Analyser - PTI Patientinformationer
Her kan du søge efter analysenavn, analysenummer eller IPAC.
 

 

 O

 
Opsamling af afføring til undersøgelse for blod - patientinformation, PTI
 
Opsamling af døgnurin Region Sjælland, PTI