Actinomyces (dyrkning) EPIC order-ID: 10410 , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

 

Mikroskopi af pus og biopsimateriale og anaerob dyrkning i 7 døgn, idet Actinomyces er langsomt voksende.


 
2) Indikation

Mistanke om aktinomykose.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:
Biopsi eller pus fra mistænkt infektionsfokus.

Overfladepodninger eller materiale på podepind er mindre egnet til undersøgelse for Actinomyces.

 

Utensilier:

Sterilt spidsglas.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus.


 
5) Svar og tolkning

Negative prøver svares ud efter 2 døgn og dyrkes videre i alt 7 døgn. Ved eventuel vækst senere end 2. døgn fremsendes nyt svar.

Positive prøver besvares skriftligt efter op til 7-10 døgn.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 


 
6) Bemærkninger

Aktinomykose kan præsentere sig som en kronisk fistulerende infektion - evt. med svovlgranula - eller som en tumor/absces.

 

Actinomyces findes som led i den normale flora i mund, øvre luftveje, tarm samt vagina. Fund af forgrenede Gram-positive stave ved mikroskopi og/eller vækst af Actinomyces sp. bør derfor altid sammenholdes med klinikken.

 

Ved mistanke om aktinomykose, bør der også tages prøve til undersøgelse på patologisk afdeling.


 
18.10.2021