Ethanol;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

23869

SPnr: NPU23869

 

Kortnavn

Ethanol;P

 

Synonym

Alkoholtest, Ethanol

 

Analyseforkortelse
Ethanol

 

IUPAC

NPU23869

P—Ethanol; massek. = ? g/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK548551

 

Udførelsessted

Klinisk biokemisk afdeling i Holbæk, Køge, Nykøbing F, Slagelse. Svares dagligt (svargruppe 1)

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning:

Fuldblod

 

Forsendelse:

Plasma

 

Glastype:

Afhentningsordning: Heparin-gelglas

Forsendelse: Gelglas

 

Mængde:

1 ml serum

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed i 2 uger i fuldblod

 

Centrifugeres og adskilles inden: 2 uger

 

Opbevaring: Efter prøvetagning må proppen ikke fjernes. Holdbarhed efter adskillelse: 2 uger ved 20°C, 6 mdr. ved 4°C.

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas forsendes med almindelig post.

 

Interferens: Roskilde, Køge - udføres ikke ved moderat hæmolyse (>0,1 mmol/l hgb)

 

Vigtigt/særlige forhold

Ved afspritning af huden, skal man sikre at huden er tør inden indstik.

Prøven tages i lukket system, og proppen må ikke fjernes inden analysering.

 

Referenceinterval

 
 normal            <0,1 g/l

 toxisk grænse

           >1,5 g/l

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation:
Alkohol intoxikation. Kan ikke anvendes retsmedicinsk. Kan dog have forsikringsmæssig betydning.

 

Tolkning

Ved værdier på 2,5-5 g/l ses sanseløs beruselse med påvirkning af åndedrættet.

 

Ved alkoholpromillen forstås alkohol g/kg fuldblod (Lægehåndbogen). Omregning af P-ethanol (g/L) til alkoholpromillen (g/kg) kan ske ved at gange resultatet med 0,87 (den reciprokke værdi af det mediane forhold mellem serum og fuldblod (1,15)), jf. Rainey PM, Clin Chem 1993.”

Molvægt

46 g/mol

 

Variation på analyseresultater

Analyseusikkerhed

Niveau 0,3 g/l

Niveau 0,9 g/l

Niveau 1,9/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

58 %

21 %

21 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

Dato

2020-08-14


 
13.10.2020