Knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse - Patologi, PAT

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Rekvirering
3.2) Prøvemateriale
3.2.1) Cristabiopsi og imprint
3.2.2) Knoglemarv - flowcytometri, udstrygninger og koagel
3.2.3) Perifere blodstrygninger
3.3) Forsendelse af prøvematerialet
3.3.1) Pakning af prøver
3.3.2) Forsendelse fra Roskilde / Køge / Holbæk
3.3.3) Forsendelse fra Nykøbing F, Slagelse og Næstved
3.3.4) Forsendelse af knoglemarvs undersøgelse med flowcytometrisk undersøgelse
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 

Tilbage til oversigt over Laboratorie Medicinsk Vejledning


 
1) Formål
Beskrive fremgangsmåde for de kliniske afdelinger når knoglemarvsundersøgelser +/- flowcytometrisk undersøgelse skal sendes til patologiundersøgelse.
 
2) Anvendelsesområde

Alt personale på de kliniske afdelinger i Region Sjælland, der har med håndteringen af knoglemarvsundersøgelser +/- flowcytometrisk undersøgelse at gøre.


 
3) Fremgangsmåde

 

Fra juni 2015 foretages alle flowcytometriske undersøgelser på knoglemarv og blod på patologiafsnit Roskilde og KBA Roskilde. Se skema i afsnit 3.3.2 og 3.3.3.

Knoglemarvsundersøgelser til mikroskopi modtages fortsat på både afsnit Roskilde og afsnit Næstved.

Se afsnit 3.3. om forsendelse

 

For nærmere oplysninger om Neutral Buffet Formalin, biopsiglas, smearæsker se generelle oplysninger om reagenser og prøvebeholdere (klik her)

 


 
3.1) Rekvirering

 

Rekvirering af knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse foretages elektronisk i Best/ord i SP. Afdelingen har evt. et smart eller order sæt til brug for knoglemarv.   

Vælg Cytologi, hæmatologi og vælg:

 • Blod til knoglemarvsundersøgelse
 • Marvsudstrygning
 • Imprint
 • Marvkoagel
 • Christabiopsi
 • Evt. Flowcytometri

Relevante oplysninger udfyldes via promtspørgsmål til 'blod til knoglemarvsundersøgelse' og evt. 'Flowcytometri'.

 

Se evt. Rekvirering af patologiundersøgelser i SP

 

Ved edb-nedbrud mv. kan der anvendes manuel rekvisition.


 
3.2) Prøvemateriale

 

En Knoglemarvsundersøgelse består så vidt muligt af:

 

·  Cristabiopsi

·  Imprint af cristabiopsi (4 stk). Ved OBS myelomatose laves 10 stk.

·  Evt. knoglemarv til flowcytometrisk undersøgelse i Heparin-glas

·  Knoglemarvsudstrygninger (10 stk)

·  Knoglemarvskoagel

·  Blodudstrygninger fra perifert blod, evt. øreblod (4 stk).

 

For optimal knoglemarvsundersøgelse bør alle prøvematerialer indgå i undersøgelsen.

 

I nogle tilfælde er det dog ikke muligt at opnå alle slags prøvematerialer.

 

Beslutningen om hvilke prøvematerialer der skal/kan indgå, bør være en lægelig vurdering.

Se endvidere nedenfor nærmere detaljer om de enkelt prøvematerialer.

 

For procedure for fx. prøvetagning af knoglemarvsaspirat og biopsi og 'sygeplejerskeprocedurer' se evt. instruks: Crista iliaca biopsi (knoglemarvsbiopsi) der er udarbejdet af hæmatologisk afdeling, Roskilde

 

For mærkning og prioritering af prøvemateriale se også: Mærkning af prøver til patologius., rekvisition og prioritering.

VIGTIGT!

 

Udstrygningerne må ikke komme i kontakt med formalindampe, da det vil ødelægge cellernes morfologi.

 

Hold derfor altid formalinbeholderne i god afstand fra udstrygningerne (> 1 m) under prøvetagning og pakning.

 

Pak ALTID udstrygningerne i en separat pose.


 
3.2.1) Cristabiopsi og imprint

 

Cristabiopsi:

Knoglebiopsien bør være 1,5-2 cm lang og indeholde spongiøst knoglevæv.

 

Imprint (4 stk):

Umiddelbart efter udtagning af knoglebiopsien fremstilles 4 stk. imprints ved forsigtigt at rulle knoglebiopsien over rene objektglas. Ved OBS. myelomatose laves 10 stk.

 

I skrivefeltet på objektglassene anføres med blyant et I for imprint (se illustration længere nede under pkt. 3.2.2).

Imprintene skal være helt tørre, før de pakkes i tætsluttende smearsæsker.

 

Efter fremstilling af imprints overføres biopsien til en tætsluttende beholder, indeholdende minimum 20 ml Neutral Buffet Formalin.


 
3.2.2) Knoglemarv - flowcytometri, udstrygninger og koagel
 

Knoglemarv:

Der udtages knoglemarv ved aspiration til følgende prøvematerialer:

 

1.    Flowcytometrisk knoglemarvs undersøgelse

2.    Knoglemarvsudstrygninger

3.    Knoglemarvskoagel.

 

Den første knoglemarvaspiration bruges til flowcytometri (markøranalyse), hvis denne analyse ønskes udført.

 

Flowcytometri:

 

2 ml knoglemarv til flowcytometriske analyse overføres straks til enten:

 • Et Heparin-glas. Mængden af knoglemarv skal så vidt muligt tilpasses Heparin-glassets volumen. Heparin-glasset må ikke fyldes til over maksimum (afmærket på glasset), da prøven ellers vil koagulere. Når proppen sættes på Heparin-glasset "punkteres" den med en kanyle for, at slippe overskydende luft ud.
  • Et glas med rødt skruelåg coatet med heparin 5.000 IU/ml 5 dråber.

  Glasset vendes straks 15 gange, må ikke rystes.

   

  Knoglemarvsudstrygninger (10 stk)

   

  Der laves 10 stk. marvudstrygninger på rene, affedtede objektglas. I skrivefeltet anføres med blyant et M for marvudstrygninger (se illustration). Der må ikke udstryges mere materiale på glassene, end at der dannes en tydelig tunge ved enden af udstrygningen (se illustration). Udstrygningen skal foretages med slebet objektglas. Udstrygningerne skal være helt tørre, før de pakkes i en tætsluttende beholder.

   

   

  Knoglemarvskoagel

  Knoglemarvskoagel i heparinglas sprøjtes direkte ned i en tætsluttende beholder indeholdende 4% Neutralt Buffet Formaldehyd (Formalin) i forholdet ca. 1:10 (1 del knoglemarvskoagel og 10 dele Formalin).


   
  3.2.3) Perifere blodstrygninger

   

  Fra det perifere blod (kapillær- eller vene blod) laves 4 stk. blodudstrygninger efter samme fremgangsmåde som beskrevet under knoglemarv (se illustration ovenfor). I skrivefeltet anføres med blyant et P for perifert blod (se illustration ovenfor). Udstrygningerne skal være helt tørre, før de pakkes i en tætsluttende beholder.

   

  Blodprøver til FISH og Flow, som ikke er en del af en knoglemarvsundersøgelse er beskrevet i LMV-dok: Hæmatologisk us./problemstilling - Patologi


   
  3.3) Forsendelse af prøvematerialet

   


   
  3.3.1) Pakning af prøver

   

  Materialet sendes samlet og pakkes som følger:

   

  • Imprint, knoglemarvs- og blod udstrygninger pakkes i samme pose.
   VIGTIGT: Udstrygningerne må ikke komme i kontakt med formalindampe, da det vil ødelægge cellernes morfologi.

   Pak ALTID udstrygningerne i en separat pose.

   

  • Cristabiopsi og knoglemarvs koagel, der begge er fikseret i Neutral Buffet Formalin, og derfor pakkes i pose for sig.

   

  • Heparin-glas med knoglemarv / EDTA-glas med blod pakkes separat.

   


   
  3.3.2) Forsendelse fra Roskilde / Køge / Holbæk

   

  Materiale til Knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse fra Roskilde, Køge og Holbæk sygehuse sendes i hht. ovenstående skema.

   

  Perifert blod, cytologisk og histologisk materiale sendes som beskrevet i Hæmatologisk undersøgelse/problemstilling (leukæmi og lymfomdiagnostik) - Patologi
   

  Printversion af diagram (Roskilde/Køge/Holbæk)


   
  3.3.3) Forsendelse fra Nykøbing F, Slagelse og Næstved

   

  Materiale til Knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse fra Nykøbing F, Næstved og Slagelse sygehuse sendes i hht. ovenstående skema.

   

  Perifert blod, cytologisk og histologisk materiale sendes som beskrevet i Hæmatologisk undersøgelse/problemstilling (leukæmi og lymfomdiagnostik) - Patologi

   

  Printversion af diagram (Nykøbing F/Slagelse/Næstved)


   
  3.3.4) Forsendelse af knoglemarvs undersøgelse med flowcytometrisk undersøgelse

   

  Knoglemarv og blod til flowcytometri sendes i hht. ovenstående skemaer til Roskilde Patologiafdeling eller Biokemisk afdeling.

   

  Vedr. flowcytometriske og evt. FISH undersøgelser på knoglemarv og blod:

  Ved prøvetagning fredag skal prøven modtages i Roskilde inden kl 12.

   

  Af hensyn til den flowcytometriske analyse, skal prøven være i hænde senest 20 timer efter udtagelsestidspunktet.

  Det er dog mest hensigtsmæssigt, at prøven straks bliver sendt til Roskilde - men er dette ikke muligt, kan prøven opbevares ved stuetemperatur.

   

   

  Indeholder prøvematerialet IKKE flowcytometrisk undersøgelse, kan prøvematerialet fremsendes med sædvanlig transport.

  Se generelle oplysninger om forsendelse af prøvemateriale til Patologi (klik her)

   

  Adresser, tlf.nr., åbningstid og henvendelse til Patologiafdelingen region Sjælland


   
  4) Ansvarsforhold

  Den der udfører opgaven har ansvaret for at følge denne instruks.


   
  5) Dokumentation

   

  Ved elektronisk rekvirering fremgår rekvirent, dato mv. af rekvisitionen.

  Ved manuel rekvirering skal rekvisitionsseddel datomærkes og underskrives af den person, der har udført knoglemarvsundersøgelsen +/-flowcytometrisk undersøgelse.


   
  6) Definitioner/Søgeord

   

  Heparin = Heparin er et glucosaminoglycan, som har en antikoagulerende effekt ved at binde trombin. Heparin tilsættes blodprøveglas, hvis blodet ikke må størkne.

  EDTA = EthylenDiaminTetraAcetat


   
  7) Referencer

   

  Blodprøver til FISH er beskrevet i LMV-dok: Hæmatologisk undersøgelse/problemstilling (leukæmi og lymfomdiagnostik) - Patologi


   
  01.06.2021