Udskriv
 

Antitrypsin;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

19692

SP: NPU19692

  

Kortnavn

Antitrypsin;P


Synonym

Alfa-1-Antitrypsin


Analyseforkortelse

Antitrypsin


IUPAC

NPU19692 P-Antitrypsin; massek. = ? g/L

 

Pris

55 kr


Udføres

Dagligt.

Klinisk biokemiske afdelinger Region Sjælland, Roskilde, Holbæk og Slagelse.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum/ Li-heparin-plasma eller fuldblod

 

Glastype: Lithium-heparin Gelglas

Mængde: 1 ml serum/plasma,

               

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed i 11 døgn i fuldblod

 

Centrifugeres og adskilles inden: 11 døgn efter prøvetagning.

 

Opbevaring efter adskillelse: 3 mdr. ved 20 °C.

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas kan sendes med almindelig post.


Referenceinterval

0,97 – 1,68 g/l

Kilde: Ups.Jmed.sci 99.31994 s.357

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om medfødt lav alfa-1-Antitrypsinkoncentration. Udredning ved tidlig udvikling af lungeemfysem, kronisk obstruktiv lungesygdom, neontal hepatitis og juvenil icterus samt som led i undersøgelse af leverlidelse.

 

Medicinsk baggrund

Stiger til det dobbelte mod slutning af svangerskab. Østrogenbehandling

(P-piller) giver ~ 30 % øgning i koncentrationen. Hører til plasmaets akutte faseproteiner (halveringstid 6 dage), hvor Antitrypsin stiger mere markant end de øvrige ved processer i leverparenkymet.

 

Alfa-1-antitrypsinmangel er en arvelig proteinde¬fekt, som disponerer til leversygdom hos nyfødte og voksne og til udvikling af emfysem hos voksne, særligt rygere.

Den primære funktion af alfa-1-antitrypsin (A1AT) er hæmning af proteolytiske enzymer, inkl. elastase fra neutrofile leukocytter. Produktionen af A1AT kontrolleres af et gen¬par på kromosom 14, og A1AT-mangel opstår ved mutation på et eller begge alleler. Arvegangen er autosomal recessiv med kodominante alleler.


Tolkning

Høje værdier ses ved akutte og kroniske inflammationer uanset årsag.
Gravide og østrogenbehandlede har høje værdier.

Der bør foretages Pi-typning ved lave værdier af A1AT. Pi er en forkortelse for proteinaseinhibitor, og A1AT er en del af proteinaseinhibitor-systemet. Den normale genotype er PiMM.
Genotypebestemmelse: Se SERPINA1-gen;DNA

 

Reference:
http://www.lungemedicin.dk/fagligt/35-alfa-1-antitrypsin-mangel.html

 

Molvægt

54000

 

Variation på analyseresultat

 

Niveau 0,86 g/L

Niveau 1,49 g/L

Niveau 1,71 g/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

14,6 %

14,3 %

14,6 %

Biologisk variation (intraindividuel)

5,9 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

26 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2017-01-31


 
21.03.2018