Cytomegalovirus antistoffer - NPU01846, KMA

 
1) Princip:
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-kode
 
1) Princip:

Måling af IgM og IgG antistoffer mod Cytomegalovirus.


 
2) Indikation

Formodning om aktuel CMV infektion. Undersøgelse for CMV antistoffer er relevant ved klinisk mistanke om mononucleose-lignende sygdom og negativ undersøgelse for Epstein-Barr virus eller ved akut hepatitis hvor mere hyppige årsager er udelukket.

 

Bestemmelse af cytomegalovirus immunstatus.

 

NB: Ved mistanke om infektion hos immunsupprimerede eller kongenit infektion anbefales PCR undersøgelse på Statens Seruminstitut:

Rekvireringsnr. 700  Cytomegalovirus (CMV): PCR (kvantitativ).


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

4 ml blod eller 2 ml serum eller 2 ml citrat-, heparin- eller EDTA-plasma.

 

Utensilier:

Gelglas eller citrat-, heparin- eller EDTA-glas.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Transportkasser mellem sygehuse eller almindelig post fra dag til dag.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.


 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Analysen udføres mandag-fredag. Svar kan forventes samme eller næste dag. Se Oversigt over analysedage for antistof undersøgelser.

 

Besvares som:

- Negativ.

- Grænseværdi, tvivlsomt positiv reaktion.

- Positiv (IgM).

- Positiv, efterfulgt af en titerværdi (IgG).

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning:

CMV IgM CMV IgG Tolkning
Negativ Negativ Ingen aktuel eller tidligere CMV infektion
Positiv Negativ Akut primær infektion, tidlig fase
Positiv Positiv Akut primær infektion, reaktivering hos immunsupprimerede patienter (høj IgG titer)
Negativ Positiv Tidligere infektion, reaktivering/reinfektion(høj titer)

 

Tolkning af CMV serologi er behæftet ned væsentlig usikkerhed bl.a. på grund af reaktivering ved anden (svær) sygdom.


 
6) Bemærkninger

Baggrund:

De vigtigste kliniske manifestationer: 

  • Asymptomatisk infektion.
  • "Infektiøs mononucleose billede" hos yngre voksne (ca. 20% af klinisk mononucleose).
  • Hepatitis.
  • Kongenit.

 

Cytomegalovirus tilhører gruppen  af humane herpesvirus. Virus er almindeligt udbredt. Asymptomatisk infektion er det hyppigste og virus forbliver latent efter primær infektionen. Således har 80% af befolkningen IgG antistoffer i 80 års alderen. Værdien af antistof undersøgelse er derfor begrænset med hensyn til at diagnosticere aktiv infektion.

PCR erstatter derfor antistofbestemmelse ved alvorlig sygdom.

 

Der fødes i Danmark antageligt ca. 300 børn årligt med kongenit cytomegalovirus infektion. Heraf udvikler 20% klinisk sygdom. Rutinemæssig screening af gravide anbefales ikke, da risikoen for fosterskade er lille og CMV infektion ofte er asymptomatisk. Diagnosen stilles ved påvisning af IgM antistoffer og CMV-DNA i urinen inden for 2 uger efter fødslen. Risiko for primær infektion under graviditeten er få promille.

 

Kvantitative værdier. Nedenstående histogrammer (figur 1) kan bruges til at se om en aktuelt antistofniveau ligger i forhold til måleområdet og fordelingen af rutinesvar. Data er 6700 pateinter målt fra Juni 2012 til Juli 2014 i Regionsjælland.

 

Figur 1. Histogram af CMV måleresultater. 62% er IgG positive som udtryk for et højt niveau af naturlig immunitet. Der er 4.4% positive i IgM, primærinfektioner ses sjældent. IgM reaktivering ses formentlig sjældent ved fornyet sygdom.


 
7) NPU-kode
NPU01846 P—Cytomegalovirus-antistof; arb.k.(0 1) = ?
 
10.05.2021