Udskriv
 

Epstein-Barr virus-antistof;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

14054

SP: NPU14054

 

Kortnavn:

Epstein-Barr virus-antistof;P

 

Synonym:

EBV, Epstein-Barr virus antistoffer

 

Analyseforkortelse:

EBV gr

 

IUPAC:
Består af følgende:

 

NPU14054 P—Epstein-Barr virus-antistof; arb.k.(liste)

 

NPU01942 P—Epstein-Barr virus-antistof; arb.k.(0 1) = ? 
NPU12085 P—Epstein-Barr virus nukleær-antistof(IgG); arb.k.(0 (1) 1) = ?(EBNA IgG)

 

NPU12739 P—Epstein-Barr virus capsid-antistof(IgG); arb.k.(0 (1) 1) = ?    (VCA IgG)
NPU12738 P—Epstein-Barr virus capsid-antistof(IgM); arb.k.(0 (1) 1) = ?    (VCA IgM) 
 

Udførelsessted:

Alle hverdage

Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge.

 

Sygehus Syd: Prøven udføre på Klinisk mikrobiologisk afdeling Slagelse Sygehus.

 

Prøvemateriale

Glastype: Køge: Serum gelglas

             Sygehus Syd. Se under KMA.

Mængde: min. 0,3 ml serum

 

Prøvebehandling:

Afhentningsordning: Holdbarhed i 10 timer i fuldblod ved 21 oC.

Opbevaring: 1 døgn ved 20 oC, 5 døgn ved 4 oC, 3 mdr. ved -20 oC.

Forsendelse: Afpippeteret serum kan sendes med Q mærket post. Prøver fra de klinisk

                  biokemiske afdelinger opbevares på køl indtil forsendelse.

Interferens: Hæmolyseret eller stærkt lipæmisk serum.

 

Referenceinterval:

Negativ


Indikation:
Formodning om mononukleose.

 

Medicinsk baggrund:

Ved primær infektion udvikles først VCA-IgM antistoffer og derefter VCA-IgG antistoffer. 2-6 mdr. efter primær EBV infektion udvikles EBNA-IgG antistoffer. Koncentrationen af EBNA antistoffer vedbliver at stige i op til 2 år efter den primære infektion. EBNA-IgG og VCA-IgG antistoffer forbliver påviselige i serum resten af patientens liv.

 

Tolkning:

Der udføres først EBNA IgG. Hvis denne er positiv, har patienten haft en tidligere infektion for over 3-6 måneder siden, og er immun. Hvis EBNA IgG er negativ udføres også VCA IgM og VCA IgG.

 

VCA IgM

VCA IgG

EBNA IgG

Klinisk tolkning

-

-

-

Ingen serologiske holdepunkter for EBV infektion.

+

+/-

-

Primær infektion

-

+

-

Primær infektion eller nylig infektion

+

Overstået infektion (immun)

 

 

Molvægt:

150.000 g/mol

 

Dato

2018-04-06


 
06.04.2018