Glukose;P, KBA

 

Analysenummer

2192

SP: NPU02192


Kortnavn

Glukose;P


Synonym

Blodsukker, glukose

 

Analyseforkortelse

Glu

 

IUPAC

NPU02192 P—Glucose; stofk. = ? mmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udførelse

Dagligt

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Plasma.

Glastype:

Glas indeholdende natriumflourid-citronsyre-EDTA 

 

Mængde: 

Minimum 0,5 ml plasma. 

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp.

(20-25 oC)

24 timer

Holdbarhed i plasma efter adskillelse

24 timer ved 20 °C, 7 dage ved 4 °C, 4 uger ved -20 °C 

Forsendelse:

Afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post,

Interferens:

Hæmolyse

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfasalazin på

grund af risikoen for fejlagtigt lave resultater.

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfapyridin

på grund af risikoen for fejlagtigt høje resultater.

Er patienten i intravenøs behandling med N-acetylcystein, vil glukose resultatet fra Siemens Dimension Vista (enzymatiske metoder) være 15-20% for lavt. Prøvetagningen bør da ske umiddelbart før tidspunktet for næste dosis.

 

 

 

Referenceinterval

    Enhed

2,9 - 8,3

    mmol/l*

 

*Kompendium i Laboratoriemedicin, 1988 - "For den ikke-fastende patient kan et referenceinterval ikke angives. Det kan dog anføres, at koncentrationen oftest varierer som anført; ved alder <3 år ned til 2 mmol/L og ved alder >65 år op til 10 (11) mmol/L." 

 

Ringegrænse

<2,5 mmol/L og >22 mmol/L

 

Indikation

Mistanke om hyper- eller hypoglykæmi. Uklare tilstande af bevistløshed.

Diagnostik af Diabetes mellitus: Se Hæmoglobin A1c gruppe.

 

Tolkning

Forhøjede værdier: Forekommer ved absolut eller relativ mangel på insulin, ved overskud af diabetogent- virkende hormoner: Glucagon (Cirrhosis hepatis), Adrenalin (fæokromocytom), Kortisol (Cushings syndrom), vækst- hormon (akromegali).

Forbigående hyperglykæmi kan ses ved AMI, akut pancreatit, anoxi og brug af thiazider.

Nedsatte værdier: Forekommer ved overdosering med insulin og perorale antidiuretika, insulinom, hypofyse- og binyrebark insufficiens samt levercirrhose i sene stadier.

Relativ hypoglykæmi ses efter såkaldt “dumping-syndrom”. 

 

Molvægt

180,16

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 3,5 mmol/l

Niveau 6,9 mmol/l

Niveau 19,9 mmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

8,0 %

6,0 %

6,3 %

Biologisk variation (intraindividuel)

4,5 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

17 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-12-08


 
08.12.2020