Homocystein; P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale Klinisk Biokemisk Afdeling

  

Kvantitetsnummer

4073

SP: NPU04073

 

Kortnavn

Homocystein;P


Synonym

HCY, Homocystein


Analyseforkortelse

Homocystin


IUPAC

NPU04073 P—Homocystein; stofk. = ? µmol/L

 

Pris

65 kr.


Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger i Holbæk, Næstved og Roskilde.

 

Prøvemateriale
Plasma

  

Glastype:

Lithium-heparin gelglas

  

Mængde: 2 mL

  

Prøvebehandling

Centrifugeres inden:       

 

1 time efter prøvetagning
Opbevaring efter adskillelse:

 

4 døgn ved 20-25 °C, 4 uger ved 2-8 °C, 4 år ved -20 °C.

 

Forsendelse:


Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma kan sendes som almindelig post.Referenceinterval

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

0

60 år

< 15 µmol/L

60 år

 

< 18 µmol/L

Kilde: Lyngbye Laboratoriemedicin 2010, s. 259.

 

  

Ringegrænse

Ingen

  

Indikation

Homocystein rekvireres kun som led i en Trombofiliudredning for at udelukke hereditær hyperhomocysteinæmi.

    

Medicinsk baggrund

En lang række faktorer har indflydelse på plasma-homocystein: Alder, muskelmasse, indtagelse af visse lægemidler samt levevis, herunder rygning, alkohol, kaffe og fysisk aktivitet. Nedsat nyrefunktion kan være ledsaget af værdier af plasma-homocystein på op til 70 µmol/L. Forhøjede værdier op til 30 µmol/L er beskrevet ved indgift af lægemidler som antiepileptika og kolestyramin samt hos patienter med hypothyroidisme (lavt stofskifte) , psoriasis, leukæmi og tumorer. Plasma-homocystein falder med 30-50 % i løbet af graviditeten.

 

Tolkning

Værdier over referenceintervallet kan være udtryk for vitaminmangel. Folat, vitamin B6 og vitamin B12 spiller vigtige roller i omsætningen af homocystein. Kostbetinget mangel på disse vitaminer kan derfor give forhøjet homocystein. Folatmangel er den hyppigste årsag.

 

Plasma-homocystein >30 µmol/L bør føre til udredning for arvelig stofskiftesygdom (hyperhomocysteinæmi).

 

Niveauet af homocystein er afhængig af genetiske variationer i enzymet MTHFR.

     

Molvægt
135,19

 

Variation på analyseresultater

Niveau 12 µmol/L

Niveau 39 µmol/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

18,1 %

14,3 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

8,3 %

 
Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

34 %

*Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

Revideret 2017-11-29


 
21.03.2018