Calcium-ion frit (pH 7,40);P, KBA

 

Bemærk: I Holbæk erstattes calcium-ion (pH 7,40 ) af total calcium reflex-test1


Øvrige sygehuse: Kan ikke tages i praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling. I praksis anbefales anvendelse af calcium(albumin korrigeret).

 

Roskilde og Køge: Kan ikke tages ved prøvetagning i eget hjem, grundet ringe holdbarhed i fuldblod.

  

Kvantitetsnummer

4144

SP: NPU04144

 

Kortnavn

Calcium-ion frit (pH=7,4);P

 

Synonym

Ioniseret calcium


Analyseforkortelse

Ca-ion


IUPAC

NPU04144 P-Calcium-ion(frit); stofk.(pH = 7,40) = ? mmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

Holbæk: I Holbæk erstattes analysen med en total calcium reflex-test. Såfremt koncentrationen af total calcium er <2,00 mmol/L eller >2,57 mmol/L, udføres ioniseret calcium på samme prøvematerialet1. Reflex-testen udføres dagligt.

 

1Baird, G. S., Rainey, P. M., Wener, M., & Chandler, W. (2009). Reducing routine ionized calcium measurement. Clinical chemistry, 55(3), 533-540, modificeret til lokal målemetode.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland, undtaget Holbæk: Serum

Holbæk: Li-heparin plasma

Glastype: Serum gelglas eller Li-heparin gel-glas (Holbæk)

Mængde: minimum 1 ml

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

6 timer. Proppen må ikke tages af.

 

Holdbarhed i serum/plasma efter adskillelse

6 timer ved 20 oC, 1 uge ved 4 °C, 6 uger ved -20 °C. Må ikke afpipetteres.

Forsendelse

Centrifugeret gelglas kan sende på køl som Q-mærket post

Interferens

Hæmolyse.

Hvis pH ligger udenfor korrektionsintervallet 7,20 - 7,60 kan calciumkoncentrationen ikke omregnes til pH = 7,40

 


Referenceinterval

Fra alder (=)

Til alder (<)

Interval

Enhed

0 dag

1 dag

1,20 – 1,60

mmol/l*

1 dag

7 dage

0,95 – 1,25

mmol/l*

> 7 dage

 

* VEST Thode

 

 

1,15 – 1,35

mmol/l*

 

Ringegrænser

< 0,7 mmol/l

> 1,8 mmol/l

 

Indikation

Mistanke om ændringer i calcium-stofskiftet, herunder screening ved vage symptomer som hovedpine, træthed, obstipation, polyuri.

Desuden ved cancer-sygdomme, nyreinsufficiens, nyresten, pancreatitis o.a.

 

Medicinsk baggrund

Plasma calcium er fordelt på 3 fraktioner:

Calcium findes i plasma som fri calcium-ion (ca. 50%), proteinbundet calcium (ca. 40%) samt kompleksbundet (ca. 10%) med bikarbonat-, fosfat, citrat- og sulfationer samt laktat og lipid.

 

Biologisk variation: Gravide har ved terminen ca. 5 % lavere koncentration.

Kost: Ingen indflydelse.

Stase, lejring og intra–individuelt: Ændringer proportionalt med fysiologiske proteinkoncentrationssvingninger.

Fysisk aktivitet (muskelpumpe): Let stigning forårsaget af stigende plasmaproteinkoncentration samt stigning betinget af acidose.

 

Calcium-ion koncentrationen øges ved fald i pH, fordi plasmaproteinernes bindingskacitet af calciumioner aftager med stigende brint-ion koncentration.

Calcium-ion koncentrationen i plasma korrigeres til pH 7,40.

Tolkning

Hypercalcæmi: De hyppigste årsager til reel hypercalcæmier er primær

hyperparathyreoidisme og malignitet med eller uden metastaser, specielt ved nyre- og lungecancer og myelomatose, thyreotoksikose, vitamin D forgiftning, sarcoidose. Sjældnere årsager er langvarig lithium-behandling, tuberkulose, morbus Paget, akromegali og binyrebarkinsufficiens.

                                                      

Hypocalcæmi: Forekommer ved D vitamin mangel, nyreinsufficiens, hypoparathyreoidisme, pseudohypoparathyreoidisme, massive blodtransfusioner (pga citrattilførsel). Ved magnesiummangel, akut pancreatitis. endvidere efter infusion af chelat- og kompleksbindendende anioner: (citrat, EDTA, sulfat og phosphat).

 

 

Molvægt

40,08

 

Variation på analyseresultat

 

Analyseusikkerhed

Niveau 1,1 µmol/l

Niveau 1,8 µmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

6,7 %

6,7 %

Biologisk variation (intraindividuel)

1,7 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel

10,4 %

 

Dato

2020-05-28


 
05.08.2021