Bronkoalveolær lavage (BAL) - Bronkialskyllevæske, dyrkning Epic order ID 10011 , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Prøvematerialet dyrkes aerobt. Prøvematerialet dyrkes desuden anaerobt, hvis patienten er fra intensive eller hæmatologiske/ onkologiske afdelinger, eller hvis "obs lungeabsces" er nævnt i indikationen. Der foretages identifikation og resistensbestemmelse af de bakterier, der kan være af betydning for en nedre luftvejsinfektion (bronkitis, lungebetændelse) herunder dyrkning for gærsvampe og skimmelsvampe.

Hvis der i særlige tilfælde ønskes mikroskopi skal det aftales med KMA inden afsendelse af prøven.

 

PCR for atypisk pneumoni, influenza A + B, HSV og VZV rekvireres separat ved klinisk indikation.

 

På Statens Serum Institut foretages:
Mikroskopi, PCR og dyrkning for mykobakterier, PCR for øvrige luftvejsvirus.


 
2) Indikation

Aktuel indikation bør anføres ved rekvirering.

 

Immunkompromitterede eller andre alvorligt syge patienter med kliniske og/eller røntgenologiske tegn på lungeinfektion, hvor den hidtidige diagnostik og behandling har været resultatløs.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:
Bronkoalveolær skyllevæske fra perifere bronkietræ og alveoler. Et glas med 10 ml sterilt saltvand.

 

Utensilier: Sterile prøverør, sterilt saltvand.
 
Prøvetagning:
Prøvematerialet ophentes ved skylning af et lungeafsnit gennem bronkoskop. Eventuelt før antibiotisk behandling. Ved manglende respons på en empirisk behandling, bør BAL foretages, før behandlingen revideres og gerne under antibiotika pause.

Gennem fiberbronkoskop instilleres steril væske i en segmentbronkie og det tilhørende lungesegment. Væsken opsuges og fordeles i prøverør.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Nykøbing F.


 
5) Svar og tolkning

Svar:

Negative prøver besvares efter 2 døgn.

Positive prøver besvares efter 2-3 døgn: Svaret indeholder et mikroskopisvar og et dyrkningssvar. Dyrkningssvar følger retningslinierne angivet under "Ekspektorat, trachealsug og bronkialsekret".

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
6) Bemærkninger

PCR for atypisk pneumoni, influenza A + B, HSV og VZV: Se laboratoriemedicinsk vejledning.

 

Bakteriologiske fund under eller efter antibiotikaterapi kan være udtryk for selektion og kolonisation, hvorfor sådanne fund må vurderes kritisk.

BAL er velegnet til påvisning af pulmonale svampeinfektioner (specielt invasiv aspergillose) hos immunkompromitterede patienter, men negativ dyrkning udelukker ikke diagnosen.

 

Hvis TB mistænkes sendes prøven til SSI (se Mykobakterier).


 
04.12.2019