Beta-2-mikroglobulin;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

19857

SP: NPU19857

  

Kortnavn

Beta-2-mikroglobulin;P

 

Synonym

B2MG

 

Analyseforkortelse

Beta2Mic


IUPAC

NPU19857 P—beta-2-Microglobulin; massek. = ? mg/L
 

Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemiske afdelinger Næstved og Roskilde Sygehus

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod 

Serum/ Li-heparin-plasma

Glastype: Gelglas 

Mængde: min. 0,5 mL serum

 

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed i 10 timer i fuldblod ved 21 oC

Opbevaring: 1 døgn ved 20o C, 3 døgn ved 4o C, 30 dage ved -20o C

 

Forsendelse: Kan forsendes med almindelig post.

 


Referenceinterval

< 50 år:  1,02 - 2,46 mg/L

≥ 50 år: 1,29 - 2,70 mg/L

 

 

 

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Kontrol af myelomatose.

Eventuelt ved kontrol af kronisk lymfatisk leukæmi, lymfom, reumatoid artrit, Sjøgrens syndrom, mb.Crohn og AIDS.

Ved nyresygdom kontrol af tubulær skade pga. forgiftning med tungmetaller eller organiske opløsningsmidler, samt ved Fanconi syndrom.

 

Medicinsk baggrund

Klinisk biokemisk oversigt:

ß-2-mikroglobulin er et lille protein (11,8 kDa) produceret i alle kerneholdige celler. På grund af dets ringe størrelse filtreres 95% af det frie ß-2-mikroglobulin i glomeruli stort set uafhængigt af GFR.

 

Tolkning

Omregning fra mg/l til nmol/l foretages ved følgende: mg/l x 85 = nmol/l.

Forhøjet ß-2-mikroglobulin i serum ses ved en række maligne lymfoproliferative lidelser (myelom, CLL mm.). Crohns sygdom, Sarcoidose og virale infektioner (HIV, CMV, non-A non-B hepatitis og mononucleose). Serum værdien anvendes til at underinddele myolomatose.

Analyseusikkerhed < 9%

 

Molvægt

11800

 

Variation på analyseresultat

 

Niveau 0,93 mg/L

Niveau 1,98 mg/L

Niveau 3,44 mg/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

13,3 %

13,3 %

11,6 %

Biologisk variation (intraindividuel)

5,9 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

25 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-02-10


 
10.02.2020