.1) Forsendelse af histologiske prøver fra sygehusafdelinger
1.2) Forsendelse af histologiske prøver fra praksissektor
2) HUD
2.1) Hudbiopsi
2.2) Hudresektat (operationspræparat)
2.3) Stansebiopsi fra huden
2.4) Stansebiopsi fra huden til immunfluorescens
2.5) Stansebiopsi ved kutant lymfom
2.6) SN ved malignt melanom og merkelcelle karcinom
2.7) Negl
3) Hæmatologi
3.1) Knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse
3.2) Lymfeknuder og andet histologi obs lymfom
4) Gastroenterologi
4.1) Appendix
4.2) Endoskopibiopsier og polypper
4.3) Galdeblære
4.4) Hæmorride/marisk
4.5) Kolorektalcancer resektat
4.6) Tarmresektat (uden tumor)
4.7) Leverbiopsi, medicinsk/tumor
4.8) Nålebiopsi
4.9) Milt
5) Gynækologi
5.1) Cervix- og endometrie udskrab
5.2) Kondylom
5.3) Konus
5.4) Ovarie
5.5) Placenta
5.6) Polyp
5.7) Salpings
5.8) Portiobiopsi
5.9) Uterus +/- adneks
5.10) Vulvabiopsi
6) Lunge/luftveje
6.1) Lungebiopsi
6.2) Pleurabiopsi
6.3) Transbronkial biopsi
7) Mamma
7.1) Axilfedt m. lymfeknuder
7.2) Frysesnit mamma og SN
7.3) Lumpectomi og mastektomipræparat
7.4) Nålebiopsi - mamma (grovnål)
7.5) Øvrig mamma (benign)
8) Ortopædi
8.1) Div. ortopædkirurgiske præparater
8.2) Muskelbiopsi sendes til RH
9) Tand/mund/kæbe
9.1) Mundbiopsi
9.3) Spytkirtel - mund
10) Urologi
10.1) Blærebiopsi
10.2) Blærespån
10.3) Epididymis
10.4) Lymfeknuder (stading)
10.5) Nyre
10.6) Nyrebiopsi - medicinsk
10.7) Prostatabiopsi (trucut)
10.8) Prostataspåner
10.9) Radikal prostatektomi
10.10) Testis
11) Øre- næse- hals
11.1) Arterie temporalis
11.2) Lymfeknude
11.3) Spytkirtel
11.4) Thyroidea
11.5) Tonsil
11.6) Øvrig øre- næse- hals
 

Tilbage til oversigt over Laboratorie Medicinsk Vejledning

 


 
1) Generelt om histologiske undersøgelser

 

Generelt for alle histologiske prøver gælder:
 

 • Fiksering generelt:
  • Histologiske prøver fikseres generelt i rigelige mængder 4% Neutralt Buffet Formaldehyd (NBF/'Formalin') optimalt i forholdet ca. 1:10 (1 del væv og 10 dele NBF). Vævet skal som minimum være dækket af rigelig mængde 4% Neutral Buffet Formaldehyd. Vælg en bøttestørrelse der sikrer, at vævet flyder frit.
  • Den mest optimale fiksering sker ved øjeblikkelig påhældning af 4% Neutral Buffet Formaldehyd.
  • Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan biopsierne undtagelsesvis dryppes med isotonisk saltvand for at undgå udtørring. Biopsierne må dog højst ligge nogle minutter, inden der påhældes 4% neutral buffet formaldehyd. Hvis der er brugt mere end få dråber isotonisk saltvand skal denne hældes fra inden påhældning af fikseringsvæsken for at undgå fortynding.
  • Materialet har ubegrænset holdbarhed i 4% Neutralt Buffet Formaldehyd
 • Enkelte materialer sendes ufikseret eller i anden væske. Se under de enkelte materialetyper

 

 • Mærkning af prøver, rekvisition mv.:
  • Prøven kommes i tætsluttende beholder, og lægges evt. i plastpose
  • Ved flere prøver fra samme patient holdes de samlet
  • Beholder påsættes selvklæbende mærkat med patient data, inkl. CPR-nr. 
  • Beholder påsættes stregkode label til brug for elektronisk rekvirering.
  • Beholder med 4% Neutral Buffet Formaldehyd mærkes med faresymboler - se dok 260280 eller 262254
  • Materiale der sendes i Histocon PBS skal mærkes med dette.
 • Se også: Mærkning af prøver, rekvisition og prioritering

 

 

Se i øvrigt separater vejledninger for:

 

Angående svartider se:

 

Ved tvivlstilfælde er der nedenfor angivet procedure for forskellige typer af histologiske undersøgelser, der undersøges på Sjællands Unversitetshospital, Patologi - Roskilde / Næstved.
Hvis en materialetype ikke er nævnt, håndteres prøven efter de generelle retningslinjer, som er anført ovenfor.

 

Er der spørgsmål der ikke kan besvares via denne vejledning, kan henvendelse ske via:

Adresser, tlf, åbningstid og henvendelse.

 

top


 
1.1) Forsendelse af histologiske prøver fra sygehusafdelinger

 

De 2 afsnit i Roskilde og Næstved er specialeopdelt, hvorfor prøverne skal sendes til forskellige afsnit. Fremgår af punktet, 'Udføres af' under hvert enkelt prøvemateriale.


 
1.2) Forsendelse af histologiske prøver fra praksissektor

 

De 3 afsnit i Roskilde, Næstved og Slagelse er specialeopdelt, hvorfor prøver fra praksissektoren skal sendes til forskellige afsnit. Fremgår af nedenstående skema (enkelte undtagelser kan forekomme):

 

Rekvirent

Hudbiopsier Gynækologi Gastro-enterologi ØNH / TMK Ortopædkir
Almen praksis           
- Gl. Roskilde amt Roskilde Roskilde

- Gl. Vestsjællands amt

- Gl. Storstrøms amt  

Næstved Næstved
Dermatologer

- Gl. Roskilde amt

Roskilde    

- Gl. Vestsjællands amt

- Gl. Storstrøms amt 

Næstved     
Gynækologer Næstved
ØNH-læger
- Gl. Roskilde amt Roskilde

- Gl. Vestsjællands amt

- Gl. Storstrøms amt  

Næstved
Gastroenterologi Roskilde
Ortopædkirurgi

- Gl. Roskilde amt

- Gl. Vestsjællands amt

Roskilde
- Gl. Storstrøms amt         Næstved
Kirurgi - afhænger af materialets art
- Gl. Roskilde amt  Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde 
- Gl. Vestsjællands amt

- Gl. Storstrøms amt   

Næstved Næstved Roskilde Næstved Næstved 
Tandlæger/TMK      
- Gl. Roskilde amt        Roskilde   

- Gl. Vestsjællands amt

- Gl. Storstrøms amt  

      Næstved 

 

 

Fra d. 25.3.2020 ophørte patologiundersøgelse af praksisprøver på afsnit Slagelse.


 
2) HUD

 
2.1) Hudbiopsi

 

Materiale

Hudbiopsi, curretage, lipom, aterom, hæmangiom, pilonidalcyste

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg Histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Hver biopsi kommes straks i separat beholder (efter klinisk skøn) m. fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F sygehuse: Patologi Næstved

Praksis: Se skema pkt. 1.2

top
 
2.2) Hudresektat (operationspræparat)
 

Materiale

Resektat fra hud
Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale
Kliniske oplysninger

Relevante oplysninger jf. lokalisation, materiale og promptspørgsmål.

Ved sutur-/nålemarkering af vævet anføres beskrivelse af markeringen.
Fremgangsmåde

Hvis resektionsrande mv. skal undersøges med frysemikroskopi, sendes de ufikseret, klik her.

 

Ellers kommes materialet straks i en passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af Patologi Roskilde
top
 
2.3) Stansebiopsi fra huden

 

Materiale

Stansebiopsi fra huden

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg Histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Stansebiopsi fra huden med begrundelse

Fremgangsmåde

Hver biopsi kommes straks i separat beholder (efter klinisk skøn) med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F sygehuse: Patologi Næstved

Praksis: Se skema pkt. 1.2

top


 
2.4) Stansebiopsi fra huden til immunfluorescens

 

Materiale

Stansebiopsi fra huden

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg Histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Stansebiopsi fra huden til undersøgelse for bulløse hudsygdomme (gerne præciseret) ved immunfluorescens analyse

Fremgangsmåde

Hver biopsi (min. 3 mm stansebiopsi) kommes i separat beholder (efter klinisk skøn) med histocon.

Vigtigt: Beholder mærkes med ”Histocon”

 

Hvis man ikke har Histocon til rådighed, skal materialet sendes ufikseret og afleveres svarende til en frysemikroskopi prøve.

 

Udover biopsien til immunfluorescensundersøgelsen tages en biopsi til almindelig histologisk undersøgelse. Denne fremsendes i 4% neutral buffet formaldehyd.

Fiksering

Histocon i forholdet 1 del væv og 10 dele Histocon.
Materialet har begrænset holdbarhed i Histocon.
Bør derfor sendes straks for at sikre optimal diagnostik.
Kan prøven ikke sendes straks skal den opbevares på køl indtil afsendelsen, og være fremme på patologiafdelingen indenfor 24 timer.

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F sygehuse: Patologi Roskilde

 

Praksis: Se skema pkt. 1.2

 

Immunfluorescensundersøgelsen udføres når patolog ved mikroskopi finder undersøgelsen indiceret. 

top
 
2.5) Stansebiopsi ved kutant lymfom
 

Materiale

Stansebiopsi fra huden
Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg Histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale
Kliniske oplysninger Stansebiopsi til udredning for kutant lymfom
Fremgangsmåde
 1. 4 mm Stansebiopsi i 4% Neutral Buffet Formaldehyd
 2. 4 mm stansebiopsi, som placeres i tørglas

 

Bringes straks til patologiafdelingen indenfor åbningstiden: Mandag-torsdag senest kl 15 og fredag senest kl 14.30.

Fiksering
 1. 4% Neutral Buffet Formaldehyd
 2. Ufikseret
Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af Patologi Roskilde
top
 
2.6) SN ved malignt melanom og merkelcelle karcinom

 

Materiale

SN ved malignt melanom og merkelcelle karcinom
Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale
Kliniske oplysninger Relevante data
Fremgangsmåde Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.
Fiksering 4% Neutral Buffet Formaldehyd
Forsendelse Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.
Udføres af Patologi Næstved

top


 
2.7) Negl

 

Materiale

Negl obs. malignt melanom
Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

 

Undersøgelse for neglesvamp udføres af mikrobiologisk afdeling. Se Hudsvampe (dermatofytter) DNA/RNA, PCR Epic-order ID: 22050

Kliniske oplysningerRelevante data
Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske. 

Fiksering4% Neutral Buffet Formaldehyd
ForsendelsePrøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.
Udføres afPatologi Roskilde

top


 
3) Hæmatologi

 


 
3.1) Knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse

 

Se: Knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse


 
3.2) Lymfeknuder og andet histologi obs lymfom

 

Se: Hæmatologisk us./problemstilling (leukæmi og lymfomdiagnostik) - Patologi

Ved kutant lymfom se afsnit 2.5.


 
4) Gastroenterologi

 


 
4.1) Appendix

 

Materiale

Appendix
Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale
Kliniske oplysninger Relevante data
Fremgangsmåde Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.
Fiksering 4% Neutral Buffet Formaldehyd
Forsendelse Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.
Udføres af Patologi Roskilde

top


 
4.2) Endoskopibiopsier og polypper

 

Materiale

Endoskopiske biopsier og polypper fra mavetarmkanalen

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante data.

Ved tarmpolypper oplysninger jf. lokalisation, materiale og promptspørgsmål (Optime):

 • Polyppens lokalisation
 • Anvendt procedure (materiale)
 • Tarmkræftscreeningspatient
 • Polyppens udseende
 • Polyppens diameter
 • Radikalitet
 • Supplerende oplsyninger

Fremgangsmåde

Efter udtagning kommes biopsien straks i beholder m. fikseringsvæske.

Ved udtagning af flere biopsier flere forskellige steder fra kommes disse biopsier i hver sin beholder.

Vigtigt at indhold og rekvisition stemmer overens

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Prøvebeholdere med materiale fra oesofagus til og med tyndtarm mærkes med Ø (øvre)

Prøvebeholdere med materiale fra colon og rectum mærkes med N (nedre)

Udføres af

Patologi Roskilde

Praksis: Se skema pkt. 1.2

top


 
4.3) Galdeblære

 

Materiale

Galdeblære
Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger Relevante data
Fremgangsmåde Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.
Fiksering 4% Neutral Buffet Formaldehyd
Forsendelse Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.
Udføres af Patologi Roskilde

top


 
4.4) Hæmorride/marisk

 

Materiale

Hæmorride/marisk
Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger Relevante data.
Fremgangsmåde Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.
Fiksering 4% Neutral Buffet Formaldehyd
Forsendelse Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.
Udføres af Patologi Roskilde

top


 
4.5) Kolorektalcancer resektat
 

Materiale

Colon-/rectumresektat med tumor
Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale
Kliniske oplysninger

Relevante oplysninger jf. lokalisation, materiale (cancerresektat) og promptspørgsmål:

 • Tumors lokalisation
 • Operativ procedure (materiale)
 • Andre organer indeholdt i præparatet
 • Operativt sigte
 • Makroradikal operation
 • Dissemineret sygdom
 • Kræftscreeningspatient
 • Neoadjuverende behandling
 • Samtykke til Dansk Cancer Biobank
 • Markering af præparat
 • Supplerende oplysninger
Melding 

Præparater fra Køge og Slagelse skal meldes på tlf. 47 32 59 00:

 • Mandag til torsdag senest kl 15.30
 • Fredag senest kl 14.00
 • Ved udtagning af ufikseret tarm udenfor ovennævnte tidsrum, skal rekvirenten sende mail med materialets art, patientens navn og CPR-nr. til patologiafdelingens fællesmail:
  ros-patosekr@regionsjaelland.dk såfremt den ufikserede tarm ikke meldes telefonisk i åbningstiden næste morgen
  .
Fremgangsmåde

Køge og Slagelse:

I patologi Roskildes åbningstid sendes det uopklippede præparat hurtigst muligt ufikseret til patologiafdelingen.


Mandag til torsdag skal præparatet sendes fra Slagelse med flextrafik (specialkørsel uden andre stop) senest kl. 15.45, således de er i Roskilde mellem 16.45-17.

Fredag sendes præparatet senest kl 14.15, så det er i Roskilde mellem 15.15-15.30.

 

Uden for åbningstiden opbevares præparatet på køl indtil afsendelse næste hverdag.

  

TEM-præparater:

I åbningstiden:

Spændes præparatet op på kork af klinikeren og sendes tørt til Patologi Roskilde.

 

Uden for åbningstiden:

Spændes præparatet op af klinikeren og påhældes 4% neutral buffet formaldehyd.

 

CELS-præparater:

I åbningstiden:

Sendes tørt til Patologi Roskilde

Uden for åbningstiden:

Påhældes 4% neutral buffet formaldehyd. Må ikke klippes op.  

 

Biobank:

Hvis der skal udtages materiale til Biobank, skal det anføres på rekvisitionen om der er givet tilsagn hertil og materialet skal sendes uden fiksativ.

Fiksering

Ufikseret

Evt. 4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Sendes hurtigst muligt

Udføres af Patologi Roskilde

top


 
4.6) Tarmresektat (uden tumor)

 

Materiale

Tarmresektat
Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale
Kliniske oplysninger Relevante data
Fremgangsmåde

Præparatet opklippes, skylles og kommes straks i en passende beholder med fikseringsvæske

Fiksering 4% Neutral Buffet Formaldehyd
Forsendelse Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.
Udføres af Patologi Roskilde

top


 
4.7) Leverbiopsi, medicinsk/tumor

 

Materiale

Leverbiopsi (medicinsk eller tumor/metastase)

Rekvisition:

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger:

Det skal fremgå om der er tale om en medicinsk leverbiopsi eller leverbiopsi med tumor/metastase mv.
Relevante data som levertal, scannings- og ultralydsresultat, primær tumor mv.

Fremgangsmåde:

Efter udtagning kan man med fordel lejre biopsien på milliporefilter og herefter kommes biopsien straks i beholder med fikseringsvæske

Fiksering:

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse:

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af:

Patologi Næstved
Ved OBS. Lymfom: Patologi Roskilde

top


 
4.8) Nålebiopsi

 

Materiale

Nålebiopsi (grovnål)

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælge histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data som scannings- og ultralydsresultat mv.

Fremgangsmåde

Efter udtagning kan man med fordel lejre nålebiopsien på milliporefilter og herefter kommes biopsi straks i beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Patologi Roskilde

top


 
4.9) Milt

 

Materiale

Milt

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data.

Fremgangsmåde

Hæmatologisk problemstilling:

Se Hæmatologisk us./problemstilling (leukæmi og lymfomdiagnostik) - Patologi

 

Traumatisk:

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering:

Traumatisk: fikseres i 4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse:

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af:

Patologi Roskilde

top


 
5) Gynækologi

 
5.1) Cervix- og endometrie udskrab

 

Materiale

Cervix- og endometrieskrab

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet skylles fri for blod inden fiksering eller der rystes kraftigt straks ved fikseringen.

Materialet kommes i passende beholder med fikseringsvæske

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

Praksis: Se skema pkt. 1.2

top


 
5.2) Kondylom

 

Materiale

Kondylom

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

Praksis: Se skema pkt. 1.2

top


 
5.3) Konus

 

Materiale

Konus

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante oplysninger jf. lokalisation, materiale og promptspørgsmål.

Fremgangsmåde

Konus, sendes uopklippet og kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

Praksis: Se skema pkt. 1.2

top


 
5.4) Ovarie

 

Materiale

Ovarie

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante oplysninger jf. lokalisation, materiale og promptspørgsmål.

Fremgangsmåde

Hvis præparatet ønskes undersøgt som frysemikroskopi klik her.

 

Ellers kommes præparatet straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd i forholdet 1 del væv 10 dele Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top 


 
5.5) Placenta

 

Rekvisition

Elektronisk rekvisition fra SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale
Fremgangsmåde

Elektronisk rekvisition udfyldes med relevante data, f.eks. klinisk indikation samt gestationsalder, barnets vægt, evt. gemelli og navlesnorsmarkering mv.

Efter udtagning kommes præparatet straks i passende beholder med fikseringsvæske.

 

Hvis placenta hører sammen med foster/dødfødt barn, der skal obduceres, sendes placenta i fiksativ som anført herunder sammen med fosteret/barnet til Rigshospitalet.

Hvis placenta hører sammen med foster/dødfødt barn, der ikke skal obduceres, sendes placenta i fiksativ som anført herunder til Patologiafdelingen i Næstved.

 

Vigtigt: Hvis kromosomanalyser ønskes foretaget, skal væv/blod fratages før fikseringsvæske påhældes.

Fiksering

Anbringes i lukket beholder med 4% Neutral buffet Formaldehyd (formalin) i forholdet 1 del væv 10 dele formalin.

Forsendelse

Prøven mærket med maters data og materialets art.

Placenta sendes til Patologi afsnit Næstved, og skal være afsnittet i hænde indenfor åbningstid.

Holdbarhed/

opbevaring

Fikseret ubegrænset.
Udføres af

Patologi, afsnit Næstved

 


 
5.6) Polyp

 

Materiale

Polyp (cervix, corpus)

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante data som blødningsforstyrrelser mv.

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

Praksis: Se skema pkt. 1.2

top


 
5.7) Salpings

 

Materiale

Salpings

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Ved fjernelse af begge salpinges, er det vigtigt at markere for højre og venstre side, så det fremgår af beholder og i overensstemmelse med rekvisition.

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
5.8) Portiobiopsi

 

Materiale

Portiobiopsi

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante data som tidligere celleforandringer mv.

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

Praksis: Se skema pkt. 1.2

top 


 
5.9) Uterus +/- adneks

 

Materiale

Uterus +/- adneks

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante oplysninger jf. lokalisation, materiale og promptspørgsmål.

Relevante data som tidligere celleforandringer, descensus, fibroma uteri mv.

Fremgangsmåde

Ved udtagning i Roskilde indenfor Patologi afsnit Roskildes åbningstid bringes materialet straks til afdelingen for opklipning før fiksering.

 

Mandag til torsdag skal prøven modtages senest kl 15.00 og fredag kl 14.30.

Er dette ikke en mulighed foretages opklipning, som beskrevet nedenfor.

 

Ved udtagning af uterus på gyn afdelinger i Holbæk, Slagelse og Nykøbing, opklippes uterus som beskrevet nedenfor.

 

Opklipning af uterus:
Klippes op i siderne sv.t. parametrierne, således, at uterus holdes sammen sv.t. 1-2  cm af myometriet af fundus. Herefter kommes præparatet straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
5.10) Vulvabiopsi

 

Materiale

Vulvabiopsi

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante oplysninger jf. lokalisation, materiale og promptspørgsmål.

Relevante data som symptomer, tidligere celleforandringer mv.

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved Praksis: Se skema pkt. 1.2

top


 
6) Lunge/luftveje

 
6.1) Lungebiopsi

 

Materiale

Lungebiopsi

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data.

Fremgangsmåde

Ved mange biopsier er det muligt at anbringe dem på milliporefilter. Herefter kommes alt materiale straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
6.2) Pleurabiopsi

 

Materiale

Pleurabiopsi

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
6.3) Transbronkial biopsi

 

Materiale

Transbronkial biopsi

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Ved mange biopsier er det muligt at anbringe dem på milliporefilter.

Ved udtagning af flere biopsier flere forskellige steder fra kommes disse biopsier i hver sin beholder.

Vigtigt at indhold og rekvisition stemmer overens

Alt materiale kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
7) Mamma

 
7.1) Axilfedt m. lymfeknuder

 

Materiale

Axilfedt med lymfeknuder

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske. 

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Patologi Roskilde

top


 
7.2) Frysesnit mamma og SN

 

Se frysesnits undersøgelse (peroperativt)


 
7.3) Lumpectomi og mastektomipræparat

 

Materiale

Lumpectomi og mastektomipræparat samt dertil relaterede materialer

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante oplysninger jf. lokalisation, materiale og promptspørgsmål.

Der anføres tlf.nr. til kirurg/OP stue

Melding  Meldes telefonisk til patologiafdelingen på tlf. 24 95 10 73 inden præparatet sendes

Fremgangsmåde

Materialet markeres i hht. DBCG’s anbefalinger med kort sutur kranielt, lang sutur lateralt og 4 suturer i bunden. Suturmarkeringerne skal fremgå af rekvisitionen.

 

Alt væv sendes TØRT (uden fiksativ) til patologiafdelingen Roskilde indenfor åbningstiden.

 

Biobank:

Ved tilstrækkeligt tumorvæv udtages væv til Biobank med henblik på supplerende diagnostik. Tilsagn med henblik på anvendelse af materialet til forskning registreres i Dansk Cancerbiobank

Fiksering

Ufikseret. 

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Patologi Roskilde

top


 
7.4) Nålebiopsi - mamma (grovnål)

 

Materiale

Grovnåls biopsi mamma

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Patologi Roskilde

top


 
7.5) Øvrig mamma (benign)

 

Materiale

Benigne operationspræparater fra mamma, f.eks. reduktionspræparater.  

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Patologi Roskilde


 
8) Ortopædi

 
8.1) Div. ortopædkirurgiske præparater

 

Materiale

Fx. synovialis, ganglion, sener, bursa, lipom og knoglevæv

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante data. Det bør fremgå om præparatet indeholder knoglevæv.

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F: Patologi Næstved


 
8.2) Muskelbiopsi sendes til RH

 

Muskelbiopsier modtages ikke på patologiafdelinger i Region Sjælland, men sendes hurtigst muligt til specialiseret undersøgelse på Patologiafdelingen på Rigshospitalet.

 

Rigshospitalets vejledning 'Analyse af muskelbiopsi, ekstern rekvirent' kan findes ved søgning på 'muskelbiopsi' på labportal Rigshospitalet http://labportal.rh.dk/Labportal.asp?ShowStart=Y


 
9) Tand/mund/kæbe

 
9.1) Mundbiopsi

 

Materiale

Mundbiopsi

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

Praksis: Se skema pkt. 1.2

top


 
9.3) Spytkirtel - mund

 

Materiale

Spytkirtel - mund

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
10) Urologi

 
10.1) Blærebiopsi

 

Materiale

Blærebiopsi

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
10.2) Blærespån

 

Materiale

Blærespån

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
10.3) Epididymis

 

Materiale

Epididymis

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materiale kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Patologi Roskilde

top


 
10.4) Lymfeknuder (stading)

 

Materiale

Lymfeknuder – stading prostatacancer

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data som stading prostatacancer

Fremgangsmåde

Materiale kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Patologi Roskilde

top


 
10.5) Nyre

 

Materiale

Nyre

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante oplysninger jf. lokalisation, materiale og promptspørgsmål.

Fremgangsmåde

Materiale kommes straks i en passende beholder med fikseringsvæske

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Patologi Roskilde

top


 
10.6) Nyrebiopsi - medicinsk

 

Nyrebiopsier sendes til specialiseret undersøgelse på patologiafdeling, Herlev jf. regional klinisk vejledning Nyrebiopsi - Medicinsk


 
10.7) Prostatabiopsi (trucut)

 

Materiale

Prostatabiopsi (trucut)

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data som PSA, volume, klinisk stadie

Fremgangsmåde

Der udtages det antal biopsier der klinisk, er rekommanderet.

Hver biopsi lejres på milliporefilter og kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Vigtigt at biopsibeholdere er mærket i overensstemmelse med rekvisitionen.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
10.8) Prostataspåner

 

Materiale

Prostataspåner

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data som PSA status mv.

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
10.9) Radikal prostatektomi

 

Materiale

Radikal prostatektomi

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data som PSA status mv.

Fremgangsmåde

Materialet markeres i hø basis. 

Sendes ufikseret og bringes til Patologi afsnit Roskilde hurtigst muligt.

Mandag til torsdag skal prøven modtages imellem kl. 8-15 og fredag imellem 8-14.30.

 

Hvis materialet ikke kan nå frem indenfor åbningstiden, skal det straks kommes i passende beholder og påhældes fikseringsvæske

 

Biobank:

Hvis der skal udtages materiale til Biobank, skal det anføres på rekvisitionen om der er givet tilsagn hertil.

Fiksering

Ufikseret

Evt. 4% neutral Buffet Fomaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Patologi Roskilde


 
10.10) Testis

 

Materiale

Testis

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Hvis materialet ønskes undersøgt som frysemikroskopi klik her.

 

Ellers kommes materialet straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Patologi Roskilde

Frys fra urologisk afdeling i Næstved: Patologi Næstved

top
 
11) Øre- næse- hals

 
11.1) Arterie temporalis

 

Materiale

Arterie temporalis

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F sygehuse: Patologi Næstved

top


 
11.2) Lymfeknude

 

Materiale

Lymfeknude der ikke er obs for lymfom (ved obs for lymfom se hæmatologisk materiale pkt. 3.2)

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
11.3) Spytkirtel

 

Materiale

Spytkirtel

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
11.4) Thyroidea

 

Materiale

Thyroidea

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Patologi Roskilde

top


 
11.5) Tonsil

 

Materiale

Tonsil

Rekvisition

SP:

 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Ved obs lymfom behandles tonsil som lymfeknude se pkt. 3.2

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

top


 
11.6) Øvrig øre- næse- hals

 

Materiale

Øvrige øre- næse og hals (polypper, biopsier, mv.)

Rekvisition

SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale

WebReq: Vælg Histologi

Kliniske oplysninger

Relevante data

Fremgangsmåde

Materialet kommes straks i passende beholder med fikseringsvæske.

Fiksering

4% Neutral Buffet Formaldehyd

Forsendelse

Prøven sendes i tætsluttende beholder mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af

Prøver fra

Sjællands Universitetshospital: Patologi Roskilde

Næstved og Nykøbing F, Holbæk og Slagelse sygehuse: Patologi Næstved

Praksis: Se skema pkt. 1.2

top


 
12.12.2020