Triglycerid; P, KBA

 

Kvantitetsnummer

4094

SP: NPU04094

 

Kortnavn

Triglycerid; P

 

Synonym

-

 

Analyseforkortelse

Trigly


IUPAC

NPU04094 P-Triglycerid; stofk. = ? mmol/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres dagligt på de klinisk biokemiske afdelinger Region Sjælland

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale
Afhentningsordning: Fuldblod

  

Plasma

 

Glastype

Heparin-gelglas

 

Mængde

Minimum 0,5 mL plasma

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 2 døgn

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 2 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved  4 °C, år ved -20 °C

Forsendelse:

 Fuldblod kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

 Icterus

 


ReferenceintervaL

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

0 dage  15 dage  0,93 - 2,93*  mmol/L 

15 dage

1 år

0,6  - 2,92*

mmol/L

1 år

19 år

0,48 - 2,69*

mmol/L

19 år

0,5  - 2,6**

mmol/L

Reference *DSKB 2016,** NORIP
  

Indikation

Udredning for hyperlipidæmi og risikovurdering og terapimonitorering af hjerte-karsygdom.

 

Medicinsk baggrund

Triglyceriderne i plasma er glycerolestre af først og fremmest oliesyre, palmitinsyre og linolsyre, og findes kompleksbundne til hovedsagelig chylomikroner og præ-b-lipoproteinet.

 

Tolkning

Forhøjede værdier hos ikke-fastende patienter ses ved en række fedt- og kulhydratinducerede hyperlipoproteinæmier som følge af en øget dannelse eller formindsket omsætning af præ-b-lipoproteiner og chylomikroner. Under graviditet og ved langvarig indtagelse af p-piller ses forøget koncentration.

Anbefalede værdier ved forebyggelse for iskæmisk hjertesygdom samt hos patienter med etableret hjerte-sygdom, anden arteriosklerotisk karsygdom eller diabetes mellitus (DM):

    

Parameter

 Forebyggelse

Etableret hjertekarsygdom eller DM 

 P-Cholesterol 

 < 5,0 mmol/L

< 4,5 mmol/L

 P-Cholesterol, LDL 

 < 3,0 mmol/L

< 2,5 mmol/L

 P-Cholesterol, HDL 

 > 1,0 mmol/L

> 1,0 mmol/L 

 P-Triglycerider 

 < 2,0 mmol/L

< 2,0 mmol/L

 

Værdier >4,5 mmol/L kan skyldes indtagelse af meget fedtholdigt måltid før prøvetagningen. I disse tilfælde anbefales det at tage prøven på fastende patient.

  
Nedsatte værdier ses ved dårlig ernæring og sult. Desuden ved kongenit svigt af b-lipoproteinsyntesen.

Er patienten i behandling med præparater indeholdende N-acetylcystein, kan der måles falsk for lave værdier. Prøvetagningen bør da ske umiddelbart før tidspunktet for næste dosis.

Ref.: Klaringsrapport fra Dansk Kardiologisk Selskab, nr. 7, 2000.

  

Variation på analyseresultater

Niveau 1,2 mmol/L

Niveau 1,7 mmol/L

Niveau 2,6 mmol/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

10,4 %

11,0 %

10,4 %

Biologisk variation (intraindividuel)

19,9

 

Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

57,2  %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2021-01-08


 
11.01.2021