Cytologisk undersøgelse - Cervix. Patologi, PAT

 
Top
 
1) Generelt om cervixcytologisk undersøgelse
1.1) Historik (+ links til informationsmateriale)
1.2) Hvem inviteres og hvornår - ny procedure pr. 1. januar 2021
1.3) Invitationen
1.4) Framelding
1.5) HPV og vaccination
2) Rekvisition
3) Kliniske oplysninger
4) Fremgangsmåde
4.1) Mærkning
4.2) Prøvetagning
4.3) Fiksering med VæskeBaseret Teknik (VBT)
4.4) Utensilier
5) Forsendelse
6) Diagnostik, inkl. links til SST og NSLS
6.1) Cytologiscreening som primær screeningsmetode, inkl. flowcharts
6.2) HPV-DNA-test som primær screeningsmetode, inkl. flowcharts
6.2.1) Om HPV-DNA-test
6.3) Udredning efter henvisning til KBC, inkl. flowcharts
6.4) Kontrol efter konus, inkl. flowcharts
7) Svartider
 
1) Generelt om cervixcytologisk undersøgelse

 


 
1.1) Historik (+ links til informationsmateriale)

 

I Danmark har vi gennem de seneste 50 år screenet for livmoderhalskræft vha. cytologisk undersøgelse. Screeningen har effektivt nedbragt forekomsten af livmoderhalskræft.

 

Sundhedsstyrelsen (SST) udgav i 2018 reviderede retningslinjer for det danske livmoderhalskræft-screeningstilbud med anbefaling om differentieret implementering af HPV-screening.

 

SST anbefalede regionerne at nedsætte en National Styregruppe for Livmoderhalskræft-Screening (NSLS) , som skulle varetage de operationelle retningslinjer.

 

På SST's hjemmeside om livmoderhalskræft kan følgende informationsmateriale om livmoderhalskræft findes:

 
1.2) Hvem inviteres og hvornår - ny procedure pr. 1. januar 2021

 

Differentieret implementering af primær HPV-screening

Vi ændrer måden, hvorpå halvdelen af kvinder mellem 30 og 59 år tilbydes screening for livmoderhalskræft.

 

Fra 1. januar 2021 indfører NSLS gradvist HPV-screening.

 • HPV-screening er mere sensitiv end celleundersøgelsen og skal udføres færre gange i løbet af en kvindes screeningsperiode.
 • HPV-screening er omvendt også mindre specifik end celleundersøgelse og kan dermed give anledning til overbehandling.
 • HPV-screening består primær i at undersøge, om der er HPV-virus til stede i celleskrabet.
 • Celleundersøgelsen består som hidtil primært i at undersøge for celleforandringer.

 

Den gradvise HPV-screening vil løbende blive evalueret mhp. fordele og ulemper ved hhv. cytologi- og HPV-screening, så det mest optimale fremtidige screeningsprogram kan etableres.

 

 

Hvem inviteres og hvornår

Det er fortsat alle kvinder fyldt 23 år og indtil det fyldte 64. år, der tilbydes screening.

 • 23-29-årige kvinder screenes som hidtil med cellebaseret undersøgelse
 • 30-59-årige
  • kvinder med lige fødselsdato tilbydes cellebaseret undersøgelse som vanligt med
   • med 3 års screeningsinterval for 30-49-årige og
   • med 5 års interval for 50-59-årige
  • kvinder med ulige fødselsdatoer tilbydes HPV-test med 5 års screeningsinterval for alle 30-59 årige
 • 60-64-årige kvinder afslutter som hidtil screeningsperioden med en HPV-screening

 

Ændringen i screeningsprogrammet vedrører dermed halvdelen af kvinder i alderen 30-59 år, og det er de kvinder, der har en ulige fødselsdato.

 

 

Hvem inviteres ikke

Kvinder indkaldes ikke, hvis de indgår i kontrolforløb pga. livmoderhalskræft eller forstadier hertil. I disse tilfælde vil kvinden blive kontrolleret hyppigere i en defineret periode.

Er der efter denne periode ikke tegn på recidiv cytologisk og histologisk, vil hun overgå til det normale program og blive inviteret med 3 eller 5 års interval.


 
1.3) Invitationen

 

E-boks

Invitationer sendes til e-Boks til kvinder med kvinde-CPR-nr.

OBS: Ved juridisk kønsskifte med skift til mande-CPR-nr. vil man ikke mere blive indkaldt.

OBS: Personer, der er født som mænd, men foretager juridisk kønsskifte til kvinde, vil også blive indkaldt.

 

Første invitation

Første gang, kvinden inviteres, får hun med invitationen også et link til en pjece, der beskriver lidt om screeningsprogrammets indehold:

SST's pjece "Tilbud om screening for livmoderhalskræft"

 

Metodik

Invitationerne er centralt styret af Indkaldemodulet i PatoBank.

 

Hvis kvinden har fået foretaget en egnet celleprøve inden for de sidste 3 hhv. 5 år, vil Indkaldemodulet i PatoBank selv finde ud af at kalde hende ind, når det passer med intervallet.

 

Eksempler:

 • Hvis kvinden har fået foretaget en celleprøve som 22-årig, vil hun først få sin første invitation som 25-årig.
 • Hvis kvinden har fået foretaget en celleprøve som 48-årig, vil den næste invitation først komme, når hun er 53 år.

 

Hvis kvinden ikke reagerer

 • Hvis kvinden ikke reagerer på invitationen, vil hun efter 90 dage modtage 1. rykker.
 • Hvis hun heller ikke reagerer på 1. rykker, modtager hun 2. rykker efter yderligere 90 dage.
 • Hvis hun stadig ikke reagerer, vil hun blive indkaldt igen 3 hhv. 5 år efter den seneste prøve, hvis hun ikke i mellemtiden har været hos lægen og fået foretaget en celleprøve.
 
1.4) Framelding

 

Kvinden kan framelde sig undersøgelsen på www.framelding.dk, hvor der er følgende muligheder:

 • Ønsker at springe over denne gang (framelding for 3 år)
 • Kvinden er gravid, undersøgelsen kan udskydes til 8-12 uger efter fødsel
 • Kvinden er totalt hysterektomeret pga. benign lidelse (framelding for altid)
 • Udrejst (framelding for 3 år)
 • Ønsker ikke at deltage (framelding for altid)
 • Andet

 

Frameldingen kan også ske ved, at kvinden ringer til Patologiafdelingen, se kontaktoplysninger hér:

Adresser, tlf. åbningstid og henvendelse.

 

Framelding kan evt. også ske via egen læge, som kan ringe besked til Patologiafdelingen.

NB. Der kan IKKE sendes Edifact til patologi.


 
1.5) HPV og vaccination

 

HPV og vaccination

Der findes mange typer af HPV-virus med relation til livmoderhalsen, heraf 14 højrisikotyper.

 • Vaccinationen anvendt fra 2009-2017 beskytter mod HPV 16 og 18, svarende til ca. 70 % af tilfældene af livmoderhalskræft og 90 % af kønsvorter (lav-risiko HPV 6 og 11).
 • Vaccinationen anvendt fra 2017 beskytter mod HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58, svarende til ca. 90 % af tilfældene af livmoderhalskræft og 90 % af kønsvorter (HPV 6 og 11).
 • HPV-vaccination beskytter således ikke mod alle HPV-typer, og der er derfor stadig en risiko for tilfælde af livmoderhalskræft, selv om man er vaccineret.

 

Derfor er screening stadig vigtig!


 
2) Rekvisition

 

Der kan kun bestilles 1 materiale pr. rekvisition

 • SP: Vælg Cervixcytologi
 • WebReq: Vælg Cervixcytologi

 

Se i øvrigt separate vejledninger for:

 

OP


 
3) Kliniske oplysninger

 

Patologiafdelingen har brug for følgende oplysninger fra klinikeren:

 • Indikation - f.eks. kontrol efter konus, kontrol efter uegnet smear, blødningsforstyrrelser mv.
 • Relevante oplysninger - f.eks. sidste menstruationsdato mv.

 

Udfyld meget gerne de relevante promptfelter i SP hhv. WebReq.

 

OP


 
4) Fremgangsmåde

 


 
4.1) Mærkning

 

 • Ved rekvirering i WebReq/SP skal beholderen påsættes selvklæbende mærkat med patientdata og stregkode til brug ved elektronisk registrering.

 

 • VIGTIGT
 •  
 • Etiketten SKAL DÆKKE 2D-stregkoderne, men ikke låg eller hak i bunden af beholderen.
 • Etiketten skal vende vandret/på tværs af beholderen, da låget skal skrues af maskinelt, og derfor ikke må overlappes af etiketten.

    

 

Rekvirering af patologiundersøgelser i WebReq.

Rekvirering af patologiundersøgelser i SP.

 

OP


 
4.2) Prøvetagning

 

Celleprøven bør tages i midtcyklus, dvs. 10-14 dage efter 1. menstruationsdag.

 

Ved klinisk mistanke om infektion bør kvinden undersøges og behandles herfor inden prøvetagning. Dette mindsker risikoen for uegnede eller falsk-positive prøver.

 

HUSK at følge patologiafdelingens vejledning i, hvornår celleprøven skal tages ved tidligere uegnet prøve eller et positivt fund. 

En celleprøve taget tidligere end anbefalet kan være falsk-negativ, da regeneration af den epiteliale overflade ikke med sikkerhed er komplet før efter 8 uger. Eller der vil være en del inflammation, så prøven kan blive uegnet.

 

Celleprøven tages ved gynækologisk undersøgelse. Tilblanding af eksplorationscreme kan medføre uegnet prøve.

 

 • Efter at speklerne er indført i vagina, aftørres portio evt. for at fjerne større mængder slim, udflåd eller debris. Brug af sparsom mængde eksplorationscreme kan lette indføringen af speklerne. Hvis portio ikke direkte berøres af speklet, vil celleprøven ikke blive forurenet.

 

 • Prøvetagningen udføres med Cervex Combi Brush®, som føres ind i endocervikalkanalen, indtil børsten formes mod cervix. Drej børsten med let vedholdende tryk 2 omgange med uret. Det er vigtigt at dreje med uret pga. børstens udformning.
   

   

 

 • Det er prøvetagerens ansvar, at hele transformationszonen bliver undersøgt.

 

OP


 
4.3) Fiksering med VæskeBaseret Teknik (VBT)

 

  Bøttens STORE rum anvendes til børster*

   

 • Straks efter prøvetagning, anbringes børsten i beholderen med fikseringsvæsken (BD SurePaths fiksativ**).
  • Combibørsten placeres i beholderens STORE rum og drejes 90 grader, hvorefter børsteskaftet trækkes fra børstehovedet, som bliver i væsken.
  • Endocervikal børste (speciallæger/gynækologer) placeres i beholderens STORE rum, og børstehovedet skubbes af børsteskaftet. Børstehovedet bliver i væsken.
  • Undgå berøring af børstehårene.
 • Skru låget fast på beholderen.
 • Tjek det selvklæbende mærkat for korrekte patientdata og stregkode til elektronisk registrering.

Det opsamlede materiale kan anvendes til både celleundersøgelse og HPV-screening. 

 

* Det er meget vigtigt, at børsten kommes i bøttens store rum, da børste i det forkerte rum kan betyde, at et stort antal prøver skal håndteres manuelt i stedet for maskinelt!

 

** Der er ingen sundhedsrisiko ved kortvarig (< 5 min.) åbning af beholder. Ref.: Altox A/S

 

OP


 
4.4) Utensilier

 

Utensilier til brug for prøvetagningen distribueres via depotet i Nykøbing F. og kan bestilles elektronisk i pakker á 25 stk.:

 • Bøtte med fikseringsvæske (BD SurePathTM Collection Vial)
 • Combibørste (Rovers® Cervex-Brush® Combi)

 

Endocervikale børster til udredning hos speciallæger/gynækologer bestilles elektronisk via depotet i Nykøbing F. i pakker á 50 stk.:

 • Endocervikale børster (Rovers® EndoCervex-Brush®, Endocervical Cell Sampler)

 

For yderligere oplysninger om bestilling se:

Utensilier: Reagenser, prøvebeholdere, stregkoder mv. til patologiundersøgelse

 

OP


 
5) Forsendelse

 

 • Cervixcytologisk prøve sendes i special-bøtte med fikseringsvæske (BD SurePathTM Collection Vial)
 • Prøvebeholderen påsættes selvklæbende mærkat med patientdata og stregkode-label til brug for elektronisk rekvirering
 • Prøvebeholder og rekvisition lægges i kuvert mærket med modtager og afsender
 • Materialet sendes til Patologiafdelingen, Afsnit Næstved, Ringstedgade 79A, 4700 Næstved

 

Adresser, tlf, åbningstid og henvendelse

Utensilier: Reagenser, prøvebeholdere, stregkoder mv. til patologiundersøgelse

 

OP


 
6) Diagnostik, inkl. links til SST og NSLS

 

Alle celleprøver undersøges i Patologiafdelingens afsnit i Næstved.

Undersøgelserne følger SST's 2018-anbefalinger og NSLS's operationelle procedurer.

 

Oversigt flowchart 23-64 år

 

Svaret fra afdelingen til lægen vil være en kombination af en topografisk og en morfologisk diagnose (T- og M-koder):

 • Den topografiske diagnose vil være:
  • Cytologi vagina/cervix
 • Den morfologiske diagnose vil være én af følgende hoveddiagnoser:
  • Normale celler/ingen maligne celler eller HPV negativ
  • Uegnet (med begrundelse)
  • ASCUS eller LSIL (herunder mulig antagelse om forekomst af kondylomer, hyper- og parakeratose)
  • HSIL, ASCH eller forandringer i cylinderepitelet
  • Invasivt karcinom

 

Der vil hertil kunne knyttes morfologiske supplerende diagnoser, som evt. kommenteres i en fri tekst samt evt. metode- og konsekvensdiagnoser.

Der er desuden på screeningsprøver tilføjet en lægmandsbeskrivelse til borgeren i konklusionsfeltet.

 

Ved evt. tvivl om fortolkning af diagnoserne:

Kontakt Patologiafdelingen Næstved:

Adresser, tlf, åbningstid og henvendelse

 

OP


 
6.1) Cytologiscreening som primær screeningsmetode, inkl. flowcharts

 

Cytologi-screening anvendes som primær screening for:

 • 23-29-årige: med 3 års screeningsinterval
 • 30-59-årige født på LIGE dato
  • 30-49 årige: med 3 års screeningsinterval
  • 50-59 årige: med 5 års screeningsinterval

 

Svar "Normale celler"

Kvinden indkaldes til ny celleprøve efter 3 til 5 år (afhængigt af alder).

 

Svar "Materialet uegnet til diagnostisk vurdering"

En celleprøve erklæres uegnet, hvis patologiafdelingen finder prøven uegnet pga. infektion, autolyse, udtørring osv.

En uegnet celleprøve skal betragtes som "ingen celleprøve".

Ved svaret "Uegnet celleprøve" har prøvetagende læge ansvaret for, at der foretages en ny undersøgelse om ca. 3 mdr.

Er denne prøve også uegnet, bør kvinden henvises til gynækologisk speciallæge, da man i denne gruppe finder en overvægt af abnorme celler ved fornyet undersøgelse.

 

Celleprøver med ASCUS/LSIL

ASCUS/LSIL vil (udover celleundersøgelsen) udløse en HPV-DNA-test, som udføres på restmaterialet fra celleundersøgelsen.

Hvornår der laves HPV-DNA-test afhænger af kvindens alder:

 • Hos 23-29-årige er det først ved gentaget ASCUS/LSIL inden for ca. 6 mdr., der udføres HPV-DNA-test. Baggrunden er at HPV-infektionen hos mange unge forsvinder af sig selv.
 • Hos 30-59-årige udløser 1.-gangs-ASCUS en HPV-DNA-test, mens LSIL først udløser HPV-DNA-test ved gentaget LSIL inden for ca. 6 mdr.

Udfaldet af HPV-DNA-testen er afgørende for kontrolforløbet:

 • ASCUS/LSIL og HPV-DNA ikke påvist: Retur til screningsprogram.
 • ASCUS/LSIL og HPV-DNA påvist: Henvisning til gynækolog inden 3 mdr.
 • se links flowcharts nedenfor

 

Celleprøver med HSIL, ASCH, Karcinom eller forandringer i cylinderepitelet

Hvis celleprøven viser HSIL, ASCH, forandringer i cylinderepitelet eller evt. mistanke om karcinom, sendes kvinden til gynækologisk speciallæge.

Speciallægen foretager kolposkopi, biopsi og cervikalskrab (KBC) med henblik på histologisk vurdering. Det frarådes absolut at foretage biopsi og cervikalskrab uden forudgående kolposkopi.

 

Flowchart cytologi-screening 23-29-årige

Flowchart cytologi-screening 30-59-årige

 

OP


 
6.2) HPV-DNA-test som primær screeningsmetode, inkl. flowcharts

 

HPV-DNA-test anvendes som primær screening for:

 • 30-59-årige født på ulige dato
 • 60-64-årige som afsluttende test ved screeningsprogrammet

 

HPV-resultatet er afgørende for det efterfølgende forløb:

 • HPV-DNA ikke påvist
  • 30-59 år: fremmøde eller indkaldelse af kvinden til ny celleprøve om 5 år
  • 60-64 år: Kvinden ophører med screeningsprogram
 • HPV-DNA påvist
  • HPV-genotypning og supplerende cytologi, uanset alder
  • Genotype og cytologi-diagnose bestemmer, hvad der skal ske efterfølgende, jf. nedenstående flowcharts fra NSLS 2020

 

Flowchart HPV-screening 30-59-årige

Flowchart HPV-screening 60-64-årige

 

OP


 
6.2.1) Om HPV-DNA-test

 

I Region Sjælland anvendes Cobas HPV-DNA-test fra Roche Diagnostics.

Testen

 • påviser 14 aktive såvel som inaktive Høj-Risiko (HR) HPV-DNA-typer
 • identificerer specifikt HPV-typerne 16 og 18
 • identificerer samlet HPV-typerne 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68 (= Andre typer)
 • kan udføres på materiale, der er fikseret i SurePaths fiksativ.

 

OP


 
6.3) Udredning efter henvisning til KBC, inkl. flowcharts

 

De Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) 2019 har bibeholdt en overordnet retningslinje vedr. udredning på mistanke om dysplasi, som er fra DSOG's guidelines 2012, jf. nedenstående link.

 

NKR har udarbejdet en ny retningslinje vedr. udredning af kvinder over 60 år med positiv høj-risiko HPV-DNA-test, jf. nedenstående link.

 

Udredning på mistanke om dysplasi - fra DSOG's guidelines 2012

Udredning af kvinder over 60 år med positiv høj-risiko HPV-DNA-test

 

KBC: Kolposkopi + Biopsi + Cervixskrab

 

OP


 
6.4) Kontrol efter konus, inkl. flowcharts

 

Ved kontrol efter konus sammenholdes status for resektionsrande, cytologi og HPV-DNA-test.

De Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) 2019 har to flowcharts til kontrol efter konus uanset alder:

 

Kontrol efter keglesnit - alle aldre - frie rande

Kontrol efter keglesnit - alle aldre - ikke frie/ikke vurdérbare rande

 

OP


 
7) Svartider

 

Celleprøver fra livmoderhalskræftscreening og kontrolprøver tilstræbes besvaret inden for 10 hverdage.

 

OP


 

Bilag:
Flowchart cytologiscreening 23 - 29 år
flowchart-30-59-ar-cytologi.godkendt-den-17.-juni-2020 (2).pptx
flowchart-60-64-ar.HPV godkendt-den-17.-juni-2020.pptx
Flowcharts 30 til 59 år hpv RS. NSLS godkendt den 17. juni 2019 red.pptx
NKR 2019 KBC DSOG 2012.pptx
NKR 2019 KBC konus frie rande.pptx
NKR 2019 KBC konus ikke frie rande.pptx
NKR 2019 KBC over 60 år hpv pos.pptx
Oversigt Flowcharts. NSLS godkendt den 17. juni 2019.pptx
30.12.2020