Natrium;P, KBA

 

 

 

Kvantitetsnummer

3429

SP: NPU03429

 

Kortnavn

Natrium;P

 

Analyseforkortelse

Na
  

NPU

NPU03429 P—Natrium-ion; stofk. = ? mmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Udføres dagligt/hverdage,på alle klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland.

 

Prøvemateriale
Afhentningsordning: Fuldblod

 

Li-heparin

 

Glastype:

Gelrør

 

Mængde: Minimum 1 ml serum/plasma

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

4 døgn

Opbevaring efter adskillelse:

2 uger ved 20 °C, 2 uger ved 4 °C, 1 år ved -20 °C

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som Q-mærket post.

 

Referenceinterval*

 

AlderInterval

Enhed

0 mdr - < 6 mdr 137 - 144 mmol/L 
6 mdr - < 6 år138 - 145

mmol/L

6 år - < 19 år135 - 147

mmol/L

> 18 år137 – 145

mmol/L

*Kilde: NORIP, DSKB

      

Ringegrænse

 < 115 mmol/L og > 160 mmol/L

 

Indikation

Vurdering af væske - og elektrolytbalance ved behandling med diuretika, coma diabeticum, syre-base forstyrrelser, langvarig parenteral ernæring, langvarie opkastninger og diaré samt ved nyresygdomme. Endvidere ved Cushing's, Conn's eller Bartter's syndrom samt ved binyrebarkinsufficiens og primære hyperaldosteronisme.

 

Medicinsk baggrund
Natrium udgør over 90% af kationerne i plasma og er derfor hovedansvarlig for plasmas osmolalitet. 

 

Tolkning

Forhøjede værdier: ses ved nedsat tilførsel og øgede vandtab, gastrointestinalt eller renalt. Ved primær hyperaldosteronisme.

Nedsatte værdier: hvor salt og vandtabet erstattes med natriumfattige væsker. Øget renal udskillelse ved salttabende nefropati. Nedsat vandudskillelse ved nyrelidelser og levercirrhose. Addinsons krise.

 

Molvægt

23g/mol

 

Variation på analyseresultat

Niveau 119 mmol/L

Niveau 143 mmol/L

Niveau 158 mmol/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

3,4 %

2,6 %

2,6 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

0,6 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

5,0 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2019-12-12

 

 


 
13.12.2019