Urinundersøgelser stix;U, KBA

 

 

Kvantitetsnummer

Urin stix_U 14924, Ery_Us 3963, Glu_Us 4207, Prot_Us 4206, Leuk_Us 3987, Nitrit_Us 21578, Aceto_Us 10504, pH_Us 2415.

SP: NPU14924

 

 

Kortnavn

Urin; egenskabsart(liste; stix); U-

 

Synonym

ketoner, acetoacetat, blod, erythrocytter, protein, U-erytrocytter, U-glukose, U-protein, U-leukocytter, U-nitrir, U-pH. 

 

Analyseforkortelse

Ery_Us, Glu_Us, Prot_Us, Leuk_Us, Nitrit_Us, Aceto_Us, pH_Us.


IUPAC

NPU14924 U-Urin; egenskabsart (liste; stix)

 

Pris

30 kr. (2014)

 

Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Region Sjælland

 

Prøvemateriale

5 ml friskladt urin.

BD Vacutainer, No Additive (Beige5)

Morgenurin er at foretrække, da denne er mest koncentreret.

 

Prøvebehandling

Opbevaring: 2 timer ved 20 oC, 4 timer ved 4 oC

 

Forsendelse: Kan ikke sendes

 

Interferens: Forurening med kemikalier herunder klorhexidin og stærkt oxiderende midler.  

                 Erytrocytter: Forurening med menstruationsblod.

 

 

Referenceinterval

Negativ*

 

U-pH 5-6**

 

* Siemens Multistix 7

 

** Kompendium i Laboratorie-medicin, Henrik Olesen Amtsrådsforeningen 1988.

 

Svarafgivelse

Skema for svar med Clinitek.

pH

 

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

>=9,0

Glukose mmol/l

 

Negativ

5,5

   14

  

28

>=55

 

 

 

 

Acetoacetat

mmol/l

 

Negativ

   

Spor

1,5

 

3,9

7,8

>=15,6

 

 

 

Leukocytter

antal/µl

 

Negativ

Ca. 15

Ca. 70

  

Ca. 125

Ca. 500

  

 

 

 

 

Nitrit

 

Negativ

Positiv

  

 

 

 

 

 

 

 

Protein

g/l

 

Negativ

  

Spor

 

0,3

1,0

  3,0

    

>=20

 

 

 

Erytrocytter

antal/µl

 

Negativ

Spor Hb

  

Spor ery

  

Ca. 25

Ca. 80

Ca. 200

  

 

 

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

PH: Udredning ved metabolisk acidose.

 

GLUKOSE: Screening for diabetes mellitus.

 

ACETOACETAT: Mistanke om diabetisk ketoacidose.

 

LEUKOCYTTER: Screening for infektioner i nyre- og urinveje (bakterier, svampe, virus, parasitter).


NITRIT: Screening for bakterielle infektioner i nyre- og urinveje (kun nitrit producerende bakterier).

 

PROTEIN: Udredning af nyre- og urinvejslidelser.

 

ERYTROCYTTER: Udredning af nyre- og urinvejslidelser (sten, infektion).

 

Tolkning

PH: Ved metabolisk acidose ses pH værdier < 5,3. Højere pH tyder på renal tubulæracidose.

 

GLUKOSE: Prærenal glukosuri ses ved diabetes mellitus. Ved andre tilstande som Cushings syndrom, fæokromocytom, akroemegali, hyperthyreose ses en let forbigående glukosuri.

Renal glukoseuri skyldes øget glomerulær filtrationshastighed eller ses ved skade af nyretubuli. Et positivt resultat bør udløse en måling af P-Glukose, hvis pt. ikke har erkendt DM.

 

ACETOACETAT: Tilstedeværelse af acetoacetat ses ved dysreguleret diabetes mellitus, alkoholisk ketoacidose, thyreotoksikose, salicylatforgiftning.

 

LEUKOCYTTER: Leukocytter i urinen ses primært ved bakterielle infektioner i nyre- og urinveje. Abakteriel leukocyturi kan ses ved tuberkulose og cancer. Overvej dyrkning ved et leukocyttal over 70 leukocytter pr. µl.

 

 

NITRIT: Tilstedeværelse af nitrit i urin skyldes infektion med nitritproducerende bakterier (bl.a. E. Coli, Klebsiella, Aerobacter, Citrobacter, Salmonella). Overvej dyrkning ved positiv test.

 

PROTEIN: Positiv test ses ved en række tilstande, som kan klassificeres i 3 grupper:

Prærenale (feber, hjertesvigt, nyrevenetrombose, ortostatisk proteinuri), renale (en lang række nyresygdomme), postrenale (urinvejsinfektion, blødning i urinvejene). Overvej kvantitativ bestemmelse ved værdier over 0,3 g/l.

Mikroalbuminuri og Bence Jones proteinuri kan ikke kvantiteres med stiks.

 

ERYTROCYTTER: Hæmaturi ses ved en række patologiske tilstande. Testen er dårlig til screening for cancer eller urinvejskonkrementer.

 

Dato

2018-04-06


 
06.04.2018