Ekspektorat, trakealsug og bronkialsekret, dyrkning Epic order ID 10011, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

At identificere og resistensbestemme de bakterier i prøven, der kan være af betydning for en nedre luftvejsinfektion (bronkitis, lungebetændelse).

Prøvematerialet dyrkes aerobt. Bronkialsekreter dyrkes desuden anaerobt, hvis patienten er fra intensive eller hæmatologiske/ onkologiske afdelinger, eller hvis "obs lungeabsces" er nævnt i indikationen. Der foretages identifikation og resistensbestemmelse af de bakterier, der kan være af betydning for en nedre luftvejsinfektion (bronkitis, lungebetændelse).

 

Hvis der i særlige tilfælde ønskes udført mikroskopi, skal det aftales med KMA inden prøveafsendelse.

 

Hvis TB mistænkes, skal prøven sendes til SSI (Se Mykobakterier).


 
2) Indikation

Mistanke om nedre luftvejsinfektion.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

1-2 ml sekret

 

Utensilier:

Ekspektoratæske med forsendelsesbeholder.

Trakealsugesæt.

Sterilt prøverør.

 

Prøvetagningstidspunkt:

Før påbegyndelse af antibiotisk behandling. 

 

Prøvetagning:

Tilblandning af spyt skal undgås i videst muligt omfang.

 

Ekspektorat:

Sekret fra nedre luftveje, frembragt ved ophostning, tages helst om morgenen, før patienten har spist.

Det er afgørende, at prøvematerialet er hostet op fra nedre luftveje og ikke udgøres af sekret fra øvre luftveje (spyt).

Patienten skal skylle munden inden prøvetagningen.

Patienten skal instrueres grundigt i hoste og stødteknik, og helst assisteres (evt. af en fysioterapeut) under forsøget på at opbringe sekret fra de nedre luftveje.

Patienten bør sidde op under hosten og plejepersonalet, der opsamler ekspektoratprøven, bør stå bag patienten og instruere i, at den åbne dåse bør holdes tæt op til munden under hosten.

1-2 ml sekret ophostes i steril skål.

Er ekspektoratet sejt og svært at hoste op, kan der anvendes en PEP-maske.

Hvis der ikke ved hoste kan opbringes rimeligt materiale, bør trakealsugning overvejes.

Det optimale er, at prøvetagning sker før iværksættelse af antibiotisk behandling.

Låget på den sterile inderskål skrues fast til, hvorefter inderskålen anbringes i yderskålen med tryklåg.

 

Larynxsekret: Sekret aspireret fra aditus laryngis/larynx.

 

Trakeal- og bronkialsekret:  Sekret aspireret fra trachea/bronkierne. 1-2 ml sekret ophentes ved sugning gennem bronkoskop eller ved sugning fra trachea ved hjælp af kateter. Det er væsentligt, at der ikke suges under nedføring og tilbagetrækning af kateteret, men at der udelukkende suges i selve trakea og/eller bronkier. Sekretet sendes i sterilt pøverør.

Bronkial lavage: Se særskilt vejledning.

 

Rekvisition

Praksis: WebReq.

Sygehus: Elektronisk rekvisition via SP.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Prøven sendes til KMA via transportordning mellem sygehusene eller via prøveafhentningsordning fra praksis.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. Sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Svaret indeholder et dyrkningssvar.

 

Dyrkningssvar:

  1. Ved sparsom vækst besvares prøven uden identifikation eller resistensbestemmelse.
  2. Ved vækst af patogene bakterier i moderat til kraftig vækst svares disse ud med navn på mikroorganismen og eventuel resistensbestemmelse.

 

Svartid:

Negative prøver besvares skriftligt efter 1 døgn.

85% af de positive prøver besvares efter 2 døgn.

95% af de positive prøver besvares efter 3 døgn.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
6) Bemærkninger

Ekspektorat, trakeal- og bronkialsekret bliver ophostet eller opsuget og kan derfor indeholde sekret fra mundhulen (svælgsekret).

Den vigtigste del af undersøgelsen er udvælgelsen af en velegnet del af materialet.

 

Vedrørende Legionella og andre årsager til såkaldt atypisk pneumoni kan det være relevant at undersøge for atypisk pneumoni. Se Pneumoni-udredning (Atypisk pneumonipakke) og LUT.

Se iøvrigt:

PUT

Chlamydophila pneumoniae antistoffer

Mycoplasma pneumoniae antistoffer


 
03.12.2019