Øjenpodning, KMD

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
 
1) Princip
Aerob dyrkning med efterfølgende identifikation af potentielt patogene bakterier og svampe og resistensbestemmelse af udvalgte bakterier.
 
2) Indikation

Mistanke om bakteriel conjunctivitis eller keratitis. Hos nyfødte med tegn på conjunctivitis bør altid supplerende undersøges for Neisseria gonorrhoeae og Chlamydia trachomatis. Undersøgelse for Chlamydia trachomatis kræver særskilt prøvetagning og rekvisitionsseddel.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Sekret eller pus fra conjunctiva, skrab fra cornealæsion.

Patienter med keratitis på øjenafdeling: prøvemateriale kan inokuleres direkte på udleverede agarplader.

Direkte mikroskopi: Podning skal foretages med hvid vatpind, hvorefter materialet afsættes på midterste del af et objektglas, og samme side mærkes med patientdata. Efter lufttørring anbringes objektglasset i forsendelsesetui.

 

Utensilier:

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Slagelse, anvendes eSwab (se Utensilier).

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Nykøbing F., anvendes kulpodepind eller hvid vatpind og Stuarts transportmedium.

UTM medium kan IKKE anvendes.

 

 

Sygehuse bestiller utensilier via Nasa/Oracle.

Praksis bestiller utensilier via depotet i Nykøbing F. (Se Bestillingsseddel bilag 1)

 

Prøvetagning:

Så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.

 

Rekvisitionen udfyldes med:

Grundsygdom
Aktuel infektionsdiagnose
Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning

 

Sygehusafdelinger sender PTB sammen med prøven/prøverne til Mikrobiologisk afdeling.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.

Forsendelse i transportmedium kan foregå med alm. post.

Dyrkningsmedium på agarplader sendes med intern transport.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Negative prøver besvares skriftligt efter 2 døgn.

Positive prøver besvares skriftligt efter 2-3 døgn med navn på mikroorganismen, vækstgrad og eventuel resistens bestemmelse.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
22.11.2017