Bilirubin Konjugeret;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

17194

SPnr: NPU10022

 

Kortnavn

Bilirubin konjugeret;P


Synonym

Fraktioneret bilirubin

 

Analyseforkortelse

bili kon.

 

IUPAC

NPU04145 P(neonatal)-Bilirubiner ; stofk. = ? µmol/l

NPU17194 P-Bilirubin(konjugeret) ; stofk. = ? µmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt. DOK 548551


Udføres

Klinisk biokemisk afdeling i Slagelse, Nykøbing F, Holbæk og Roskilde. Svares dagligt (svargruppe 1)

 

Når der rekvireres konjugeret bilirubin, skal der samtidig rekvireres total bilirubin eller bilirubin neonatal(børn < 5 uger).

 

Bilirubin neonatal rekvireres ved prøvetagning i Roskilde, men for resten af regionen rekvireres total bilirubin."

 

Køge:

Bilirubin på børn < 5 uger kan ikke tages i By-laboratoriet Faxe eller ambulatoriet på Klinisk biokemisk afdeling Køge Sygehus. Der henvises til prøvetagning på Roskilde Sygehus.

Konjugeret bilirubin sendes til Klinisk Biokemisk Afdeling Roskilde.

 

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum/ Li-heparin-plasma

Glastype: GelglasTørglas

Mængde: Børn min 250 µl serum

               Voksne 2 ml serum.          

NB: Prøver taget i mikrorør, skal beskyttes mod lys straks efter prøvetagning.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed i 1 døgn i fuldblod.

Centrifugeres og adskilles inden: 1 døgn.

 

Opbevaring: 2 døgn ved 20° C

 

Forsendelse: Kan sendes som almindelig post.

                  Prøver taget fredag opbevares på køl og sendes som almindelig post mandag.   

 

Interferens: Hæmolyse

 


Referenceinterval

Fra alder (>/=)

Til alder (<)

Interval

Enhed*

0 dage  15 dage  6 - 12 µmol/l 

15 dage

1 år

1 - 5

µmol/l

1 år  8 år  1 - 3  µmol/l 
8 år  13 år  2 - 6  µmol/l 
13 år  19 år  2 - 12  µmol/l 

19 år

 

0 - 5

µmol/l

Kilde:DSKB børnereferenceintervaller 2016.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Differentialdiagnostik ved påvist hyperbilirubinæmi

 

Medicinsk baggrund

Bilirubin optages i hepatocytter, hvor det bliver konjugeret med glu­kuron­syre (og i mindre omfang med andre kulhydrater) og derefter udskilt i galden. Glukuronideringen katalyseres af UDP-glukuronyl-transferase.

 

Tolkning

Konjugeret bilirubin findes normalt kun i ganske lave koncen­trationer i plasma, men stiger ved tilstande, hvor det lækker fra levercellerne til blodbanen ved henfald af leverceller (hepati­tis og cirrose), ved nedsat udskillelse til galden (Dubin-Johnsons og Rotors syndrom), ved galdevejatresi, ved intrahepatisk kolestase (fx udløst af farmaka) og ved ekstrahepatisk kolestase (fx galdevejssten og cancer).

 

Link til publikation fra SST: https://www.sst.dk/~/media/5CB823DFD8C040CAA03433978AB59938.ashx

 

Link til publikation fra Dansk Pædiatrisk selskab vedr.neonatal kolestase/Konjungeret neonatal hyperbilirubinæmi:

http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/vejledninger_2018/Neonatal_kolestase_2018.pdf

 

Molvægt

584,65

 

Variation på analyseresultat

 

Niveau 5 µmol/l

18 µmol/l

Niveau 31 µmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

30,0 %

30,0 %

16,9 %

Biologisk variation (intraindividuel)

36,8 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

110 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-08-14


 
13.10.2020