Gærsvampe (dyrkning) Epic order ID: 20010 , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Dyrkning for gærsvampe og skimmelsvampe.

Ved egnede prøvematerialer suppleres undersøgelsen med direkte mikroskopi.

 

Fuld identifikation og resistensbestemmelse af gærsvampe over for et eller flere af følgende stoffer: fluconazol, anidolafungin og amphotericin B udføres afhængig af prøvemateriale, anatomisk lokalisation og klinisk problemstilling.

 

NB: Svampe vil i reglen også blive påvist ved rutinemæssig bakteriologisk undersøgelse.

 

Ved særlig mistanke om svampeinfektion, skal dette nævnes under indikation.


 
2) Indikation
Mistanke om infektion med gærsvampe eller skimmelsvampe. Det er vigtigt at skrive anatomisk lokalisation, for at prøven kan behandles korrekt i laboratoriet.
 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Biopsi, pus, aspirat, podning, trachealsekret, blod i bloddyrkningskolbe m.m.

 

Utensilier:

Podepind og transportmedium.

Sterilt prøverør, eventuelt sprøjte med steril lukkeprop.

Ekspektoratæske med forsendelsesbeholder.

Bloddyrkningskolber.

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk Afdeling i Slagelse og Nykøbing, anvendes eSwab.


 


Prøvetagning:

Det er altid bedst at fremsende væv/pus fremfor en podepind.

Ved mængder over ½-1 ml bør materialet overføres til et sterilt prøverør og forsendes i dette.

Ved mindre mængder kan materialet fremsendes i den sprøjte, der anvendes til aspiration: kanylen fjernes, og sprøjten lukkes med steril lukkeprop.

Prøven tages så vidt muligt før antimykotisk behandling påbegyndes.

 

Rekvisitionen udfyldes med:

Grundsygdom
Aktuel infektionsdiagnose
Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning

 

Sygehusafdelinger sender PTB sammen med prøven/prøverne til Mikrobiologisk afdeling.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.

Podninger i transportmedium kan forsendes med post.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. Sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Prøver med vækst af gærsvampe besvares oftest med navn på svampen og eventuelt resistensbestemmelse for et eller flere stoffer.

Prøver med vækst af skimmelsvamp besvares med navn på svampen.

Negativt svar afgives skriftligt efter 2 døgn.

Positivt svar for gærsvampe afgives skriftligt efter 2-4 døgn.

Positivt svar for skimmelsvampe afgives skriftligt efter 2-7 døgn.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
6) Bemærkninger

Resistensbestemmelse af skimmelsvampe udføres på SSI i udvalgte tilfælde, eventuelt efter konference med lægerne på KMA.

 

Ved formodning om histoplasmose eller coccidioidomykose (sjældne "støv bårne svampe", især hos immundefekte inkl. AIDS-patienter efter udlandsophold) bedes prøven sendt til SSI.

 

Hudsvampe: Se Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA, PCR


 
05.11.2021