Malaria - NPU21598, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svarafgivelse og tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-kode
 
1) Princip
Påvisning af malariaparasitter i blod ved mikroskopi (Giemsa-farvning)
 
2) Indikation
Feber hos en person, der har opholdt sig i malariaområde.

Den livstruende malariaform (Plasmodium falciparum) vil næsten altid give sig til kende mindre end en måned og kun sjældent senere end 3 måneder efter hjemkomst fra malariaområde. De godartede malariaformer (P. vivax, P. ovale og P. malariae) kan i sjældne tilfælde debutere år efter hjemkomsten.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

2 objektglas med dråbepræparat og 2 objektglas med udstrygningspræparat.

 

Utensilier

Objektglas med matteret skrivefelt.

 

Prøvetagningstidspunkt

Akut undersøgelse og forsendelse så snart malaria mistænkes. Vent ikke til næste febertilfælde.

 

Prøvetagning

Se prøvetagningsvejledning til malaria.

 

Det er bedst at bede klinisk biokemisk afdeling om hjælp da udstrygning kræver øvelse.
Der benyttes 4 objektglas med matteret skrivefelt. De mærkes med blyant med navn og CPR-nr.

Mest egnet er kapillærblod (fra øreflip eller fra siden af finger-yderstykke). Blod tilsat antikoagulans eller koaguleret fuldblod er uegnet til malaria mikroskopi.

 

Dråbepræparater: Der afsættes 1-2 dråber midt på 2 objektglas. Dråben spredes straks med bagsiden af lancetten til et kvadrat med sider på ca. 1,5 cm. Præparatet lufttørres.

 

Udstrygningspræparater: Der afsættes en lille dråbe nær skrivefeltet. Et andet rent objektglas bringes i kontakt med dråben i en vinkel på 45°. Når dråben har bredt sig langs kanten, trækkes udstrygningsglasset mod den modsatte ende i en jævn, glidende bevægelse. Det bør slutte helt tyndt, tungeformet: det er den tyndeste del af præparatet der mikroskoperes. Præparaterne lufttørrer ved at vifte dem i luften.

 

Rejseanamnese, malariaprofylakse og eventuel behandling bør anføres ved rekvirering. Husk telefonnummer hvortil svaret kan gives.

 

Opbevaring og forsendelse
Ved mistanke om Plasmodium falciparum malaria bør prøven fremsendes akut. Eventuelle prøver efter et negativt resultat af første malaria undersøgelse skal sendes i dagtiden.
 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus

Hverdage

kl. 7.00-22.00

Lørdage, søndage og helligdage

kl. 7.00-16.00

 

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Nykøbing F. sygehus

Hverdage

kl. 7.00-18.00

Lørdage

kl. 7.00-15.00

Søndage og helligdage

kl. 7.00-14.00

 

Udenfor disse tidspunkter, sendes akutte prøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus. Vagthavende bioanalytiker skal orienteres om, at prøven kommer. Telefonnummer på vagthavende oplyses på 58 55 90 00.  Rekvirerende afdeling sørger selv for transport.

NB! Når akutte prøver fremsendes med taxa, skal prøve og rekvisitionsseddel anbringes i en lukket kuvert, som mærkes med telefonnummer på vagthavende bioanalytiker.


 
5) Svarafgivelse og tolkning

Svar

Ved påvisning af parasitter angives art og udviklingsstadie. Ved påvisning af Plasmodium falciparum angives desuden parasitæmigraden.

Positive prøver besvares umiddelbart telefonisk og besvares desuden skriftligt. Øvrige prøver besvares skriftligt samme dag, de modtages.

 

Tolkning

Påvisning af Plasmodium falciparum kræver akut indlæggelse og behandling af patienten.

Et negativt resultat af første malaria-undersøgelse kan eventuelt følges op af nye undersøgelser de følgende dage, hvis mistanken om malaria opretholdes. Eventuelle prøver efter et negativt resultat af første malaria undersøgelse skal sendes i dagtiden.


 
6) Bemærkninger

Da andre infektioner kan ligne malaria anbefales det at bloddyrke patienten. Bloddyrkning kan evt. sendes samtidigt til KMA.


 
7) NPU-kode
NPU21598 B—Plasmodium; arb.k.(0 1 2 3) = ?
 
22.11.2021