Zink;P, KBA

 

Prøven kan rekvireres, men IKKE tages i praksis eller eget hjem (Roskilde og Køge), grundet ringe holdbarhed i fuldblod. Patienten henvises til prøvetagning på sygehuset.

 

Kvantitetsnummer

3768

SP: NPU03768

 

Kortnavn

Zink;P

 

Synonym 
Zink, Zn

 

Analyseforkortelse

Zink

 

IUPAC

NPU03768 P-Zink; stofk. = ? µmol/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger, Holbæk, Køge, Roskilde og Slagelse Sygehus.

 

Prøvemateriale

Laboratorium  Prøvetagnings-glas
Roskilde og Køge:  Serum; tørglas
Holbæk og Slagelse:  Li-Heparin glas fra Greiner

 

Mængde: 

0,5 ml

 

 

Prøvebehandling

Holdbarhed og centrifugering: 

Holdbarhed i fuldblod er 2 timer.

 

Tørglas:
Skal henstå i mindst 1 time før centrifugering.
Ved henstand over 2 timer afpipetteres over i et urin-glas (beige prop) eller i et nyt serum-tørglas.

 

Li-Heparin gelglas:
Kan centrifugeres straks og plasma skal ikke afpipetteres.

 

Opbevaring efter afpipettering:

 

7 døgn ved 20°C, 2 uger ved 4°C,  1 år ved -20°C

Forsendelse:

 

Afpipetteret serum fra tørglas eller plasma i Greinerglas kan sendes som almindelig post.

 

Interferens:

 

Hæmolyse

 

Ringegrænse

Ingen

 

Referenceinterval

10 - 19 µmol/L

 

Indikation

Mistanke om Zinkmangel. 

1. "Gastric by pass" operede patienter

2. Patienter med kort tarmsyndrom

3. Colitis og mb Crohn patienter

4. Intensiv patienter, der får sondeernæring

 

Medicinsk baggrund

Alder: Koncentrationen aftager lidt med alderen p.g.a. aftagende albuminkoncentration.
Kost: Koncentrationen let nedsat postprandialt.
P-piller og graviditet: Let nedsat koncentration

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses lejlighedsvis ved porfyri.

Nedsatte værdier ses ved kroniske sygdomme, som regel pga nedsat albuminkoncentration. Acrodermatitis enteropathica pga defekt absorption fra tarmen. Ulcus cruris. Malnutrition. Langvarig parenteral ernæring. Kronisk alkoholisme. Behandling med glucocorticoid eller D-penicillamin.

 

Molvægt

Molvægt 65,4 g/mol

 

Analyseusikkerhed

Niveau 12 µmol/l

Niveau 25 µmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

12,8 %

9,2 %

Biologisk variation (intraindividuel)

11 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel

35 %

 

Dato

2018-12-19


 
19.12.2018