C-Reaktivt Protein;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

19748

SP: NPU19748

 

Kortnavn

C-Reaktivt protein;P

 

Synonym

CRP


Analyseforkortelse

CRP


IUPAC

NPU19748 P—C-reaktivt protein; massek. = ? mg/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551


Udføres
Dagligt
Alle Klinisk biokemiske laboratorier i Region Sjælland

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Plasma

Glastype: Lithium-Heparin gelglas

Mængde: Minimum 1 ml. plasma 

 

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

1 døgn

Holdbarhed i plasma efter adskillelse

11 døgn ved 20 °C, 2 mdr. ved 4 °C, 8 mdr. ved -20 °C

Forsendelse

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens Ingen 

 

 

Referenceinterval

 

Fra alder  (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

0

15 dage

0,3 - 6,1

mg/l*

15 dage

6 mdr.

 0,1 - 1,0

mg/l*

 6 mdr.

 19 år

< 3,0

mg/l*

 19 år

 

< 8,0

mg/l**

 

  * DSKB 2016

** Lyngby 2010

 

Indikation
Mistanke om bakterielle infektioner. Differentialdiagnostik mellem bakteriel og viral infektion.

Kontrol af sygdomsaktivitet ved kroniske, reumatologiske sygdomme.

 

Medicinsk baggrund
CRP er et inflammatorisk, akut-faseprotein der har en vigtig rolle i organismens medfødte immunsystem. CRP stiger hurtigt (efter 10-20timer) ved aktive, inflammatoriske processer og falder til normalt niveau under adækvat behandling.CRP er derfor en velegnet parameter til vurdering af forløbet af en række akutte og kroniske tilstande, herunder det postoperative forløb.


Tolkning
Forhøjede værdier ses især ved infektion.

Ved virale eller mindre bakterielle infektioner så som tonsilitis eller otitis media, er CRP sædvanligvis < 30mg/l.

Ved sværere bakterielle infektioner så som pneumoni, meningitis eller pyelonefritis, er CRP sædvanligvis > 60mg/l.

Ved værdier over 100 mg/l bør værdien halveres for hver 24 timer, ved adækvat antibiotisk behandling.
Svært forhøjede værdier kan endvidere ses ved polyartritis samt efter større operationer. Postoperativt stiger koncentrationen til et maksimum ca. 3 dage efter operationen, hvorefter den normaliseres i løbet af nogle dage. Manglende normalisering eller en fornyet stigning er ofte tegn på begyndende komplikation.
Lettere forhøjede værdier < 40mg/l kan endvidere ses ved mb. Crohn, myokardieinfakt samt ved maligne tilstande.


Molvægt
105.000 g/mol

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 6,8 mg/l

Niveau 24,3 mg/l

Niveau 47,3 mg/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

20,7 %

20,7 %

20,7 %

Biologisk variation (intraindividuel)

42,2 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

120 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-12-08


 
08.12.2020