Tarmpatogene parasitter (undersøgelse for) Epic order ID: 59110 , KMA

Slettet dokument

 

PCR: EPIC order ID: 59110

Mikroskopi: EPIC order ID: 41000
 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Påvisning af Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium hominis, Entamoeba histolytica og Giardia lamblia DNA i fæces.

Mikroskopi for orm og ormeæg.

Ønskes undersøgelse for Clostridium difficile, tarmpatogene virus eller tarmpatogene bakterier, skal der fremsendes særskilte fæcesprøver og rekvisitioner til dette.


 
2) Indikation

Mistanke om tarminfestation med parasitter.

 

PCR-analyse (kun én fæcesprøve) er førstevalg i de fleste situationer med diarré:

PCR-analysen på fæces indbefatter undersøgelse for:

  • Giardia lamblia
  • Cryptosporidium (C. hominis og C. parvum)
  • Entamoeba histolytica

 

Mikroskopi omfatter undersøgelse for orm og ormeæg og er almindeligvis kun indiceret ved længerevarende symptomer hvor mindst et af nedenstående kriterier er opfyldt:

  • Udlandsrejse i tropiske/subtropiske områder
  • Mistanke om orm/ormeæg (fx makroskopisk fund af orm/ormeled, eosinofili, forhøjet IgE, urticaria, adoption tropiske/subtropiske områder).

Ved negativt svar og fortsat mistanke bør undersøgelsen gentages da mikroskopi har relativt lav sensitivitet. Der bør derimod ikke sendes 3 fæces-prøver på én gang.


 
3) Fremgangsmåde

Rekvisition af undersøgelsen

PCR bestilles i WebReq og SP som: Tarmpatogene parasitter (undersøgelse for), materiale: Fæces. (SP: EPIC order ID: 59110).

Mikroskopi for orm og ormeæg bestilles i Webreq og SP som: Parasitter Mikroskopi, materiale: Fæces. (SP: EPIC order ID: 41000).

 

Prøvemateriale: Ca. 5  ml fæces (fyld prøverøret til den angivne grænse). PCR undersøgelsen kan også udføres på aspirat fra amøbeabscesser og duodenalsekret, men er ikke valideret til dette.


Utensilier: Fæcesrør med prøvetagningsske.

 


 

Prøvetagning: Fæces opsamles bedst i et bækken eller i en rengjort potte/skål. Der udvælges materiale, som er blodigt eller slimet. Man bør udvælge fastere fæcespartier, idet flydende fæces er mindre egnet. Der må ikke være tilblandet urin. Det er tilstrækkeligt at fremsende én fæcesprøve.

Kvitterede orme eller ormeled kan fremsendes i et tørglas.

 

Tidspunkt for prøvetagning: Ikke afgørende.


Emballering: Prøverøret skal transporteres i det medfølgende plastikhylster med proplåg.


Opbevaring og forsendelse:

Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8 °C) til forsendelse.

Prøven sendes umiddelbart efter prøvetagningen i beskyttelsesrør til KMA via transportordning mellem sygehusene eller via prøveafhentningsordning fra praksis.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus og Nykøbing F. Sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Cryptosporidium parvum eller hominis påvist/ikke påvist.

 

Entamoeba histolytica påvist/ikke påvist.

 

Giardia lamblia påvist/ikke påvist. 

 

Inkonklusiv (prøven indeholder hæmmende stoffer og kan derfor ikke bedømmes).

 

PCR analysen udføres alle hverdage og svar afgives elektronisk til Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis inden for et døgn.

 

Positivt resultat for Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium hominis, Entamoeba histolytica og Giardia lamblia er diagnostisk. DNA baseret diagnostik af gastrointestinale parasitter er mere sensitiv og mere specifik end traditionel direkte mikroskopi.

 

Sædvanligvis er én negativ prøve tilstrækkelig til at udelukke infektion med Cryptosporidium arter, Entamoeba histolytica eller Giardia lamblia. Hvis patientens symptomer persisterer trods negativ analyse for Tarmpatogene parasitter (undersøgelse for) PCR, kan en ny undersøgelse overvejes.

 

Mikroskopi for orm og ormeæg udføres på hverdage og svar afgives elektronisk til Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis inden for en uge. Påvisning af orm eller ormeæg er diagnostisk.

Ved manglende fund af orm eller ormeæg svares: Orm eller ormeæg ikke påvist.

Ved fund af orm eller ormeæg ved mikroskopi svares ud med art og mængde.


 
6) Bemærkninger

Validiteten af negativt PCR resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Få procent af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR.

 

Afdelingen deltager hvert år i eksterne kvalitetsprøver fra QCMD.
 
06.11.2019