Frysesnits undersøgelse (peroperativt) - Patologi, PAT

 
1) Frysesnit fra Roskilde, Køge og Slagelse sygehus
2) Frysesnit fra Ringsted Sygehus
3) Frysesnit fra Næstved, Nykøbing og Holbæk sygehus
4) Frysesnit til patologi Slagelse
 

Tilbage til oversigt over Laboratorie Medicinsk Vejledning

 

Nærmere beskrivelse af fremgangsmåde for specifikke materialetyper findes i vejledningen: Histologisk undersøgelse, Patologi


 
1) Frysesnit fra Roskilde, Køge og Slagelse sygehus

 

Materiale

Frysesnit Roskilde

Rekvisition:

SP, Optime:

 • Vælg 'Patologi' og opret først alle materialer ved at vælge lokalisation, materiale og udfyld prompt mv.
 • Marker at det er en fryseundersøgelse.
 • Udfyld derefter 'Patologirekvisition' og 'accepter' for at rekvisitionen sendes til patologi.

Manuel: Patologi Rekvisition

Kliniske oplysninger:

Relevante data og herudover skal der af rekvisitionen fremgå:

 1. Navn på opererende læge
 2. Hvilken stue der opereres 
 3. kaldenr./tlf. nr. for svarafgivelse
Melding  Væv til frysesnitsundersøgelse meldes til afdelingens sekretariat i åbningstiden på lokal 2-5900 (47 32 59 00), så snart det vides, at der er behov for denne undersøgelse.

 

Hvis der i sjældne tilfælde er behov for denne type undersøgelse ud over afdelingens åbningstid, meldes dette i god tid.

 

Såfremt vævet ikke egner sig til fryseundersøgelse, kan lægen afstå fra dette, hvorefter lægen kontakter rekvirenten.

Fremgangsmåde:

Efter udtagning af materiale til frysesnitsundersøgelse anbringes materialet i tætsluttende beholder og sendes straks til Patologi afsnit Roskilde

 

Hvis prøven kommer fra en klinisk afdeling på Roskilde Sygehus sendes vævet via rørpost eller med portør i en lukket beholder markeret med cpr-nummer og stregkodeetiket.

 

Hvis prøven kommer fra regionens øvrige sygehuse SKAL rekvirenten bestille en taxa til aflevering af denne.
Taxa-chauffør skal informeres om at materialet skal afleveres direkte til bioanalytiker på patologiafsnit Roskilde.

Sendes i køletaske med køleelementer.

Fiksering:

Ingen fiksering, dvs. fremsendes tør uden formalin eller andre former for væske.

Forsendelse:

Prøven mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af:

Patologi Roskilde


 
2) Frysesnit fra Ringsted Sygehus

 

Materiale

Frysesnit Ringsted, herunder mammapræparater fra plastikkirurgisk afdeling i Roskilde

Rekvisition:

SP, Optime:

 • Vælg 'Patologi' og opret først alle materialer ved at vælge lokalisation, materiale og udfyld prompt mv.
 • Marker at det er en fryseundersøgelse.
 • Udfyld derefter 'Patologirekvisition' og 'accepter' for at rekvisitionen sendes til patologi

Manuel: Patologi Rekvisition

Kliniske oplysninger:

Relevante data og herudover skal der af rekvisitionen fremgå:

 1. Navn på opererende læge
 2. Hvilken stue der opereres
 3. Tlf. nr. for svarafgivelse
 4. Tidspunkt for udtagelse af væv fra patienten
Melding  Inden afsendelse skal Patologi afsnit Slagelse orienteres herom telefonisk på 58 55 94 44 / 24 95 10 73 (bio) el. 58 55 94 32 (sekr)

Fremgangsmåde:

Efter udtagning af materiale til frysesnitsundersøgelse anbringes materialet i tætsluttende beholder og sendes straks til Patologi afsnit Slagelse.

Sendes i køletaske med køleelementer.
Taxa-chauffør skal informeres om at materialet skal afleveres direkte til bioanalytiker på patologiafsnit Slagelse.

Fiksering:

Ingen fiksering, dvs. fremsendes tør uden formalin eller andre former for væske. 

Forsendelse:

Prøven mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af:

Patologi Slagelse


 
3) Frysesnit fra Næstved, Nykøbing og Holbæk sygehus

 

Materiale

Frysesnit Næstved, Nykøbing og Holbæk

Rekvisition:

SP, Optime:

 • Vælg 'Patologi' og opret først alle materialer ved at vælge lokalisation, materiale og udfyld prompt mv.
 • Marker at det er en fryseundersøgelse.
 • Udfyld derefter 'Patologirekvisition' og 'accepter' for at rekvisitionen sendes til patologi

Manuel: Patologi Rekvisition

Kliniske oplysninger:

Relevante data og herudover skal der af rekvisitionen fremgå:

 1. Navn på opererende læge
 2. Hvilken stue der opereres
 3. Tlf. nr. for svarafgivelse
Melding 

Væv til frysesnitsundersøgelse meldes til afdelingens sekretariat i åbningstiden på tlf. 56 51 43 17, så snart det vides, at der er behov for denne undersøgelse.

 

Før vævet afsendes orienteres Patologiafdelingen Region Sjælland, afsnit Næstved telefonisk på tlf. 56 51 43 17 

Fremgangsmåde:

Efter udtagning af materiale til frysesnitsundersøgelse anbringes materialet i tætsluttende beholder og sendes straks til Patologi afsnit Næstved.


Materialet afleveres direkte til bioanalytiker i Patologiafsnit Næstved.

 

Nykøbing, Slagelse og Holbæk sender materialet med taxa (som de selv rekvirerer) til Patologiafdelingen Region Sjælland, afsnit Næstved.

Sendes i køletaske med køleelementer.

Fiksering:

Ingen fiksering, dvs. fremsendes tør uden formalin eller andre former for væske.

Forsendelse:

Prøven mærket med patient data og stregkode ved elektronisk rekvirering.

Udføres af:

Patologi Næstved


 
4) Frysesnit til patologi Slagelse

 

Materiale

Frysesnit Slagelse

 

Der udføres kun frysesnit undersøgelse på mammapræparater fra Ringsted og Roskilde sygehus.

Frysesnitsundersøgelse på gynækologiske præparater sendes til Næstved (se ovenfor)

Øvrige præparater sendes til frysesnitsundersøgelse i Roskilde 

 

For fremgangsmåde se hhv.:

Frysesnit - Ringsted og Frysesnit - Roskilde


 
22.06.2018