1-Generelle oplysninger, KMA

 
1) Åbningstider
2) Postadresser og beliggenhed
3) Telefonliste
4) Akutte prøver
5) Afdelingens funktionsområde
6) Tilsyn
7) Konferencer
8) Videnskabelige undersøgelser
9) Principper for mikrobiologisk undersøgelse
10) Undersøgelser for specielle mikroorganismer
11) Rekvirering
12) Utensilier
13) Transport
14) Behandlingsrådgivning
15) Svartyper
16) Afsendelse af svar
17) Tolkning af svar
18) Svarafgivelse ved følsomhedsbestemmelse
19) Laboratorieydelser, ikke omfattet af KMA´s repertoire
 
1) Åbningstider
 Slagelse Sygehus 
 Hverdage kl. 7.00 til 22.00
 Lørdage kl. 7.00 til 16.00
 Søndage og helligdage kl. 7.00 til 16.00
  
 Nykøbing F. Sygehus 
 Hverdage    kl. 7.00 til 18.00
 Lørdage  kl. 7.00 til 15.00
 Søndage og helligdage kl. 7.00 til 14.00

 


 
2) Postadresser og beliggenhed

Postadresser og Beliggenhed

 

Slagelse Sygehus

Ingemannsvej 46, 4200 Slagelse

Ved indgang 46. Se oversigtskort:

 

 

Nykøbing F. Sygehus
Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F.
Gå gennem sygehusets hovedindgang (svingdør). I indgangshallen holdes til højre, med trappe eller elevator 1 etage op. B-13. Afdelingen deler gang med Klinisk biokemisk afdeling. Se oversigtskort:
 

 
3) Telefonliste

 

Akutte prøver uden for åbningstid: Ring omstillingen Slagelse Sygehus 58559000
Hovednumre:
Slagelse 58559404
Nykøbing Falster 56515730
Læger:
Ulrich Stab Jensen (Ledende overlæge) 58559401
Bent Røder 58559407
Jørgen Engberg 58559407
Jens Jørgen Christensen 58559421
Xiaohui Chen Nielsen 58559479
Ina Sleimann Petersen 58559423
Ram Dessau 58559423
Marianne Engell Clausen 58559479
Dennis Back Holmgaard58559475
Laboratorium:
Pia Krohn Hansen (Ledende overbioanalytiker)  58559403
Majbritt Fallesen (Afdelingsbioanalytiker Slagelse) 58559408
Bodil Hansen (Ledende bioanalytiker)  58559419
Rie Kjølsen (Afdelingsbioanalytiker Slagelse) 93567030
Hygiejnefunktion: 58559404


 
4) Akutte prøver

Det er vigtigt at akutte prøver undersøges så hurtigt som muligt og at transporttiden derfor forkortes.

 

Akutte prøver omfatter prøver fra

-  malariaudstryg,

-  spinalvæsker (kun 1 sterilt spidsglas uden tilsætning),

-  prøver fra andre sædvanligvis sterile områder.

Øvrige prøver kun efter aftale med vagthavende læge.

 

Akutte prøver fra Nykøbing Falster sygehus skal derfor, efter aftale på telefon 56 51 57 31, sendes til klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA) på Nykøbing Falster sygehus:

 

Hverdage 

Lørdage

kl. 7.00 til 18.00

kl. 7.00 til 15.00

Søndage og helligdagekl. 7.00 til 14.00

 

Akutte prøver fra Holbæk, Ringsted, Slagelse, Næstved, Roskilde og Køge sygehuse skal derfor, efter aftale på telefon 58 55 94 04, sendes til klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA) på Slagelse sygehus:

 

Hverdage 

Lørdage

kl. 7.00 til 20.00

kl. 7.00 til 16.00

Søndage og helligdage kl. 7.00 til 16.00

 

Udenfor disse tidspunkter, sendes akutte prøver til klinisk mikrobiologisk afdeling på Slagelse sygehus. Vagthavende bioanalytiker skal orienteres om, at prøven kommer, telefonnummer på vagthavende oplyses på 58 55 90 00.  Rekvirende afdeling sørger selv for transport. NB! Når akutte prøver fremsendes med taxa, skal prøve og rekvisitionsseddel anbringes i en lukket adresseret kuvert, telefonnummer på vagthavende bioanalytiker anføres uden på kuverten.

 

Hvis der er spørgsmål til overlæge i beredskabsvagt oplyses dennes telefonnummer på 58 55 90 00.


 
5) Afdelingens funktionsområde

Diagnostiske undersøgelser og rådgivning vedrørende behandling af patienter med infektionssygdomme.

Rådgivning vedrørende hygiejniske problemer i sygehussektoren.

En af afdelingens læger kan altid træffes telefonisk i afdelingens åbningstid ved at ringe til laboratoriets hovednummer (58559404). Udenfor åbningstid via omstillingen på Slagelse Sygehus.


 
6) Tilsyn

Afdelingens overlæger udfører tilsyn på Sygehusene i Region Sjælland. Tilsyn aftales telefonisk, og det er afdelingens mål, at tilsyn/rådgivning klares umiddelbart.

De fleste tilsyn vil kunne klares via telefonisk drøftelse og læsning i SP.

Det er at foretrække, at den læge, som har sat sig ind i problemstillingen ringer til mikrobiologen, da den mikrobiologiske rådgivning er bedst sammen med den kliniske vurdering. 

Klinisk mikrobiologisk tilsyn/rådgivning foregår bedst som en konference med den kliniker, som kender patienten.


 
7) Konferencer

Afdelingens overlæger deltager i planlagte konferencer og "infektionsstuegange" på Regionens sygehuse. Disse funktioner udbygges gerne efter klinikernes behov.


 
8) Videnskabelige undersøgelser

Klinisk mikrobiologisk afdeling vil gerne samarbejde med de kliniske afdelinger vedrørende videnskabelige undersøgelser inden for afdelingens funktionsområde. Det er herunder en naturlig opgave at rådgive om mikrobiologisk nomenklatur.


 
9) Principper for mikrobiologisk undersøgelse

Kvaliteten af en mikrobiologisk undersøgelse er helt afhængig af det modtagne prøvemateriale samt af de ledsagende kliniske oplysninger. Er prøvematerialet ikke repræsentativt, eller er det tilblandet normalflora, eller mangler relevante oplysninger om den kliniske problemstilling, kan den mikrobiologiske besvarelse blive mangelfuld og eventuelt helt misvisende.

I mange tilfælde er en fuldstændig kortlægning af alle tilstedeværende mikroorganismer unødvendig og ikke praktisk mulig. Prøverne behandles derfor efter standardiserede procedurer, der erfaringsmæssigt giver de relevante oplysninger.

Således dyrkes visse prøvekategorier ikke rutinemæssigt anaerobt, idet dyrkningsresultaterne sjældent giver klinisk relevante oplysninger. Dette gælder dyrkning fra for eksempel svælg, ekspektorat, urin, fæces og vagina.

Det vil naturligvis i udvalgte situationer være indiceret at afvige fra de standardiserede procedurer. Dette forudsætter imidlertid, at Klinisk mikrobiologisk afdeling informeres via sufficiente oplysninger på revisitionen, eventuelt suppleret med telefonisk kontakt, inden prøven tages.

Ved dyrkning fra normalt sterile områder (blod, spinalvæske, visse punkturvæsker og biopsimaterialer) vil som hovedregel alle dyrkbare mikroorganismer blive søgt identificeret og følsomhedsbestemt. Men selv i disse tilfælde vil relevante fund kunne mistes, hvis der ikke medfølger oplysninger om den kliniske problemstilling.

I tilfælde af særlig "kostbart" prøvemateriale vil det altid være en god idé at kontakte Klinisk mikrobiologisk afdeling inden prøvetagning og forsendelse.
Ved mistanke om infektion med langsomt voksende bakterier som f.eks Brucella, samt i visse tilfælde af endocarditis, kan særlige foranstaltninger som f.eks. længere inkuberingstid være nødvendig. Det er derfor vigtigt, at rekvisitionen udfyldes omhyggeligt med angivelse af den kliniske mistanke.


 
10) Undersøgelser for specielle mikroorganismer

Ved mistanke om specifik ætiologi til en infektion bør dette altid oplyses omhyggeligt, idet mikroorganismer som f.eks. Actinomyces, Nocardia, Helicobacter pylori, difteribakterier og Brucella kræver særlig dyrkningsteknik for at kunne påvises.


 
11) Rekvirering

Mikrobiologiske undersøgelser rekvireres  via Sundhedsplatformen (EPIC) fra sygehusafdelinger og ambulatorier

Fra almen- og speciallægepraksis rekvireres mikrobiologiske undersøgelser via WebReq https://www2.webreq.dk/account/login.

 

Rekvisitionen udfyldes med:

Grundsygdom
Aktuel infektionsdiagnose
Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning.


 
12) Utensilier

Praksissektoren

Alle praktiserende læger og speciallæger bestiller utensilier via depotet i Nykøbing F. Se Bestillingsseddel bilag 1

Prøvetagningsblanketter (PTB) til elektronisk rekvisition bestilles hos HH-tryk:

HH Specialtryk A/S

Farum Hovedgade 40 B

3520 Farum

Tlf. 44340144 - Heidi Nielsen

Fax 44340140

Mail hsn@hh.dk

 

Sygehussektoren

Prøvetagningsutensilier bestilles gennem NASA/ORACLE.

 

Opbevaring af utensilier:

Bloddyrkningskolber opbevares ved stuetemperatur til udløbsdato.

eSwap opbevares ved stuetemperatur til udløbsdato.
Stuart´s transportmedium kan opbevares ved stuetemperatur (holdbarhed 3-4 måneder), men bør opbevares i køleskab (holdbarhed 9 måneder). Hvis mere end den øverste tredjedel af mediet er blevet blåt, er det ubrugeligt, og glasset skal kasseres.

 

Se også Utensilier til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.


 
13) Transport

Prøver transporteres fra de respektive sygehuse i køle-/varmekasser ved henholdsvis 4°C og 35°C som anført under de enkelte prøvekategorier.

Afhentningstider fra sygehusene: 

 

 

 

Afhentningstidspunkt

Næstved

Hverdage

8.20

 

 

12.15

13.30

 

 

17.50

 

Weekend og helligdage

8.40

 

 

13.00

 

 

 

Afhentningstidspunkt

Holbæk

Hverdage

8.00

 

 

13.30

 

 

17.00

 

Weekend og helligdage

8.30

 

 

13.00

 

 

 

Afhentningstidspunkt

Køge

Hverdage

8.40

 

 

13.30

 

 

17.00

 

Weekend og helligdage

8.50

 

 

13.30

 

 

 

Afhentningstidspunkt

Roskilde

Hverdage

8.30

 

 

13.30

 

 

17.00

 

Weekend og helligdage

9.15

 

 

13.00

 

 

 

Afhentningstidspunkt

Nykøbing F.

Hverdage

8.45

 

Weekend og helligdage

8.45

 

 

 

Afhentningstidspunkt

Ringsted

Hverdage

11.00

 

 

13.30

 

 

 

 

Weekend og helligdage

Ingen transport

 

 

 

Vær opmærksom på lokale aftaler om afhentning fra "opsamlingskøleskabe" hvis der er akutte prøver, som skal med i transportkassen.

 

Prøver fra praksis sendes med Det nære sundhedsvæsens transportordning til KMA.


 

Prøver taget i hjemmet af patienten selv kan modtages hos egen læge og videresendes til KMA med transportordning eller prøverne kan indleveres direkte på KMA i Slagelse og i Nykøbing F. 

 

Aflevering af prøver direkte på KMA i Slagelse og i Nykøbing F.

Det er muligt at aflevere prøverne direkte på KMA i Slagelse alle dage, hele døgnet. Der er en postkasse ved prøveindleveringen, hvor prøver kan puttes i.

Det er ligeledes muligt at aflevere prøver i Informationen på Nykøbing F. sygehus alle dage, hele døgnet.

 

Prøveindsendelse til KMA skal ske fra dag til dag pga kort holdbarhed af mikroorganismer. Forsinkelser betyder at  sarte mikroorganismer dør og ikke kan dyrkes frem


 
14) Behandlingsrådgivning

I dagtiden kontaktes Klinisk mikrobiologisk afdeling.

Udenfor normal dagarbejdstid kontaktes den overlæge, der har beredskab. Telefonnummer oplyses af omstillingen ved  Slagelse Sygehus (58 55 90 00).


 
15) Svartyper

Telefonisk svar:

Telefonisk svar afgives altid straks ved positivt fund i spinalvæske og bloddyrkning, malaria og syre-alkohol-faste stave (Mycobacterium tuberculosis). I andre tilfælde efter skøn.

Foreløbigt svar:

I udvalgte tilfælde, f.eks. bloddyrkninger, sender Klinisk mikrobiologisk afdeling et foreløbigt svar, som giver en grov karakteristik af de fundne mikroorganismer og deres følsomhed.

Slutsvar (endeligt svar):

Fremkommer når identifikation og følsomhedsbestemmelse er afsluttet, sædvanligvis efter 2-3 døgn.

Supplerende svar:

I visse tilfælde vil det være nødvendigt at bruge længere tid til identifikation, eller der foretages supplerende typebestemmelser af de fundne bakterier. Endvidere kan udvidet følsomhedsbestemmelse komme på tale.


 
16) Afsendelse af svar

Afsendelse af svar sker elektronisk til hhv. Sundhedsplatformen eller til lægesystem i almen praksis.


 
17) Tolkning af svar

Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter almindeligvis:

 1. Evt. mikroskopi, inklusive bedømmelse af mængden af celler og bakterier
 2. Dyrkning, inklusive bedømmelse af mængden af isolerede bakterier
 3. Identifikation og evt. følsomhedsbestemmelse over for antibiotika
 4. Evt. vurdering af fundets kliniske relevans
 5. Mikroskopi kan give oplysning om prøvematerialets egnethed (se for eksempel ekspektoratundersøgelse). Visse mikroorganismer kan med stor sikkerhed identificeres alene på deres udseende ved direkte mikroskopi, således at der meget hurtigt kan tilgå afdelingen relevante oplysninger.Mængden af bakterier vurderes skønsmæssigt og angives som anført under pkt. 2.
 6. Mængden af mikroorganismer fundet ved dyrkning
  kan betegnes med et antal pr. ml, således som det rutinemæssigt sker ved urin, for eksempel E. coli: 100.000/ml. Ved dyrkning fra i.v.-kateterspidser vil der blive angivet et absolut antal bakterier på basis af en semikvantitativ teknik. I de fleste andre tilfælde anvendes en mere grov angivelse af bakterie-mængden ligeledes efter en semikvantitativ vurdering: Få , En del  eller Talrige. De anførte mængdeangivelser kan kun tillægges betydning, såfremt der ikke er sket en opformering af bakterierne efter prøvetagningen. Dette forudsætter korrekt opbevaring og transport. Ved dyrkning fra normalt sterile områder (blod, spinalvæske, visse punkturvæsker, biopsier), kan væksten ikke altid kvantiteres, hvorfor positive fund angives som "vækst af".
 7. Identifikation og følsomhedsbestemmelse
  foretages i den udstrækning, Klinisk mikrobiologisk afdeling finder det klinisk eller epidemiologisk relevant. Ved fund, der skønnes at være forurening eller ikke klinisk relevante, angives kun en grov karakteristik af de pågældende mikroorganismer, og besvarelsen sker uden følsomhedsbestemmelse.

 

Vurdering af fundets kliniske relevans
Denne vurdering er i høj grad afhængig af en omhyggeligt udfyldt rekvisition.

 

Yderligere undersøgelser
Det originale prøvemateriale opbevares altid i ca. 7 døgn. Det vil således være muligt ved henvendelse til Klinisk mikrobiologisk afdeling at få foretaget supplerende identifikation og følsomhedsbestemmelse, hvis det i særlige tilfælde skønnes indiceret. Prøver til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae DNA/RNA kasseres dog efter endt analysering.


 
18) Svarafgivelse ved følsomhedsbestemmelse

S (Sensitiv) betyder, at bakterien kan anses for følsom for det pågældende antibiotikum, når det gives i standarddosering.
I  (Intermediær) betyder, at bakterien kan anses for følsom for det pågældende antibiotikum, hvis det enten gives i forhøjet dosering (i praksis oftest relevant for penicilliner og cefalosporiner), eller hvis det pågældende anti-biotikum koncentreres i det aktuelle organ (f.eks. urinvejene).
R (Resistent) betyder, at bakterien er resistent for de koncentrationer af antibiotika, der i praksis kan opnås.


 
19) Laboratorieydelser, ikke omfattet af KMA´s repertoire

Laboratorieydelser, som ikke er omfattet af Klinisk Mikrobiologisk afdelings repertoire, kan søges undersøgt på SSI, tlf. 3268 3268.

Prøver fra praksis, som er nævnt i "SSI liste - prøver der IKKE kan sendes direkte til Statens seruminstitut", skal konfereres med en af klinisk mikrobiologisk afdelings speciallæger.


 
06.11.2019