Trombocytter; B, KBA

 

Kortnavn

Trombocytter; B

 

Kvantitetsnummer 

3568

SP: NPU03568

 

Trombocytter i citrat:

51

SP: EPC00057

 

Synonym

PLT

 

Analyseforkortelse

Trombo

 

IUPAC

NPU03568 B-Thrombocytter;antalk. = ? x 109/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551
 

Udføres

Dagligt

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland

 

Prøvemateriale

Glastype:  EDTA-glas (lilla)

Mængde:  0,5  ml

 

Prøvebehandling

 

Opbevaring: 1 døgn ved stuetemperatur, 3 døgn i køleskab

 

 

Forsendelse:  Kan indsendes (mandag-fredag), afhentningsordning

(Trombocytter i citrat kan IKKE sendes)

 

Interferens:  Koaguleret prøvemateriale. Trombocytaggregater

 


Referenceinterval

Køn

Fra alder (=)

Til alder (<)

Interval

Enhed

 

 

0 dage

2 uger

97-532

x 109/L
  2 uger  2 mdr  125-662  x 109/L 
  2 mdr  6 mdr  176-702  x 109/L 
  6 mdr  4 år  167-550  x 109/L 
  4 år  14 år  172-411  x 109/L 

 

> 14 år

145-390

x 109/L

 

 

 

Indikation

Undersøgelse for blødningstendens og knoglemarvsfunktion 

 

Medicinsk baggrund

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses ved myeloproliferative tilstande, f.eks. polycytæmi og som reaktiv trombocytose efter traumer, splenektomi og ved svære infektioner.

 

Nedsatte værdier ses ved toksisk eller immunologisk betinget påvirkning af produktionen, ved leukæmi og aplastisk anæmi, myelom, cytostatika og anden toksisk påvirkning samt ved cobalamin- eller folatmangel.

 

Øget perifer destruktion , immuntrombocytopenisk purpura, posttransfusions purpura, immunologisk lægemiddelpåvirkning (kinidin, heparin).

 

Øget forbrug (dissemineret intravaskulær koagulation (DIC)), operation, svær cancer (især ventrikel-pancreas) og ved store traumer.
Trombocytter skal sædvanligvis være under 50 x 109/L for at give spontan blødningstendens.


Pseudothrombocytopeni, et sjældent forekommende fænomen, som skyldes, at thrombocytter aggregerer in vitro i prøvetagningsglas indeholdende antikoagulans. Fænomenet kan være forbigående, men ses hos nogle pt. livslangt.
Som oftest kan fænomenet afsløres ved fornyet prøvetagning i prøveglas indeholdende sodium citrate med øjeblikkelig analysering. Prøven skal derfor ALTID tages i ambulatoriet på klinisk biokemisk afdeling. 

Prøven skal derfor ALTID tages af klinisk biokemisk afdelings personale, normalt i ambulatoriet på klinisk biokemisk afdeling.
I tilfælde med uoverensstemmelse mellem paraklinisk thrombocytopeni og anamnesen, bør man således overveje pseudothrombocytopeni.

 

Ved kapillærblod er resultatet behæftet med øget usikkerhed, fordi trombocytterne kan blive aktiverede og derfor kan have en tendens til aggregering.

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Ekspanderet usikkerhed (2 X CV%teknisk)

11,1 %

Biologisk variation (intraindividuel)

9,1%

 

Betydende forskelle

 

Statistisk signifikant forskel*

30 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2018-07-30


 
06.08.2018