PAPP A;P (doubletest), KBA

 

Kvantitetsnummer

22157

SP: Bestil gruppen DNK3590 Doubletest gruppe;Foster

 

Kortnavn

PAPP A

 

Synonym

PAPP-A

  

Analyseforkortelse

PAPP-A

 

IUPAC
NPU22157 P—Pregnancy-associated plasma protein A; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Indgår som en del af doubletest

 

Udførelsessted

Mindst 3 hverdage pr. uge

De klinisk Biokemiske afdelinger Næstved og Roskilde.

     

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Serum

 

Glastype:

Serum gelglas

 

Mængde:

Minimum 1 mL serum.

  
Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed i 10 timer i fuldblod ved 21 °C. 

 

Centrifugeres og adskilles inden:         

 

4 timer efter prøvetagning.

 

Opbevaring efter adskillelse

 

2 døgn ved 20-25 °C, 5 døgn ved 2-8 °C, 6 mdr. ved -20 °C.

 

Forsendelse:

 


Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum, kan sendes som almindelig post. Dog ikke op til helligdage, hvor prøven istedet fryses og sendes på tøris. I varme sommerperioder med temperaturer over 25 °C, bør de gravide henvises til ambulant prøvetagning.

Referenceinterval
Del af Doubletest, se denne

 

Benyttes til risikoberegning.

 

Indikation

Risikoberegning for kromosomabnormaliteter hos foster. Tilbydes til alle gravide.

 

Medicinsk baggrund
Testen er den ene analyse i Double testen. Den anden er Choriogonadotropin beta (HCG). Double testen er en del af 1. trimesterscreening, og prøven tages fra uge 8+0  (8 fulde uger svarende til påbegyndt 9. uge). Disse to markører er rimelig uafhængig af moderens alder og nakkefoldens tykkelse, hvorved det er muligt at inkluderer markørerne i en risikoberegning for kromosomabnormalier baseret på aldersrisiko, nakkefoldsmål og biokemi.  

Hos kvinder med fostre med trisomi 21 og trisomi 13 og 18 er koncentrationen af PAPP-A mindre end det halve af, hvad den er hos kvinder med raske fostre på samme gestationsalder.

Ref. Lennart Friis-Hansen; Indførelse af 1. trimester screening med dobbelt-test, Klinisk Biokemi i Norden, 4, 2005.

   

Variation på analyseresultater

Analyseusikkerhed

 

Niveau

0,32 IU/L

Niveau

1,6 - 4,5 IU/L

Ekspanderet usikkerhed  (2 X CV%teknisk)

13,6 %

12,0 %

Biologisk variation (intraindividuel)  

Ukendt

Ukendt

Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives, hvornår to resultater er signifikant forskellige

Tolkning
Tolkes ikke som enkeltstående parameter.

 

Dato

Revideret 2017-11-27

 


 
21.03.2018